isakstress

Det är en katastrof att gymnasielärarnas arbetsmiljö går ut över lärarstudenterna, menar Isak Skogstad, ordförande för LR:s studerandeförening.

Arbetsmiljö

Stressade lärare ger brist på praktikplatser

Var fjärde gymnasielärarstudent i Uppsala saknar praktikplats, trots att en praktikperiod snart börjar. Gymnasielärarna i skolorna hinner helt enkelt inte med handledning.
– Det här är en uppgift som vi tyvärr tvingas välja bort, säger Katarina Reineck, Lärarnas Riksförbund i Uppsala.

Bristen på praktikplatser i Uppsala är akut, men har varit ett faktum de senaste åren. Katarina Reineck, kommunordförande för Lärarnas Riksförbund i Uppsala, säger att gymnasielärarna helt enkelt inte har tid att handleda.

– Det här är en uppgift som inte tillhör det primära läraruppdraget. Vi måste främst ägna oss åt våra möten med eleverna. Är då VFU direkt värdefullt för eleverna? Då är svaret nej, säger Katarina Reineck,

Hon säger att de lokala undersökningarna om den uppfattade arbetsbelastningen visar att lärarna i Uppsala har för mycket att göra. Höga lokalkostnader har tvingat fram högre arbetsbelastning och nedskärningar bland den administrativa personalen.

– Uppsala har numera bland den lägsta lärartätheten i landet. Gymnasielärarnas arbetsbelastning har sedan länge konstaterats vara för hög och den har snarare ökat än minskat det senaste året, säger hon.

Birgitta Pettersson.
Birgitta Pettersson.

Utbildningsdirektören Birgitta Pettersson menar att det finns andra förklaringar till varför gymnasieskolorna inte tar emot lärarstudenterna.

– Min erfarenhet är att grundskolan har stora elevvolymer, då vill man se om sitt hus och är intresserad av att ta emot studenter eftersom de är framtida kolleger. Men i gymnasieskolan har årskullarna varit i avtagande, och då är inte rekryteringsbehovet lika stort och man ser inte studenterna som framtida kolleger, säger hon.

Att lärarna själva känner sig för stressade borde inte ha något samband med handledningen menar hon.

– Det är en viktig fråga, men den står och faller inte med lärarstudenter. Att ta emot dem är en viktig verksamhet. Vi arbetar hela tiden med lärares arbetsbelastning, det är ett arbete som pågått i Uppsala under de senaste åren. För gymnasieskolan har vi till exempel jobbat med externrättning av nationella prov, säger hon.

Just nu är det Uppsalas lärarstudenter som får betala priset för situationen.

– Praktiken är ett av de tillfällen under lärarutbildningen där de allra flesta lärarstudenterna känner att de verkligen kan utvecklas i sin yrkesroll. Eftersom praktiken är såpass avgörande för oss studenter är det mycket oroväckande att höra att så många som var fjärde gymnasielärarstudent som nu ska ut på praktik inte har fått någon plats. Det är katastrofalt, säger Isak Skogstad, ordförande för Lärarnas Riksförbunds studerandeförening.

Men situationen är inte unik för Uppsala. Även i Göteborg har universitetet svårt att få tag på praktikplatser för blivande gymnasielärare.

– Den svårigheten har vi haft länge. Det är en av orsakerna till varför vi placerar studenterna i par, att några med gymnasieinriktning placeras inom 7-9 samt att vi har utvidgat våra VFU-placeringar till att också gälla Borås, Uddevalla, och Varberg, säger Kristina Lindahl, Utbildningshandläggare på Lärarutbildningsnämndens kansli vid Göteborgs universitet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm