anna_ekstrom

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Coronakonsekvenser

Lärarfacken: ”Anna Ekströms löften om sänkta krav infrias inte”

Lärarfackens båda ordföranden kritiserar utbildningsminister Anna Ekström för att inte hålla vad hon lovar lärarna.

”Vi måste sänka förväntningarna på skolan under krisen”. Så skrev utbildningsminister Anna Ekström (S) på Dagens Samhälles debattsida den 30 april. Samma dag som hon gav Skolverket i uppdrag att rekordsnabbt ta fram material för att stötta lärare och annan skolpersonal under coronakrisen.

– Vi har haft kontakt med huvudmän, skolchefer, rektorer och lärare om problem de upplever i sin vardag. Utifrån det ska vi bli mer konkreta och ge råd om vad man kan göra, sade Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson om uppdraget i en intervju med Skolvärlden.

I sin debattartikel skriver Anna Ekström att ”Många lärare vittnar om stress och oro för att elever, vårdnadshavare och myndigheter förväntar sig samma kvalitet i skolverksamhetens alla delar som före coronapandemin. Sådana högt ställda förväntningar går inte att ha i en situation som denna. Regeringen och jag förstår att allt inte går att göra som vanligt. Det är en annorlunda tid med helt andra förutsättningar.”

Det lärarna behöver är verklig förändring i sin arbetsvardag.

På måndagen kom repliken från lärarfacken: ”Lärarna är besvikna, Anna Ekström!”. Debattartikeln, som är undertecknad Åsa Fahlén, förbundsordförande Lärarnas Riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande Lärarförbundet, gör gällande att inga krav i praktiken lyfts från lärarna och att det inte räcker med uttalanden – politiken måste faktiskt åstadkomma en förändring.

”Det lärarna behöver är verklig förändring i sin arbetsvardag. Det är därför med stor besvikelse som Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund konstaterar att utbildningsministerns löften fortfarande inte är infriade. Skolverkets material är inte på långa vägar tillräckligt för att begränsa den arbetsbelastning som lagts på Sveriges lärare.” skriver de båda fackordförandena.

Åsa Fahlén har tidigare uttryckt skarp kritik mot regeringens sätt att hantera det pressade läget för lärarna under coronakrisen.

– Man hade kunnat rensa bland kraven på utvecklingssamtal, ifyllande av matriser och andra delar av det administrativa. Det hade kunnat minska arbetsbördan och tydliggjort vad lärare ska fokusera på och inte, säger hon till Skolvärlden.

Hennes och ordförandekollegan Johanna Jaara Åstrands text i Dagens Samhälle avslutas med en sista vädjan till regeringen:

”När resten av Sverige ställer in, ställer om och skjuter fram kan inte lärarkåren vara de enda som fortsätter ställa upp som om allt var som vanligt. Regeringen måste gå från ord till handling och vidta de lättnader som krävs under pandemin. Ingen vinner på att den ansträngda situationen under coronakrisen helt kör slut på de lärare som finns och resulterar i att den redan allvarliga lärarbristen fördjupas.”

Kommentera