Lärarutbildning

Studenterna om utbildning i att hantera hot och våld

9 av 10 lärarstudenter efterlyser handledning och utbildning i att hantera hot och våld i skolan, visar Skolvärldens undersökning. Så här kommenterar studenterna i enkäten.

Det är ingenting man pratar om; alltså hur man ska hantera konflikter i klassrummet och vad som är bra/mindre bra att göra. Vad får man/får man inte göra?

I min utbildning har vi inte ens plockat upp förekomsten av våld i klassrum/skolan, det är inte ett ämne som diskuterats.

Tycker det kan vara mer invävt i dagens kurser om hur man hanterar olika slags hot, både för mig som blivande lärare/ lärare men även också hur man hanterar det när det sker bland eleverna och deras ex

Skolan är väldigt noga med att påpeka vad du som lärare ska kunna ämnesmässigt men vi får ingen utbildning hur man hanterar våld elever emellan eller hur man som lärare hanterar våld riktad mot en själv.

Jag upplever att min utbildning saknar mycket av de praktiska. Jag har inte fått lära mig hur jag ska hantera olika situationer i klassrummet.

Vi har haft en två veckor lång kurs där vi fick veta att 1. Det finns inga tydliga regler för vad som faktiskt rent juridiskt gäller i skolan, och 2. Man kan bara försöka navigera undan ”skären” efter bästa förmåga.

Nej, och då går jag ändå år 4 på min utbildning. Föreläsare har gett ett exempel hen själv varit med om och det tog 30min, det enda jag tog med mig från det var ”jaha? Så jag får inte svika/släppa/lämna eleven för den behöver mig mest just då även om eleven nyss slagit mig? Min säkerhet då

Jag tycker att lärarutbildningen har mycket att förbättra. Vi har läst en ledarskapskurs som kommer göra oss till bättre didaktiker, men jag känner mig inte utrustad för att hantera situationer där jag blir provocerad eller hotad. Problematiken har knappt tagits upp alls. Då utåtagerande beteende eller våld nämnts under en kurs i specialpedagogik fick vi som blivande gymnasielärare läsa om bråkande lågstadieelever snarare än de situationer vi själva riskerar att finna oss i.

Känns ofta som att högskolan är en skyddad verkstad – där idealen styr och allt man lär sig ska fungera i en påhittade utopisk skola.

Vi har bara fått utbildning i konflikthantering där det handlar om konflikt mellan elever eller om lärare/andra vuxna utsätter elever för kränkande behandling och liknande. Inget om hur jag själv som lärare ska hantera om jag blir kränkt, hotad eller utsatt för våld.

Har bett om kurser både i konflikthantering, utbildning i konkreta sätt att möta hotfulla elever etc. Blivit bemött med kommentarer som ”fritidsledare får utbildning i konflikthantering, använd dig av dem”

På utbildningen får vi en tillrättalagd bild om hur det är i skolan. Vi pratar bara om elevernas rättigheter utifrån lgr 11. Ingenting om skyldigheter. Hot från elever nämns inte och är heller inte populärt att ta upp.

Vi blev kastade huvudstupa rakt ut i skolorna utan att vara beredda, jag blev skärrad trots att jag egentligen vet vad som pågår i skolorna så trodde jag inte att det var så det kändes att ”vara på andra sidan”. Jag var inte beredd. På universitetet fick vi veta att vi skulle vara idealistiska; ”som lärare ska jag se till att alla blir inkluderade, sedda ge alla samma förutsättningar osv”. Jag kände mig naiv och dum efteråt när jag insåg att deras bild känns orealistisk. Det finns inte en chans att hinna med allt när man har fullt upp med de som attackerar en verbalt och provocerar.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm