asa_fahlen_anna_ekstrom

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, och Anna Ekström (S), utbildningsminister.

Kritik

Lärarfacken: Skolverkets stöduppdrag är meningslöst

På torsdagen lade Skolverket upp stödmaterial för lärare på webben. Men lärarfacken är inte imponerade.
– Det riskerar att utmynna i ännu mer dokumentation, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

De båda lärarfackens kritik riktas inte mot Skolverket, utan mot regeringen som gett uppdraget. Det bottnar i den kritik man redan riktat mot den förordning som öppnar upp för distansundervisning i grundskolan, vilket Skolvärlden skrivit om tidigare. Istället för att täppa till bristerna i den förordningen riskerar formuleringar i det nya stödmaterialet att ytterligare legitimera att lärare tvingas jobba dubbelt – både med eleverna i klassrummet och de elever som är hemma, menar facken.

– Lite grann är det som att våra farhågor infrias. Först öppnar man upp för distansundervisning och sedan lämpar man över på skolorna att försöka mota det här dubbelarbetet. Det är nästan omöjligt, och det kommer att skötas väldigt olika av olika huvudmän, säger Åsa Fahlén.

I det nya stödmaterialet står om distansundervisning i grundskolan att ”rektor behöver undersöka om någon lärare eller annan pedagogisk personal kan ansvara för distansundervisningen medan andra ansvarar för undervisningen i skolan”. Men något egentligen krav att göra den uppdelningen finns inte, och Skolverket anger inte heller vad som ska ske om en dylik undersökning visar att de resurserna inte finns på skolan.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar ändå att texten speglar hennes ambition.

– Skolverket anvisar att rektorn kan fördela arbetet på skolan på ett sådant sätt att en eller flera lärare arbetar med fjärr- och distansundervisning, andra lärare arbetar med närundervisning i klassrummet. Att göra på det viset ligger ju oerhört nära det som jag har påpekat hela tiden är väldigt viktigt, att man inte lägger dubbla arbetsuppgifter på en och samma lärare, hon till Skolvärlden.

Men det ställs inga egentliga krav på rektorn att följa det här?

– Den svenska arbetsmarknaden regleras enligt den svenska modellen. Hur anställningsvillkoren ser ut på en arbetsplats är väldigt sällan som staten eller någon myndighet har synpunkter på. Det är ju en fråga mellan arbetsgivare och arbetstagare, säger Anna Ekström.

Åsa Fahlén menar att regeringen, precis som Skolverket, i och med det är bakbundna av systemet.

– Staten kan inte ställa krav på kommunerna, eftersom det är de som är huvudmän. Det gör att det här riskerar att mynna ut i ännu mer dokumentation. Jag skulle vilja se en reglering som gör klart att antingen jobbar man med distansundervisning, eller så jobbar man i klassrummet. Men det mandatet finns inte, eftersom det är kommunerna som är huvudmän. Så länge vi inte har statligt styrd skola så har staten begränsade möjligheter, säger hon.

I brist på det hade lärarfacken önskat att man istället hade sätt till att dra ner kraven på annat när man öppnar upp för distansundervisning.

– Man hade kunnat rensa bland kraven på utvecklingssamtal, ifyllande av matriser och andra delar av det administrativa. Det hade kunnat minska arbetsbördan och tydliggjort vad lärare ska fokusera på och inte, säger Åsa Fahén.

Skolverket fick en arbetsvecka på sig av regeringen att sammanställa det nya stödmaterialet. Utbildningsminister Anna Ekström säger själv att det hade varit bättre om de fått mer tid på sig, men att läget i landet gör att beslut måste fattas snabbare än vanligt.

– Just nu befinner vi oss i svensk skola i ett läge där många måste utföra arbetsuppgifter fortare än vad som hade varit önskvärt. Jag har ju varit med om att ta fram lagstiftning och förordningstexter som man normalt jobbar med i månader, som har tagits fram på några timmar eller nästan på minuter. Och det är ju för att vi har ett så exceptionellt läge i svensk skola, det är så bråttom att vi alla måste göra saker fortare än vad som hade varit bra. Det gäller också för Skolverket.

I Skolverkets uppdrag ingår också att kontinuerligt uppdatera informationen.

– Det är bättre att ta fram det som finns och sedan förbättra efter hand, än att jobba i flera månader med ett mer fullödigt stöd som i så fall skulle komma för sent. Skolverkets stöd ska ju utvecklas över tid. Jag utgår ifrån att Skolverket gör det med ledning av synpunkter och frågor de får, bland annat av facken, säger Anna Ekström.

Kommentera