Annons
Foto: Shutterstock.com

Förslag till ny timplan: Så påverkas dina ämnen

Publicerad 18 januari 2021

Relaterat

Ändringarna är fortfarande ute på remiss, men debatten är redan igång. Skolvärlden har sammanställt hur Skolverkets förslag på nya timplaner påverkar just dina ämnen.
– En sak som vi kan konstatera att man är orolig över är just hur tiden ska räcka till med pressade arbetsförhållanden och stora elevgrupper, säger Pernilla Sundström Fast, enhetschef på myndigheten. 

Runt 68 remissinstanser, däribland lärarfacken och Sveriges kommuner och regioner, har ombetts att lämna synpunkter på Skolverkets förslag till ändringar i timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan.

Ambitionen med ändringarna är, enligt Skolverket, ”att skapa en bättre balans mellan kursplanernas centrala innehåll och den undervisningstid som är avsatt för varje ämne i timplanen”. Samt få fler elever att läsa fler språk utöver svenska och engelska.  

– Vi fick uppdraget från regeringen i våras att genomföra en översyn av timplanen för grundskolan. Det innebär att vi, enligt det uppdraget, ska analysera behovet av att omfördela tid mellan ämnen i syfte att skapa en bättre balans, säger Pernilla Sundström Fast, enhetschef på Skolverket.

Förslaget är fortfarande ute på remiss, men har redan fått starka reaktioner. Inte minst från bildlärare som är frustrerade över att myndigheten vill flytta ämnestimmar från hög- till lågstadiet.

Lena Landström.– En bildlärare på högstadiet kan möta 400 - 500 elever varje vecka, som vi ska skapa relationer till och sätta rättssäkra betyg på. De flesta av oss undervisar också i helklass vilket är svårt i ett praktiskt ämne där man behöver hjälpa eleverna mycket individuell. Det säger sig självt att det inte fungerar. Och nu ska vi få ännu mindre tid. Man blir upprörd, säger bildläraren Lena Landström i en tidigare intervju med Skolvärlden.

Totalt ökar ämnestiden i bild från 230 till 240 timmar under grundskolans nio år i Skolverkets förslag till nya timplaner. De extra 10 timmarna förläggs till lågstadiet, samtidigt som myndigheten alltså även vill flytta 5 timmar från hög- till lågstadiet.

– Det centrala innehållet har förstärkts för de yngre åldrarna i bildämnet, vilket motiverar att vi flyttar timmar. Dessutom behöver timplanerna stämma för alla de fyra obligatoriska skolformerna eftersom exempelvis grundsärskoleelever läser integrerat i grundskolan. Samtidigt är det klart att vi lyssnar på kritik som kommer in. Vi märker att det är stort engagemang i den här frågan, och en sak som vi kan konstatera att man är orolig över är just hur tiden ska räcka till med pressade arbetsförhållanden och stora elevgrupper, säger Pernilla Sundström Fast.

Utöver de extra bildtimmarna anser Skolverket att framförallt de samhälls- och naturorienterande ämnena, men också ämnena musik och hem- och konsumentkunskap, får fler undervisningstimmar. Timmarna ska plockas från elevens val, som myndigheten anser bör tas bort helt, och omfördelas till andra ämnen.

– När vi ska titta på möjligheter att lägga till timmar i ämnen där det finns en konstaterad stoffträngsel, det vill säga det centrala innehållet är ganska mycket i relation till den undervisningstid som i dag finns i undervisningsplanen, så kan vi inte göra timplanen större. Vi har alltså inte fått i uppdrag att titta på om eleverna ska gå fler timmar i skolan utan ska undersöka om det går att omfördela tiden, säger Pernilla Sundström Fast.

Att det är undervisningstiden i elevens val som riskerar att tas bort har flera anledningar. Dels har ämnet minskat genom en tidigare omfördelning av timmar till matematik och idrott och hälsa. Dels handlar det om att kvalitén i ämnet varierar stort mellan landets skolor.

