utlandska_larare

Stort intresse för utländska lärares vidareutbildning (ULV).

| Foto: Shutterstock
Lärarutbildning

Stort söktryck – fler med utländsk examen vill bli lärare

För lärare med utländsk examen finns det flera vägar in i skolan. Intresset för ULV, utländska lärares vidareutbildning, är större än någonsin. 

Söktrycket till ULV

Intresset för ULV (utländska lärares vidareutbildning) är större än någonsin. Söktrycket till ULV – år för år:

2009: 574

2010: 480

2011: 607

2012: 543

2013: 537

2014: 643

2015: 770

2016: 904 

2017: 841

2018: 1 030

2019: 1 255

2020: 1 612

Senaste regionala söktrycket – för HT 2020:

  • Göteborgs universitet: 138
  • Linköpings universitet: 104
  • Malmö universitet: 125
  • Stockholms universitet: 380
  • Umeå universitet: 50
  • Örebro universitet: 61

Källa: Stockholms universitet, nationell samordnare för ULV

För utbildningarna under 2020 ansökte runt 1 600 personer till ULV. 

– Fram till hösten 2019 kom i princip alla behöriga sökande in. Trots att utbildningsdepartementet under året utökat antalet platser så räcker de inte för söktrycket framöver, säger Elisabeth Jennfors, utbildningsledare vid Malmö universitet.

Samtliga sex lärosäten som ger kompletterande lärarutbildning, ULV, har sett en ökning de senaste åren. Ett av skälen till ökningen tros vara att många med lärarexamen, som kom till Sverige under flyktingströmmen 2015, nu har kunnat läsa in den svenska som behövs för att vara behörig till utbildningen. Bland annat kommer en stor andel av de sökande från Syrien.

– Det är en tolkning vi har gjort. Sedan kan det givetvis bidra att vi också blir bättre på att få ut budskapet om att den här möjligheten finns. Och att fler personer går klart och gör ett uppskattat arbete ute på skolorna, säger Elisabeth Jennfors.

Lärosätenas egna uppföljande undersökningar visar att det är cirka 98 procent som har fått jobb efter slutförd utbildning i ULV, enligt Elisabeth Jennfors.

– Det här är ofta väldigt välutbildade personer, inte sällan i behovsämnen som matematik, fysik och kemi. 

Den kompletterande lärarutbildningen har givits sedan 2007. Målet är att både förse skolan med behöriga lärare och att bidra till ökad integration. 

– Det är ett lite annorlunda sätt att jobba för universiteten, säger Elisabeth Jennfors. Vi är ofta vana vid studenter som inte har så mycket erfarenhet av yrket. Här kommer det studentgrupper med examen och ofta motsvarande väldigt många högskolepoäng – men som behöver lära sig hur utbildning fungerar i Sverige.

Kan du ge exempel?

– Alla läser kurser i utbildningsvetenskap och värdegrund för att förstå den svenska skolan. Sedan blir det mer individuellt beroende på ämne och bakgrund. Ta en ämneslärare i engelska till exempel – i många länder finns det ett stort fokus på det grammatiska och språkliga, medan det i Sverige läggs mer vikt vid det talade ordet och det kommunikativa. 

Kommentera