lovskola-asa-fahlen
Corona

500 miljoner för att minimera kunskapstappet: ”Helt otillräckligt”

De 500 miljoner som skjuts till för att minimera risken för kunskapstapp efter coronakrisen inte är tillräckligt, anser Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund. 
– Det är enorma summor som behövs och det här måste man ta tag i, säger hon till TT.

Enligt Lärarnas Riksförbunds senaste undersökning framgår det att coronakrisen har lett till att undervisning motsvarade 5,5 miljarder gått förlorad. Pandemin har gjort att många elever inte kunnat vara på plats på skolorna vilket i sin tur kan leda till en ökad risk för ett kunskapstapp bland landets elever, där allt fler kommer behöva extra stöd.

Nu meddelar regeringen att drygt 500 miljoner ska anslås till lovskola, högskola och vuxenutbildning. Pengarna är bland annat tänkta att hjälpa de som på grund av pandemin har svårt att nå behörighet. Det är ännu oklart hur många elever som är i behov av lovskola, men kommuner som har möjlighet att erbjuda fler elever en plats få 120 miljoner av de utlovade 500 miljonerna. 

– Vi ökar statsbidraget för de elever som riskerar att inte uppnå behörighet till gymnasiets nationella program eller som riskerar att lämna gymnasieskolan under våren 2020 utan en gymnasieexamen, det är den viktigaste målgruppen i den här delen av satsningen, säger Roger Haddad, Liberalerna skolpolitiske talesperson, till TT.

140 miljoner kommer gå till att ge fler möjligheten att få studiestartsstöd. 240 miljoner går till att skapa fler platser på högskola. Ekot rapporterar att förhoppningen är att öppna upp 1300 helårsplatser  på universitet och högskolor. Lärosäten som kan erbjuda vidareutbildning och omställning i form av kurser hoppas kunna få 1500 fler platser. 

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas riksförbund, anser att det inte är tillräckligt. 

– Som vi ser det är det helt otillräckligt. Vi har gjort en undersökning där vi har tittat på hur mycket coronapandemin påverkat elevernas kunskaper. Och då är det en klar majoritet av lärarna som tror att den påverkar elevernas kunskapsinhämtning negativt, säger hon till TT och fortsätter:

– Det är enorma summor som behövs och det här måste man ta tag i. Och då måste man börja med att stoppa de nedskärningar som nu pågår ute i kommunerna när det gäller skolan.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm