ekstrom_fahlen_klassrum

Anna Ekström och Åsa Fahlén är överens och oense på samma gång.

| Foto: Ninni Andersson/Wavebreakmedia/Jennifer Glans
Coronakrisen

LR: Regeringens beslut är en arbetsmiljörisk för lärare

”Flexibilitet” säger utbildningsminister Anna Ekström om att öppna för distansundervisning i grundskolan. ”Arbetsmiljörisk” menar LR:s ordförande Åsa Fahlén:
– Det öppnar upp för mer dubbelarbete.

Bakgrund

Enligt skollagen får fjärr- och distansutbildning inte bedrivas från en skolverksamhet som är öppen och tar emot elever på plats.

Regeringens beslut ger öppna skolor temporär rätt att bedriva sådan undervisning ”om det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolenhetens lokaler därför att de följer eller har följt en rekommendation från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19”.

Regeringens beslut att öppna upp möjligheten att bedriva distans- och fjärrundervisning i grundskolan är tänkt att hjälpa de lärare och elever som är hemma på grund av Folkhälsomyndighetens riktlinjer, men bara har milda symptom och är fullt arbetsföra.

Anna Ekström
Anna Ekström | Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det kan handla om elever som är hemma med lindriga symptom och som förlorar på att tappa tempo i sitt skolarbete, men det kan också handla om lärare som är hemma med lindriga symptom, så lindriga att man inte ska vara sjukskriven, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

På så sätt skulle färre elever komma efter med skolarbetet, samtidigt som bortfallet av lärare skulle minska på skolorna, och fler lärare kan få lön istället för sjukpenning.

Den andra sidan av myntet är att lärare redan idag tampas med ”mellanläget” som uppstår när de tvingas både undervisa eleverna som är i klassrummet och se till att alla de som är hemma hänger med. I vissa fall handlar det elever som hålls hemma av oroliga föräldrar utan att de har några symtom alls.

Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund ser en risk att regeringens beslut legitimerar det beteendet.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén | Foto: Jennifer Glans

– Beslutet sanktionerar på sätt och vis det dubbelarbete som det innebär att både bedriva undervisning i klassrummet och bedriva distans- och fjärrundervisning. Det är en stor arbetsmiljörisk för lärarna. Vi ser dessutom att elever som tidigare hållits hemma börjar strömma tillbaka till skolan, men den här förordningen riskerar att stoppa den utvecklingen, säger hon.

Anna Ekström medger att det finns en risk att beslutet leder till höjda förväntningar och krav från vårdnadshavare med barn hemma, samtidigt som hon menar att folk inte kan ha samma kvalitetskrav på skolan under coronakrisen.

– Det är därför jag så tydligt säger att det här inte är en rättighet för föräldrar eller elever, det är en möjlighet för skolan. Beslutet måste ses mot bakgrund av att vi är i ett helt extraordinärt läge i Sverige. Skolans folk drar ett mycket tungt lass, och jag vill med det här beslutet ge en större möjlighet till flexibilitet för skolan. Jag vill inte öka pressen eller kraven på lärarna, säger hon.

Hur ska man kontrollera att det inte leder till dubbelarbete för lärarna?

– Vi har som tur är i Sverige starka fackliga organisationer som tar ett stort ansvar, och den lärare som uppfattar att det här beslutet skulle leda till försämringar kan jag bara uppmana att ta kontakt med sin fackliga organisation. Jag kommer att hålla en mycket tät kontakt med de fackliga organisationerna, säger Anna Ekström.

Vissa menar att vi efter coronakrisen måste ”rida vidare” på det som sker nu, när vi ser vilka möjligheter vi ser med distansundervisningen. Andra säger att vi måste slå vakt om den lärarläedda undervisningen i klassrummet. Hur ser du på tankarna om att fortsätta med distansundervisning efter corona?

– Jag är ju glad över alla lärdomar man kan dra av den här väldigt jobbiga och ansträngande tiden. Men de regler som kommer att gälla för fjärr- och distansundervisning när det här är över finns i skollagen. Och jag har inga planer på att ändra skollagen, säger Anna Ekström.

Åsa Fahlén tycker att utbildningsministern säger rätt saker, men att själva förordningen inte lever upp till det.

– Allt det hon säger är bra, det är sådant jag håller med om. Men trots det så öppnar förordningen för det som jag har farhågor kring. Arbetsgivare agerar väldigt olika och nu har man ganska fritt fram att använda den här förordningen om distansundervisning för att rättfärdiga sina egna beslut. Och det oroar mig. Jag tror varken att det är bra för lärare eller elever, säger hon.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm