Arbetsvillkor

Stockholm överklagar vitesdom

Omedelbart efter Förvaltningsrättens beslut om 700 000 kronor i vite för bristande åtgärder mot lärares alltför höga arbetsbelastning överklagar Stockholms stad domen. 

– Den nya majoriteten skickar en mycket negativ signal till lärarna om arbetsgivarens syn på arbetsbelastningsfrågan och behovet av snara åtgärder, säger Ragnar Sjölander, ordförande och huvudskyddsombud i Lärarnas Riksförbund i Stockholm.

Skolvärlden skrev om förvaltningsrättens dom på torsdagen, och har följt ärendet sedan den första anmälan kom in 2012.

– De konkreta åtgärder som omedelbart behöver vidtas mot lärarnas arbetsbelastning kommer att bli ytterligare fördröjda av nämndbeslutet från den nya majoriteten, säger Ragnar Sjölander.

Kommentera