sett_jonas_monsen
Foto: Fredrik Wallin
Inkludering

Specialläraren: Så skapar du en undervisning för alla

Svensk skola måste sluta se elever ur ett bristperspektiv och i stället börja se deras möjligheter, menar specialläraren Jonas Monsén.
På Sett-mässan föreläste han om hur alla lärare ska lyckas skapa undervisning som passar alla elever.

Elever som avviker från det som har bestämts som det normativa och eftersträvansvärda i skolan ska inkluderas och få en undervisning som är tillgänglig. Men så ser det inte ut på alla skolor runt om i landet.

På Sett-mässan i Kista föreläste Jonas Monsén, förstelärare i specialpedagogik på Fryshusets gymnasiums särskola i Stockholm, om hur han arbetar för att skapa en skolmiljö som passar alla.

Jonas Monsén talar om inkludering, normavvikelser och att vända från ett bristperspektiv till att se elevernas möjligheter samt hur man som lärare ska lyckas skapa undervisning som passar alla.

Vad är nyckeln till att skapa den undervisningen?

– Det är läraren. Nyckeln till att skapa en undervisning som inkluderar är att vara ödmjuk för uppdraget och att man som lärare är reflekterande och kritisk. Sedan måste man förstå att det inte finns ett rätt svar på de flesta uppgifterna, det kan bli annorlunda men ändå adekvat, säger han.

En stor del i Jonas Monséns försteläraruppdrag har varit att hitta nyckelfaktorer i inkluderingsarbetet på Fryshusets gymnasium. Under föreläsningen berörde han olika inkluderingsprocesser som hjälpt honom i det vardagliga arbetet.

– Mycket handlar i grund och botten om det som är Fryshusets värdegrund: ”ungdomar gör, vuxna möjliggör”. Vi i skolan ett stort ansvar att möjliggöra det här för alla elever. För oss handlar det om att presentera för eleverna vilka möjligheter som finns. Sedan när elever säger att de vill då får vi göra det, säger Jonas Monsén.

Möjligheterna kan skapas i form av att göra schemaändringar för att kunna delta på andra lektioner eller att exempelvis få med elevgrupper in i olika projektet – såsom exempelvis skrivkurser – som hålls på skolan.

– Men då är det jätteviktigt att skapa relationer till rätt lärare på den övriga skolan för rätt elever. Jag jobbar jättemycket med att även skapa relationer till elever på övriga gymnasiet för att då blir det lättare för mina elever. Det skapar i sin tur också en god inkluderingskultur på hela skolan.

– Vi har för mycket fördomar mot människor som avviker från normen. Det måste vi ändra på. För på något sätt handlar det om alla människors lika värde och möjligheter, tror vi på detta då kan vi nå en lyckad inkludering i skolan. Jag vill ha ett samhälle där alla får vara med och så tycker inte jag att det är just nu. Just den här gruppen får inte vara med i dag.

Hur ser du på din roll i skolan som speciallärare? Hur kan man arbeta för att undvika den förvirring som ofta uppstår kring rollen?

– Tipset är att vi som jobbar i de här smågrupperna måste kunna öppna upp och våga skaffa relationer med lärare på övriga skolan. Vi (speciallärare) kan lätt låsa in oss i vår korridor. Det finns särskolor där bara lärarna och vaktmästaren har nyckeln in till deras korridor, och inte ens rektorn har tillträde, säger Jonas Monsén och fortsätter:

– Skapar vi relationer med andra lärare kan det bidra till att mina elever också får relationer med dem. Ser de att jag skrattar och har kul med andra lärare så vågar de också ha det. Det har varit för mycket stängda dörrar i särskolan historiskt, nu måste vi ändra på det.

Men det här förändringsarbetet kan man inte bara lägga som ansvar på lärarna, utan det är skolledarnas uppdrag att sätta press på lärarna att öppna upp.

– Lärarna kan inte lämnas ensamma i det arbetet. Tycker man att det verkar tufft får man börja i en liten skala och börja skaffa relationer med andra lärare som du tycker verkar trevliga, säger Jonas Monsén.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm