ensam_elev_skola
Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Majoriteten av Sveriges kommuner erbjuder inte extra sommarskola med anledning av corona, enligt Skolvärldens enkät. 
Men där sommarskola bedrivs är behörighetskraven generellt lågt ställda.
– Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan, säger Ellen Eriksson, kommunombud för LR i Ragunda.

I maj meddelade regeringen att man tillsammans Centerpartiet och Liberalerna har kommit överens om ett nytt utbildningspaket på drygt 500 miljoner kronor för att minimera risken för kunskapstapp under coronakrisen.

En del av miljonpotten ska anslås till lovskola, som i vardagligt språkbruk kallas sommarskola. Totalt ska 120 miljoner kronor går till att bygga ut lovskolan så att fler elever ska kunna läsa upp sina betyg direkt efter skolavslutningen.

Sedan augusti 2017 är det obligatoriskt för huvudmän att erbjuda lovskola för elever i årskurs 8 och 9 som inte uppnår gymnasiebehörighet och till elever som inte kan ta ut sin gymnasieexamen. En ny förordning har gjort det möjlig att under vissa förutsättningar bedriva undervisning under hela sommarlovet, och inte bara i juni månad.

I samband med coronapandemin har det kommit signaler om att behoven av lovskola är större i år eftersom många elever inte varit i skolan.

I Skolvärldens enkät som gick ut till landets kommuner vid vårterminsslutet efterfrågades om man kommer att bedriva sommarskola i sin kommun för att kompensera för missad undervisning under våren.

Majoriteten, av de 115 svar som kom in, visar att man kommer att erbjuda sommarskola som vanligt och att man inte kommer att behöva kompensera för missad undervisning med anledning av coronapandemin.

En övervägande del av kommunerna har även gjort klart med personal för att täcka upp på sommarskolan. 

Det skiljer sig dock desto mer kring frågan om ersättning till lärare som undervisar under sommaren och behörighetsgraden mellan kommunerna. 

I Ragunda kommun i Jämtlands län har man inga behöriga lärare som arbetar på sommarskolan. I stället tar man in timvikarier eller obehöriga lärare som är visstidsanställda. 

Ellen Eriksson. Foto: Privat
Ellen Eriksson. Foto: Privat

Ellen Eriksson är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ragunda och hon är kritisk till upplägget.

– Vi tycker att det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan. Ur ett kostnadsperspektiv skulle man kunna lägga ut de 194 arbetsdagarna annorlunda individuellt. 

Hon är säker på att det finns lärare i kommunen som skulle vara intresserade av att ha två-tre veckor sportlov i stället för åtta veckor sommarlov. 

– Men de har inte tagit upp det här i förhandling med oss och i stället löser de sommarskolan med obehöriga lärare som timvikarierar. Det är dåligt för eleverna. Men samtidigt om de inte vill erbjuda övertidsersättning eller någon sorts individuell lösning på A-dagarna så finns det inget annat alternativ – för vi vill inte jobba för mindre ersättning än vad vi har rätt till. 

Lärarnas Riksförbund kommer att fortsätta lyfta frågan framöver. 

– Vi kommer ta upp frågan 11 juni. Vi saknar förvaltningssamverkan i vårt samverkansavtal och ligger just nu i förhandling om den frågan. Just för att sådana frågor som dessa sällan avhandlas i centrala samverkansgruppen med avfärdan att det är en förvaltningsfråga, säger Ellen Eriksson och tillägger: 

– Kommunen menar på att det är en budgetfråga som styr. Nu i covid-19-tider är de allra flesta lärarna helt slut. Så även om jag hade fått 240 procent av lönen så hade jag inte orkat.

Maria Renvall, förvaltningschef barn- och utbildning i Ragunda kommun, berättar att man i år har täckt upp med personal på sommarskolan som inte har jobbat fullt år, som inte har full ferie, som blivit anställd senare eller som har ett annat avtal. 

Är det någon lärare som är behörig? 

– Nej, det är bara obehöriga. VI har en lärare som har läst två år på lärarutbildningen och sedan är det obehörigt.   

LR i Ragunda är kritiska till situationen och menar att frånvaron av behöriga lärare är dåligt för eleverna. Hur ser du på kritiken? 

– Vi vill ha 100 procent behörighet och det har vi inte. Vi gör en nyrekrytering på en skola och försöker stärka upp behörigheten där. Men på andra ställen har vi mistat lärare genom pension bland annat. 

Facket reagerar även negativt på att ni inte erbjuder övertidsersättning och menar på att det skulle kunna inbjuda behöriga lärare till sommarskolan. Hur ser du på det? 

– Om man ska ta in lärare som har ferie, det blir en ganska stor omkostnad för kommunen. Men det är inte den enda orsaken. Jag kan tänka mig att de flesta lärare är ganska trötta också, särskilt efter den här terminen. Så det är en kombination av ekonomi och trötta lärare.

Under fredagen, den 12 juni, meddelade utbildningsdepartementet att det nu genomförs temporära ändringar som gör det lättare för huvudmän att ta del av statsbidrag för lovskola. Detta för att ge skolhuvudmän bättre förutsättningar att erbjuda mer lovskola till de elever som är i behov av det.

”Coronapandemin innebär även att många lärare är hemma med symptom och att andra har en hårt pressad arbetssituation. För att lovskola ska kunna erbjudas även om det inte finns behöriga och legitimerade lärare att tillgå kommer det tillfälligt vara möjligt att få statsbidrag för lovskola även om undervisningen bedrivs av andra personer som är lämpliga med hänsyn till utbildning eller erfarenhet”, skriver man i ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.

Samtliga ändringar är tillfälliga och gäller mellan den 25 juni 2020 och den 31 augusti 2021.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm