lararassistenter

Nina Morgin (t.v.) och Sofia Karlsson från Munka Folkhögskola.

Lärarassistenter

Unik utbildning skapar fler lärarassistenter

Lärarassistenter är efterfrågade på skolorna. Nu startar flera utbildningar till yrket.
– Det behövs fler vuxna i skolan, säger Nina Morgin kursansvarig på Munka Folkhögskola.

Lärarassistenter lyfts fram som en viktig pusselbit för att förändra arbetsmiljösituationen för lärarna. Några folkhögskolor har redan satt i gång utbildningar för att få fram fler. Munka Folkhögskola i Ängelholms kommun är en av dem.

– Vi startade utbildningen för vi såg det här behovet. Först och främst måste man försöka råda bot på den stämning som är på skolan i dag. Då måste vi först se till att det kommer in fler vuxna i skolans värld, säger Nina Morgin, som tillsammans med Sofia Karlsson är kursansvarig på lärarassistentutbildningen på Munka Folkhögskola.

Nina Morgin arbetar även som gymnasielärare i svenska och religion vid sidan av lärarassistentutbildningen. Hon ser ett stort behov av lärarassistenten ute på skolorna.

– Alla kollegor man pratar med på skolorna säger att arbetsbelastningen är för hög. Det är något jag själv har erfarenheten av. Det finns inte den tiden man behöver, säger hon och tillägger:

– Gör man det och minskar arbetsbelastningen för lärarna, kan man nog också få fler i längden som söker till lärarutbildningen, säger Nina Morgin.

Det var så idén om att starta utbildningen växte fram på Munka Folkhögskola. Det var ungefär ett år sedan och den 18 augusti startade den första terminen med utbildningen. Munka Folkhögskola är i dag en enda folkhögskolan som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå. Skolan kommer att ha 18 elever som under ett år utbildas i bland annat social psykologi och konflikthantering, för att kunna fungera som stöd både i klassrum och på skolgård.

– Detta har vi tagit fram genom att prata med andra lärare och skolledare. Då har de fått berätta vad de anser behövs av en lärarassistent. Så vi har tagit hjälp av dem som kan det bäst.

Trots minimal marknadsföring var det många som sökte till utbildningen. Hela 112 stycken visade intresse för att studera till yrket.

– Vi blev väldigt chockade och glada. Vi hade önskat att kunna ta in fler, men nu har faktiskt en annan närliggande grannkommun i Skåne hört av sig och sagt att de är intresserade av att köpa den här utbildningen som uppdragsutbildningen av oss, säger Nina Morgin.

Åsa Bengtsson, 24 år från Halmstad, är en av de blivande lärarassistenterna. Efter att ha jobbat en tid som konditor kände hon att det var dags att byta arbete. När hon vikarierade på en skola i våras började hon förstå problemen som finns i skolans värld. Hon såg att väldigt många elever behövde extra resurser.

– Jag hade varit inne på läraryrket ganska länge. Efter att jag började vikariera på en skola bestämde jag mig för att hoppa på utbildningen, säger Åsa Bengtsson.

På skolan upplevde hon att det inte fanns tid att ge stöd till alla eleverna, speciellt inte barnen som var lugna och skötte sig.

– Det kände jag var hemskt. Jag menar, vilken nivå hade alla elever kunnat nå om de hade kunnat få lika mycket tid från en vuxen som de som behöver extrahjälp? Det är alldeles för få vuxna i skolan. Den här typen av utbildningar kommer att göra att man får mer tid för varje elev i framtiden och att fler får samma förutsättningar, säger Åsa Bengtsson.

Kommentera