sara_bruun

Sara Bruun, lärare på Ringsjöskolan och utvecklingsledare i Höörs kommun, menar att regeringens beslut sänder ut fel signaler till Skolsverige. Sara Bruun är även bloggare på Skolvärlden.

Kursplaner

Uppskjutna kursplaner kritiseras: ”Sänder ut helt fel signaler”

Det blir inga reviderade kursplaner i grundskolan nästa läsår. På grund av pandemin har regeringen bestämt sig för att skjuta upp förändringen till hösten 2022. 
– Beslutet sänder ut helt fel signaler, säger läraren Sara Bruun.

I augusti 2020 beslutade regeringen att kursplanerna för grundskolan ska revideras och lägga mer fokus på kunskap och bildning. Tanken var att förändringen skulle träda i kraft den 1 juli i år, men på grund av pandemin har regeringen nu beslutat att flytta fram revideringen till höstterminen 2022.

– Det är ett väldigt ansträngt läge i skolan, med en hård press på lärare och rektorer. Därför måste vi fokusera på det mest nödvändiga, nämligen undervisningen och de elever som finns i skolan här och nu. Det gäller i synnerhet eleverna i nian som behöver klara det som krävs för att gå vidare till gymnasiet, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till TT.

Men det har också kommit kritik. Sara Bruun, lärare på Ringsjöskolan och utvecklingsledare i Höörs kommun, menar att regeringens besked sänder ut fel signaler till Skolsverige.

– Först plockar man bort de nationella proven och nu flyttar man fram de reviderade kursplanerna. Det blir kontraproduktivt. Nationella proven och kursplanerna ska vara och är en hjälp för lärare men istället signalerar regeringen att det är bördor som ska lyftas av lärarnas axlar. Det är felaktigt och sänder ut fel signaler, säger Sara Bruun.

Hon berättar att regeringens beslut om att flytta fram de reviderade kursplanerna också har fått flera av hennes kollegor att reagera.

– Många kommuner som har tagit ansvar är redan i fullgång med sin implementering och har en färdig plan. Sedan kommer det här beslutet och då är det klart att luften går ur många. Jag har fått flera meddelanden från kollegor som ifrågasätter det som händer. 

Lärare slutar inte tänka för att det pågår en pandemi.

Beslutet är förhastat och att skjuta saker framför sig gör inte lärarnas arbetsbörda lättare, menar Sara Bruun som hänvisar till att jobbet måste göras oavsett.

– Flera lärare som jag har pratat med tycker att det har varit skönt att också kunna fokusera på kursplanerna och inte bara tänka på pandemin hela tiden. Lärare slutar inte tänka för att det pågår en pandemi.

Den främsta anledningen till att ändringarna i kursplanerna flyttas fram är lärarnas ansträngda situation på grund av coronapandemin. Enligt regeringen bör huvudmän, rektorer och lärare inte belastas med det omfattande och tidskrävande implementeringsarbete under våren som skulle krävas.

”Skolorna behöver nu ges förutsättningar att fokusera på undervisningen och se till att eleverna lär sig så mycket som möjligt trots de tuffa förutsättningar som råder under pandemin. Alla arbetsuppgifter för lärarna som inte är nödvändiga bör undvikas tills vidare”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Risken är att allt bara hopar sig.

Sara Bruun anser däremot att det finns bättre tillvägagångssätt för att handskas med den ansträngda situationen i skolan.

– Smittspridningen så ser olika ut runt om hela landet. Låg-och mellanstadiet har fortfarande undervisning på plats, men på högstadiet och gymnasiet ser det annorlunda ut. Därför går det inte att köra på en lösning för alla, utan det behöver bli mer flexibelt.

Inte heller argumentet att lärare och skolledare sannolikt hade behövt träffas i grupper under våren för att planera utifrån de nya kursplanerna är tillräckligt starkt, enligt henne.

– Kan vi undervisa digitalt så kan vi väl även ha möten digitalt. Digitala möten har vi hela tiden. Det är väl det allra minsta problemet.

Regeringens beslut om att skjuta upp de reviderade kursplanerna kan få stora konsekvenser, säger Sara Bruun. 

– Risken är att allt bara hopar sig. Skolan står inte still för att vi har en pandemi. Att flytta fram de reviderade kursplanerna som är ett stöd för oss lärare i vår bedömning av eleverna blir kontraproduktivt. Vill man lätta på lärarnas börda hade det varit mycket mer effektivt att istället besluta att vi inte behöver lägga tid på utvecklingssamtal. Det hade räckt att ha utvecklingssamtal med de elever där lärare och elevhälsoteam bedömer att det är nödvändigt.

Beslutet om att skjuta på kursplanerna till hösten 2022 innebär dessutom att ändringarna i timplanerna flyttas fram. Tillämpningen av de nya ämnesplaner i matematik, engelska och moderna språk för gymnasieskolan och komvux berörs dock inte av beslutet utan träder som planerat i kraft inför höstterminen 2021 respektive våren 2022.

– Skillnaden är att det handlar om matematik, engelska och moderna språk. Det är ganska få ämnen och jämfört med grundskolans kursplaner är ändringarna mindre. De har också förberetts under längre tid, säger Anna Ekström till TT. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm