Students and tutor in class
Foto: Colourbox
Bemanningsbranschen

Språngbräda in i läraryrket

Det är inte ovanligt att ett uppdrag för bemanningsföretag leder till fast lärarjobb. Lärarförmedlarnas vd Patricia Kimondo ser företaget som en väg till läraryrket. 

Det tycks bli vanligare att kommuner vänder sig till bemanningsföretag för att få hjälp med att hitta lärarevikarier istället för att ha egna vikariepooler. Samtidigt kommer återkommande rapporter om att det är svårt för huvudmännen att hitta behöriga lärare. Men vd:n för bemanningsföretaget Lärarförmedlarna, Patricia Kimondo, tror inte bristen på lärare kommer öka förfrågningarna till dem.

– Vi rör oss på samma marknad. Lärarbristen drabbar oss på precis samma sätt som de ordinarie skolorna. Vi märker av att det är jättesvårt att hitta behöriga förskollärare, lärare inom matematik och NO, och yrkeslärare på gymnasiet. Om vi får fler kunder så beror det inte på lärarbristen.

Istället är orsaken att kommunerna vänder sig till dem för att det effektiviserar det många gånger tidskärvande arbetet att hitta vikarier, menar Patricia Kimondo.

– Jag tror att det här är en del av en större utveckling där kommuner ser att vissa uppgifter är de skyldiga att sköta själva, men vissa saker – som att hitta lärarvikarier – blir effektivare om det läggs på någon annan. Ibland ersätter vi kommunernas vikariepoler, ibland går vi parallellt.

När skolorna ringer efter en vikarie rör det sig om allt från korta, snabba vikariat vid vab och sjukdom, till längre, planerad frånvaro.

– När det behövs en vikarie ska det komma en person som är lämplig för uppdraget. Vi har en del nyutexaminerade lärare och att jobba så här kan vara bra för nya lärare som vill testa olika arbetsgivare. Behöriga lärare vill inte jobba så länge hos oss, de vill ju ha fast jobb. Men de jobbar kanske under en kortare period, när man är mellan jobb eller funderar på att testa något nytt, säger Patricia Kimondo och tillägger:

– Det är ganska vanligt att ett vikariat leder till fast jobb. Ungefär 30–40 procent av våra vikarier går vidare till jobb. Vi har också en del vikarier som precis gått ut gymnasiet till exempel barnskötare eller studenter inom andra områden som får upp ögonen för läraryrket genom uppdragen. Debatten om skolan är inte rolig. Jag tror att vi kan bidra till att visa på hur viktigt och givande yrket är. 

Vilka krav ställer skolorna på vikarierna?
– De efterfrågar ofta behörighet. Vid korta uppdrag är det inte lika viktigt, men vid längre vikariat ställs det högre krav. Vår kompetens handlar om att matcha och hitta rätt ersättare. Vi har en tuff rekryteringsprocess, de vikarier som får uppdrag ska vara lämpliga och ha kunskaper som passar. Att vara lärarvikarie är många gånger ett svårt uppdrag, det kräver mycket av personen. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm