svante_covid

Svante Tideman är vice ordförande i LR.

Coronaviruset

Lärarnas Riksförbund välkomnar testning av lärare

– Det är viktigt med klarhet i den här svåra tiden, säger vice ordförande Svante Tideman.

En tidigare version av den här texten innehöll informationen att lärare ingår i den nya grupp som ska prioriteras vid testning. Det stämmer inte. Läs mer här: Lärare inte prioriterad grupp för coronatester.

På tisdagen meddelade socialminister Lena Hallengren att regeringen vill utöka testningen av covid-19 till att innefatta personer i samhällsviktiga yrken.

Svante Tideman, vice ordförande på Lärarnas Riksförbund, tror att testning av lärare skulle kunna leda till ökad trygghet och bättre arbetsförhållanden.

– Lärarna har ett samhällsviktigt uppdrag, och klara besked om smittan kan öka tryggheten för lärare, elever och föräldrar. Vi vet ju idag att det finns föräldrar som håller sina barn hemma, säger han.

Svante Tideman ser också att det skulle underlätta arbetsbördan för lärarna om fler kollegor kunde vara på plats på jobbet.

– Med vetskap om vem som är smittad behöver inte längre lärare med milda förkylningssymptom stanna hemma.

Enstaka medlemmar har hört av sig till LR under våren och velat att förbundet skulle driva frågan om testning av lärare hårdare, men ledningen har valt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

– Vi har blivit kontaktade av ett fåtal medlemmar som tycker att LR skulle ha agerat kraftigare i frågan, men vi ser det som rimligt att följa rekommendationerna, säger Svante Tideman.

Kommentera