– Vi har sett alltifrån otroligt bra till mindre väl fungerande exempel och då följer vi helt enkelt det regeringsuppdrag vi har fått och tittar på hur just de här timmarna kan fördelas, säger hon.

Pernilla Sundström Fast.Om förslaget till nya timplaner går igenom skulle det innebära att de samhällsorienterande ämnena ökar från totalt 885 timmar till 988 timmar under grundskolans nio år.

Historia ökar mest med 20 ämnestimmar extra på mellanstadiet och 30 timmar extra på högstadiet. Samhällskunskap får 5 timmar extra på mellanstadiet och 15 timmar extra på högstadiet, medan geografi och religion får hålla till godo med 5 timmar vardera på både mellanstadiet och högstadiet.

– Att historia får mest tillägg kommer sig av att det är det ämne som fortfarande, efter revideringen av kursplanerna 2019, har en konstaterad stoffträngsel.

Även de naturorienterande ämnena ökar, om än något mindre. Skolverkets förslag på timplan innebär nämligen att biologi, fysik och kemi tilldelas 650 timmar under grundskolan, vilket är en ökning med 50 timmar.

Timmarna som sedan kvarstår fördelas mellan bild, musik, slöjd samt hem- och konsumentkunskap. Förutom bildämnet, vars undervisningstid alltså skulle öka från 230 till 240 timmar under grundskolans nio år, vill Skolverket att ämnestiden i musik ökar från 230 timmar till 240 timmar, samt att hem- och konsumentkunskapen tilldelas sammanlagt 122 timmar, jämfört med nuvarande 118 timmar.

Skolvärlden har tidigare skrivit om den stora uppståndelsen under hösten 2019 då Skolverket först föreslog att man skulle plocka bort antiken ur historieundervisningen. Grunden till det beslutet var att historieämnets centrala innehåll egentligen inte ryms i den undervisningstid som ämnet tilldelats, så någonting måste bort.

Den massiva kritiken resulterade dock i att Skolverket backade och i december överlämnade myndigheten sina reviderade förslag på nya kurs- och ämnesplaner till regeringen, som i februari i fjol beslutade ge Skolverket i uppdrag att genomföra en översyn av timplanerna för grundskolan och motsvarande skolformer.

Anna Ekström.– I skolan ska alla elever lära sig det man behöver för att kunna försörja sig, läsa vidare och vara en aktiv samhällsmedborgare. Arbetet med att revidera kursplanerna synliggjorde behovet av en översyn av timplanen, inte minst gällande ämnet historia. Nu får Skolverket i uppdrag att se över timplanen så att vi kan säkra att alla elever lär sig det de behöver i skolan, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) i ett pressmeddelande.

Uppdraget innebär dessutom att myndigheten ska analysera om undervisningstiden i elevens val ska minskas eller tas bort helt.

Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund, säger i en tidigare intervju med Skolvärlden, att regeringens beslut tyder på att man lyssnat på fackförbundet. Hon påpekar att det förvisso finns goda exempel på hur man använder elevens val på vissa skolor runt om i landet, men på väldigt många ställen används det inte på ett adekvat sätt.

– Det blir ett slöseri med den tiden som man faktiskt har i skolan. Tiden skulle göra mycket större nytta om man la den med en tydlig riktning – till exempel genom att stärka ett ämne där man ser att det finns för få timmar, sa Åsa Fahlén då.

Exakt hur undervisningstimmarna kommer att fördelas återstår att se. Pernilla Sundström Fast påpekar att remissinstanserna har fram till den 29 januari på sig att komma med synpunkter på Skolverkets förslag.

– Först därefter, när vi har sammanställt alla svar, kommer det gå att svara på vilka ändringar som skapat mest engagemang, säger hon.

Tabellen visar hur timplanen ser ut i grundskolan i dag och förslagen till ändringar. Källa: Skolverket.se

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons