BACCALAUREAT 2011
Utredning

Snart kan nationella prov rättas externt

Regeringen vill att rättningen av de nationella proven ska skötas externt.
– Idrottarens tränare är inte den som bedömer vem som vinner loppet. Lite så måste vi se på skolan också, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

Vi måste få ordning på det svenska betygssystemet, anser Aida Hadzialic (S).  

– Våra betyg går fortfarande stadigt uppåt, samtidigt som kunskaperna sjunker. Det är en trend som har drivits på av kommersialiseringen av skolan, där betyg har blivit ett lockmedel för skolorna, säger hon.

En del av lösningen kan finnas i den utredning som regeringen tillsatte i april förra året, som ska titta på hur de nationella proven kan bli mer centrala och digitaliseras, samt lämna förslag på hur proven kan rättas och bedömas externt.

Aida Hadzialic.
Aida Hadzialic. | Foto: Mårten Färlin

På det senare området är skolorganisationen International Baccalaureate en förebild, enligt ministern.

– De har lyckats med ett system som är enhetligt och kvalitetssäkrat trots att de har utbildningar över hela världen. Elever och lärare vet vad som förväntas av dem och kunskapsuppföljningen är väldigt bra, samtidigt som betygsinflationen hålls tillbaka, säger Aida Hadzialic, som nyligen lät sig inspireras på plats på huvudkontoret i Nederländerna.

– En extern examinator kan vara ett sätt för oss i Sverige att komma åt problemen med det växande gapet mellan betyg och kunskap, fortsätter hon.

Syftet vore att höja kunskapsresultaten, men också att minska lärarnas administrativa börda för att därigenom få mer fokus på eleverna, enligt Aida Hadzialic.  

– Jag vill betona att det här inte ska vara betungande för lärarna på något sätt. Det här ska underlätta, inget annat.  

Exakt hur det ska organiseras får slutsatserna från utredningen visa, som lämnas till regeringen den 31 mars.

Kommentera