corona

Coronatestningen är förbehållen utvalda målgrupper.

Coronaviruset

Lärare inte prioriterad grupp för coronatester

Lärare ingår inte i MSB:s nya prioriteringslista.

MSB:s lista

Se hela listan över prioriterade yrkesgerupper på msb.se. Här finns även listan över samhällsviktig verksamhet, där skolan ingår. Observera att det inte är samma sak.

På tisdagen beslutade regeringen att utvidga testningen för corona till den så kallade ”kategori tre”, alltså personer som jobbar inom samhällsbärande yrken. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) har presenterat en uppdatared lista över de prioriterade yrkena, och där ingår inte lärare, rapporterar TT.

Bland branscherna som listas ingår distribution av el och vatten, avlopp, transporter, räddningstjänst, polis och hälso- och sjukvård. Myndigheten uppskattar att det rör sig om mellan 150 000 och 200 000 personer.

– Det är nyckelpersoner inom samhällsviktig verksamhet som väldigt många är beroende av, säger Svante Werger, strategisk rådgivare på MSB, till TT.

Skolan räknas alltjämt till det MSB kallar ”samhällsviktig verksamhet”, men skolpersonal ingår trots det inte i den aktuella prioriteringslistan.

Fortfarande prioriteras i första hand ska patienter i behov av inneliggande vård, eller de som tillhör någon riskgrupp. I andra hand provtas personal inom sjukvård och omsorg, och därefter utvidgas provtagningen till utpekade yrkesgrupper.

Harriet Wallberg är testkoordinator vid Folkhälsomyndigheten, och hon menar att bättre möjlighet för människor att testa sig själva är avgörande för att nå upp till regeringens mål att testa 100 000 människor varje vecka.

– Egenprovtagning är vägen framåt, det spar personal. Man får ett testkit hemskickat eller vid speciella stationer. Det finns regioner som börjat med sådant, men långt ifrån alla. Testkapaciteten finns, svårigheten är logistiken runt om kring, säger hon.

Kommentera