lena_hallengren_pk

Socialminister Lena Hallengren (S) höll presskonferens på tisdagen.

Coronaviruset

Regeringen vill covid-testa fler yrkesgrupper

Staten tar kostnaderna för testning av personer med samhällsviktiga yrken, meddelar socialminister Lena Hallengren (S).

En tidigare version av den här texten innehöll informationen att lärare ingår i den nya grupp som ska prioriteras vid testning. Det stämmer inte. Läs mer här: Lärare inte prioriterad grupp för coronatester.

Regeringen vill utöka testningen till att omfatta personer i samhällsviktiga yrken.

– Det går ju inte att fortsätta ha en situation där folk stannar hemma så fort de har milda symptom. Vi ser ett behov av att utöka testningen så att man når kategori tre, säger Lena Hallengren vid en presskonferens.

”Kategori tre” är personer som är verksamma i det som MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) definierar som samhällsviktiga yrken.

En annan förändring är att läkare i primärvården ska ha tillgång till tester ifall den som söker vård uppvisar symptom på covid-19, även om symptomen inte är svåra. Karin Tegmark Wisell, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, inskärper på presskonferensen att det inte betyder att alla som vill kan gå och testa sig på vårdcentralen.

– Det handlar inte om att alla med milda symptom ska gå till en vårdcentral, man ska fortsätta att lyssna på 1177:S råd. Det är när en läkare gör bedömningen att provtagning behövs som tester ska finnas tillgängligt i öppenvården, säger hon.

Målet är att testa 100 000 personer i veckan, något som regionerna hittills inte nått upp till. Att staten nu tar kostnaden för testning av kategori tre ska skynda på den utvecklingen. Testkoordinator Harriet Wallberg talar om möjligheten att testa sig själv som viktig för att nå upp i önskade nivåer av testning.

– Egenprovtagning är vägen framåt, det spar personal. Man får ett testkit hemskickat eller vid speciella stationer. Det finns regioner som börjat med sådant, men långt ifrån alla. Testkapaciteten finns, svårigheten är logistiken runt om kring, säger hon.

I första hand ska patienter i behov av inneliggande vård, eller de som tillhör någon riskgrupp, provtas. I andra hand provtas personal inom sjukvård och omsorg.

I ett tredje steg utvidgas provtagningen till personal inom övrig samhällsviktig verksamhet.

Kommentera