karolinska_skolan_i_orebro

Karolinska gymnasiet i Örebro.

Arbetsbelastningen

”Stressen har släppt lite”

Skolvärlden rapporterade 2013 om lärarnas alarmerande arbetsbörda, däribland Karolinska gymnasiet i Örebro. Nu har en dom mot skolan kommit – och börjat tvinga fram åtgärder.

2013 slog Lärarnas Riksförbund larm om den dåliga arbetsmiljön för landets lärare. Hög arbetsbelastning och stress rapporterades från stad till stad, vilket ledde till att Arbetsmiljöverket kopplades in i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Örebro.

Karolinska gymnasiet, som ligger i Örebro kommun, var en av de skolor där arbetssituationen var ohållbar. Anders Hallman, lärare på skolan samt lokalombud och biträdande skyddsombud för Lärarnas Riksförbund, hade sömnsvårigheter och beskrev situationen för Skolvärlden:

”Förra året hade jag 14 undervisningsgrupper och då mådde jag dåligt. När jag skulle sova började jag tänka på allt jag inte fick glömma.”

”Vi har till och med haft en lärare som fick hämtas med ambulans efter att ha klappat ihop med stressymptom.”

Efter en anmälan mot skolan genomförde Arbetsmiljöverket en inspektion. Sedan följde en lång process av överklaganden innan kommunen i februari i år dömdes till att betala 100 000 kronor i vite om inte åtgärder i form av tre punkter vidtas inom tre månader, mot de undermåliga arbetsförhållandena.

Kommunen har nu omkring två veckor kvar och på två av tre punkter har parterna ännu inte kommit överens. Anders Hallman har drivit ärendet från Lärarnas Riksförbunds håll:

– Kommunen anser att det är omöjligt att införa ett generellt prioriteringsdokument, eftersom det ser olika ut för olika lärare. Men vi hävdar att lärarna faktiskt har ungefär samma arbetsuppgifter och då bör man kunna upprätta ett dokument om hur man ska prioritera sin undervisning.

I ett prioriteringsdokument skulle det framgå i vilken ordning lärarna ska prioritera sina arbetsuppgifter. Det kan fungera som ett stöd i situationer då lärarna hamnar i tidsnöd och tvingas välja.

– På så sätt skulle det bli enklare att säga nej och prioritera rätt, säger Anders Hallman.

Men på en punkt kom de en bit på vägen redan innan domen föll, berättar Anders Hallman, och poängterar att facken och lärarna haft en bra och konstruktiv dialog med arbetsgivaren.

– Det har varit ett erkännande. Arbetsgivaren har gått från att inledningsvis inte erkänna situationens allvar, till att börja göra det. Och dessutom konkret börjat prata om åtgärder.

Skolan har tillsammans med facken tagit fram en arbetsbeskrivning, där elevantalet tas med i beräkningarna.

– Vi har försökt synliggöra hela arbetsinnehållet. Förut hade man lika mycket tid i för- och efterarbete oavsett om det gällde femton elever eller trettio. I den här arbetsbeskrivningen tar man hänsyn till gruppstorleken och skaffar en uppskattning om hur mycket som ryms inom arbetstiden.

Delar av skolans lärare har sedan årsskiftet använt arbetsbeskrivningen. Däribland Anders Hallman.

– Alla mina större uppdrag har tidsbestämts, vilket har gjort att stressen faktiskt släppt lite. Med arbetsbeskrivningen i ryggen kan jag säga nej till kollegor, föräldrar, elever och chefer när jag inte kan. Både jag och flera kollegor känner att den skapar tydlighet åt alla riktningar. Men jag har ingen helhetsbild än, säger han och berättar att metoden nu ska utvärderas.

Du har tidigare berättat för Skolvärlden om dina sömnproblem. Hur mår du i dag?

– I år har jag inte känt av några stressrelaterade symptom.

Den fjärde maj ska arbetsgivaren ha vidtagit samtliga åtgärder.

– Jag tror att vi kan komma överens om en lösning. Men det är inte möjligt att säga mer om utgången i nuläget, säger Anders Hallman.

Kommentera