betyg_klassrum
Betyg

Stark lärarkritik mot betyg i åk 4

Regeringen och samarbetspartierna inom januariöverenskommelsen föreslår att fler skolor ska kunna sätta betyg från årskurs fyra. 
Förslaget möts av stark kritik inom lärarkåren. 
– Jag är rädd att det här kommer att bidra till en ökad skolsegregation, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.  

Regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centerpartiet, vill ge landets rektorer möjlighet att sätta betyg redan i fjärde klass. Partierna inom januariöverenskommelsen har lagt fram promemorian som nu har skickats på remiss.

I förslaget framgår det att partierna vill ge rektorer möjlighet att bestämma om skolan ska ge betyg från årskurs 4. Det skulle innebära att det då bli en fråga som varje enskild skola har möjlighet att ta ställning till. 

Sedan 2017 pågår ett försök med betyg från årskurs 4, men max 100 skolor får ingå i testet. Enligt det nya förslaget ska alla skolor kunna delta i försöket. Planen är att ändringen ska komma att gälla redan hösten 2020.

Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiske talesperson, menar att betygen ska fokuseras till elevernas läs-, skriv och räknekunskaper. Tanken är att man lättare ska kunna upptäcka vilka elever som kan behöva mer stöd, samt att förbättra kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar. 

– Det främsta syftet är att kunna tala om vad en elev har uppnått i förhållande till de kunskapsmål som finns i skolan, redan på lågstadiet, säger Roger Haddad till Dagens Nyheter.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att om man ska införa betyg i årkurs 4 så måste man först utreda om det faktiskt ger positiva konsekvenser.

– Om man kommer fram till att det inte ger sådana effekter, då ska man inte införa det.  Så jag är inte emot förslaget, men jag kan heller inte säga att vi ska gå ut och propagera för det. 

Samtidigt riktar Åsa Fahlén stark kritik mot att rektorer ska få bestämma om skolan ska införa betyg från årskurs 4.

– Man kan inte lämna över det här till den enskilda rektorn att fatta beslut, det är väldigt dåligt för likvärdigheten. Det riskerar att bli ännu en ingrediens i skolvalet, det vill säga att vissa föräldrar är mer benägna att välja särskilda skolor. Jag är rädd att det här kommer att bidra till en ökad skolsegregation, säger hon.  

Regeringens förslag att fler skolor som vill ska kunna ge betyg från årskurs 4 har debatterats flitigt i sociala medier. På Twitter och Facebook reagerar många lärare negativt på förslaget. En del av kritiken riktas mot att Lärarnas Riksförbund, som beskrivs vara försiktigt positiva till till betyg i åk 4. 

Hur ser ni på medlemmarnas missnöje som riktas mot er?

– Försiktigt positiva var något som en journalist skrev. Jag förstår reaktionerna för jag vet att lärarkåren är splittrad i frågan. Men det är lite tråkigt för det var aldrig mitt budskap. Mitt budskap var att vi tycker att det är fel att rektorer ska få avgöra. Det är de negativa konsekvenserna för likvärdigheten vi är emot. Men jag är också tydlig med att man måste titta noga på om betyg i årskurs fyra faktiskt ger positiva effekter innan man genomför det, säger Åsa Fahlén.

Lärarna varnar bland annat för en ökad arbetsbelastning. Hur ser du på lärarnas oro?

– Jag håller med om den oron. Det sa vi redan när man införde betyg i årskurs 6. Då varnade vi för att man inte både kan sätta betyg och skriva omdömen – det måste vara antingen eller. Förväntas vi göra bägge delarna riskerar vi ett enormt merarbete. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm