Nyanlända

Språkintroduktion ökar med 34 procent

Antalet elever som går språkintroduktion har ökat med 34 procent sedan förra året. "Det är en ansträngd situation med brist på lokaler och brist på lärare", säger Bengt Weidow, undervisningsråd på Skolverket.

Så arbetar du som Malgomaj
  • Arbeta nära elevhälsan. Många av eleverna har svåra upplevelser i bagaget.
  • Arbeta nära kommunens bostadsförmedling och socialtjänst.
  • Arbeta fram en tydlig struktur för hur arbetet ska ske.

Nästa år räknar Skolverket med att antalet elever i gymnasieskolan ökar för första gången på länge. Det beror både på större elevkullar och på de nyanlända eleverna.

Antalet elever som just nu går språkintroduktionsprogrammet är uppe i 18 700, visar ny statistik från Skolverket.

– Man kan peka på att det leder till väldigt mycket kreativitet. I en ansträngd situation försöker skolorna lösa det så effektivt som möjligt, säger Bengt Weidow.

På Malgomajskolan i Vilhelmina är nästan en tredjedel av eleverna språkintroduktionsstudenter, 108 av 360. För fyra år sedan var de ett tjugotal.

– På tre år ska de göra det våra ungdomar har nio-tio år på sig att klara, med ett nytt språk och ny kultur. Det är en grannlaga uppgift, säger rektor Per Lindberg.

Malgomajskolan har delat in programmet i tre stadier, grovt tillyxat ett låg-, ett mellan- och ett högstadium.

Ämnen som skolan för in tidigt är matematik och estetiska ämnen, medan engelska får vänta.

– Vi märkte att det blev språkförvirring när vi skulle lära ut både svenska och engelska samtidigt, säger Helena Renman, biträdande rektor för språkintroduktionen.

Det stora problemet är de svenska åldersbestämmelserna. Året då eleverna fyller 20 år är de för gamla för att söka till de nationella programmen på gymnasiet.

– De faller ner i ett svart hål, och vi jobbar mycket i kommunen för att hitta smidiga lösningar, säger rektor Per Lindberg.

En sådan lösning är skolans yrkesintroduktionsprogram för elever som kan få säsongsarbete i skogen.

Men för lärarna finns även andra utmaningar.

– Det är bra för integrationen att de här eleverna kan göra projektarbeten med de nationella programmen, men kollegiet blir en satellit på skolan. Lågstadielärare på en gymnasieskola, säger Helena Renman.

Kommentera