Debatt

”Trådlös teknik skadar barnen”

Debatt Besluten att införa trådlös teknik i skolorna har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda, skriver Rainer Nyberg, Mona Nilsson, Erja Tamminen och Lennart Hardell.

I snabb takt har trådlösa nätverk, trådlösa datorer och läsplattor invaderat skolor och förskolor. Besluten att införa tekniken har gjorts så snabbt att man glömt dess risker, trots att den trådlösa teknikens stora hälsofaror är allt mer klarlagda.

All trådlös teknik som ingår i exempelvis läsplattor, mobiler, bärbara datorer, mobilmaster och trådlösa nätverk sänder ut radiofrekvent elektromagnetisk strålning (mikrovågor) som sedan 2011 bedömts vara ”möjligen cancerframkallande” klass 2B av WHO:s cancerforsk­nings­institut IARC. I dag finns det så starka belägg för att strålning­en orsakar cancer att bedömningen kan skärpas till klass 1, cancerframkallande för människor, i samma klass som asbest och tobak. (Källa: ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24192496)

Den radiofrekventa elektromagnetiska strålningen från den trådlösa tekniken vid nuvarande och planerad användning kan leda till en global hälsokatastrof i form av många nya cancerfall och många barn och vuxna som drabbas av annan ohälsa. Vi vet i dag att strålningen skadar cellers DNA, skadar hjärnans celler och funktion, försämrar inlärningsförmåga och minne, orsakar huvudvärk, sömnsvårigheter och kan påverka hjärtat. Spermier blir missbildade. Dessa effekter har påvisats för strålning långt under dagens gränsvärden. Om barn exponeras redan i fosterstadiet eller under den tidiga uppväxten kan hjärnan ta bestående skada eftersom den ännu utvecklas och skyddet som omger den är skörare. Detta kan bland annat medföra ökad risk för ADHD, som under de senaste 10 åren ökat flerfalt bland barn i Sverige.

I rapporten BioInitiative 2012 publicerar 29 experter en komprimerad analys av 1800 forskningsrapporter (källa: bioinitiative.org/conclusions). Den visar skadliga effekter från mobiltelefoner, trådlösa bordstelefoner, läsplattor, trådlösa modem och basstationer.

Europarådet rekommenderar medlemsländerna att inte använda trådlös teknik i skolor och förskolor eftersom tekniken medför hälsorisker och barn är extra känsliga. I resolutionen daterad den 27 maj 2011 skrev Europarådet: ”Med tanke på människors ökande exponering för elektromagnetisk strålning, speciellt ungdomar och barn, skulle det kunna leda till extremt höga mänskliga och ekonomiska kostnader om man inte beaktar tidiga varningar.”  Man bör (8.3) ”… utarbeta riktade informationskampanjer till lärare, föräldrar och barn för att göra dem uppmärksamma på de särskilda riskerna med tidig, ogenom­tänkt och långvarig användning”. Man bör ”för barn i allmänhet och speciellt i skolor och klassrum, prioritera trådbundna Internetanslutningar, samt att strikt reglera skolbarns användning av mobiltelefoner på skolområdet. (Källa: assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES1815.htm)

I Frankrike har nationalförsamlingen nyligen stiftat lagar som tar fasta på Europarådets rekommendation: Kabelnätverk ska prioriteras framför trådlös teknik. Trådlösa nätverk förbjuds på dagis för barn under 3 år och de ska stängas av i skolan då de inte aktivt används. Reklam för läsplattor och mobiler riktad till barn under 14 år förbjuds. Även förre Microsoft-chefen i Kanada, Frank Clegg, säger att barn aldrig ska vara nära en uppkopplad mobiltelefon eller läsplatta. (Källa: vitalitymagazine.com/article/invisible-threat).

Norden borde följa Frankrikes och några andra länders exempel som vidtar åtgärder för att  begränsa exponeringen och informera allmänheten om risker.

Barnens framtida hälsa och välmående måste vara viktigare än nya tekniska möjligheter, vars följder för hälsan hittills inte beaktats av vare sig teknikentusiaster eller industri. Det är dags att de vuxna tar ansvar för barnens hälsa.

Rainer Nyberg, professor emeritus (pedagogik), Vasa (users.abo.fi/rnyberg/)
Mona Nilsson, vice ordförande, Strålskyddsstiftelsen, Sverige (stralskyddstiftelsen.se)
Erja Tamminen, författare, Helsingfors (sahkoailmassa.fi)
Lennart Hardell, professor, överläkare, Örebro (lennarthardell.wordpress.com)

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm