lasande_barn
Lärarnas Riksförbund

Upprop för att höja läsandets status

Alla måste hjälpa till för att lyfta läsandet. Den uppmaningen kommer från Patrik Hadenius, chefredaktör för Språktidningen, och Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Idag gör de båda gemensam sak och uppmanar alla att hjälpa till för att stärka läsandet. Patrik Hedenius och Bo Jansson skriver i en debattartikel i Göteborgs-Posten att läskulturen i dagens samhälle har förändrats och att svenska elevers läsförmåga har sjunkit över tid. Att kunna läsa med flyt är en förutsättning för att eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskaper även i andra ämnen. Läsningen öppnar dörrar, konstater de.

Nu uppmanar de alla att hjälpa till med att höja läsandet status genom att läsa så att det syns. Läs böcker, tidskrifter och tidningar på offentliga platser. Det handlar inte om att propagera mot digital läsning, säger de, men ska man visa att man läser är en bok en tydligare markör än en mobil. 

”Sitt på bussen och läs en bok, ta upp en tidning hos frisören, och låt morgontidningen ligga framme på frukostbordet.”

Debattartikeln tar också upp att skolan behöver ett läslyft och Lärarnas Riksförbund vill därför att:

Elever i behov av stöd för sin läsutveckling måste få detta på ett tidigt stadium. Det handlar om alla elevers möjlighet att klara av skolan. Trots tydligare kursplaner och nationella prov i årskurserna tre och sex finns stora problem. Därför måste fler speciallärare utbildas, framför allt med inriktning mot läs- och skrivinlärning i lågstadiet.

Det måste finnas möjligheter att dela större undervisningsgrupper för att bedriva effektiv läsinlärning. På lågstadiet läggs grunden för hur eleverna lyckas med sitt skolarbete. Därför bör förutsättningar för att reglera gruppstorlekarna under viss del av undervisningstiden i svenska i lågstadiet utredas.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm