Annons

Trots att fler tar examen: ”Problem kvarstår”

Publicerad 12 december 2018

Relaterat

Fler elever tar gymnasieexamen inom tre år på de nationella programmen, visar Skolverket statistik. 
Men trots ökningen varnar LR:s Åsa Fahlén:
– Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång.

Enligt Skolverkets nya statistik har andelen elever som tar gymnasieexamen inom tre år på nationella program ökat från 75,2 procent 2017 till 76,1 procent 2018, vilket innebär att omkring 800 fler elever tog gymnasieexamen 2018 jämfört med 2017.

Störst är ökningen på de högskoleförberedande programmen. Under 2018 slutförde 77,9 procent av eleverna gymnasieskolan med examen inom tre år, och under 2017 var siffran 76,8 procent. 

– Vi ser en stadigt uppåtgående trend när det gäller elever som tar gymnasieexamen vilket självklart är positivt. Med en examen öppnar sig utbildningsvägar och det ökar också chanserna att få jobb, säger Anna Westerholm, avdelningschef på Skolverket, i en skriftlig kommentar. 

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, ser positivt att den uppåtgående trenden men påpekar att det alltjämt finns problem som måste lösas.

– Det är naturligtvis bra att det är fler som tar examen men de stora strukturella problemen kvarstår. Om man till exempel tittar på en hel årskull, och man brukar estimera att på en årskull går ungefär 100 000 elever och om det då är 800 elever fler som tar examen, så är det trots allt bara åtta promille på totalen, säger hon.

I juli släppte Lärarnas Riksförbund undersökningen ”En elevkulls framgångar och motgångar” som pekar på de systembrister som leder till att var tredje elev i varje årskull inte klarar kunskapsmålen. Rapporten kombinerar Skolverkets statistik över studieresultat och en enkätundersökning med elevernas föräldrar.
 
Undersökningen visar att 35 000 elever i varje årskull, en tredjedel av eleverna, misslyckas i grund- och gymnasieskolan och riskerar att hamna i utanförskap. 

– Vi har fortfarande en stor andel av eleverna som inte kommer in på ett nationellt program och som inte kan ta en sådan examen över huvud taget. Tendensen generellt i skolvärlden är just den här ökade skillnaden, alltså den bristande likvärdigheten. Skolsystemet som helhet lyckas inte ge alla elever möjlighet att skaffa sig en god skolgång. Utan vi måste satsa mycket mer på att det här kompensatoriska uppdraget som vi har och att vi får möjlighet att genomföra det i skolan, säger Åsa Fahlén och tillägger: 

– Det handlar om att man tidigt ska få en bra läs- och skrivinlärning, en bra matematikinlärning, specialpedagogiskt stöd och tillgång till speciallärare och så vidare. Får man det tidigt så får man verktygen att ta sig igenom skolsystemet. 

Åsa Fahlén menar att man i Sverige måste bli bättre på att rikta resurserna både tidigt men också i högre uträckning till de eleverna som har lite tuffare förutsättningar att ta sig igenom skolan.

– Men det handlar även genomgående om att lärare får möjligheter att göra ett bra jobb. Att man får möjlighet att för- och efterarbeta sina lektioner som gör att alla elever får chansen att hänga med. Det handlar även om att det finns en fungerande elevhälsa för de elever som har behov av stöttning runtomkring för att må bra. 
 
Pontus Bäckström, utredare på Lärarnas Riksförbund, ligger bakom rapporten som släpptes i somras. Även han ser positivt på att Skolverkets statistik, men påpekar samtidigt att det stora problemet är att man måste fokusera på hela årskullen av elever.
 
– Skolverket har i den här statistiken fokuserat på elever som går på nationella program och det är bara där som de ser den här trenden med ökad genomströmning. Det är bra på ett sätt så klart, säger Pontus Bäckström.
 
I LR:s undersökning ser man tydligt att det grundläggande strukturella problemet är att en väldigt stor andel av en hel årskull inte tar gymnasieexamen, menar Pontus Bäckström.

– Målsättningen är ju att 100 procent av varje årskull ska ta gymnasieexamen, men det är mer än en tredjedel av alla elever som inte gör det, säger han och tillägger: 
 
– Vi vill illustrera att det är ett stort strukturellt problem för hela skolväsendet. Vi börjar sätta in visst stöd för elever tidigt i systemet, och sedan ökar det under grundskoletiden, men ändå ser vi att det är en konstant linjär ökning, från grundskolan till gymnasieskolan, av elever som inte når målen.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Annons
Annons

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

Annons

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Annons
Annons
Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Annons
Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons