namninsamling

Bild är mycket bredare och kräver mer tid än vad många tror, säger bildläraren Mia Ekström.

| Foto: Shutterstock.com, privat
Timplan

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Den nya timplanen fortsätter att röra upp känslor. Hundratals namnunderskrifter har nu samlats in för att övertyga Skolverket om att bildämnet behöver fler timmar.  
– För många är måttet rågat, säger bildläraren Mia Ekström.

Insamlingen är ett svar på Skolverkets förslag till ändringar i timplanerna för grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan. Förslaget är ute på remiss fram till den 29 januari, och har upprört bildlärare runt om i landet.

– Många bildlärare har redan en tuff och utsatt arbetsmiljö och den nya timplanen där Skolverket enbart tilldelar ämnet 10 extra timmar, och dessutom flyttar fem ämnestimmar från hög- till lågstadiet, gör inte situationen bättre. Många känner sig återigen snuttifierade och överkörda, säger Mia Ekström, som är legitimerad bild och tekniklärare. 

Tillsammans med sju kollegor har hon startat en namninsamling för mer tid i timplanen för bildämnet. Initiativet publicerades under söndagen i en Facebookgrupp för bildlärare och har över 200 underskrifter hittills.   

– Vi vill visa att det inte handlar om några enstaka personer i en kommun utan att bildlärare runt om i landet är kritiska till förslaget. Skolverket och regeringen behöver förstå hur verkligheten ser ut för oss som faktiskt undervisar i ämnet. Bild är mycket bredare och kräver mer tid än vad många tror. Det handlar inte bara om att läsa sig till kunskap, utan många moment ska utföras fysiskt, praktiskt med en interaktion mellan elev, lärare och ett verktyg.

Mia Ekström vittnar om hur många bildlärare har uttryckt både oro och frustration sedan Skolverkets förslag på nya timplaner presenterades. Missnöjet grundar sig i att deras ämnet inte prioriteras högre när timmarna från elevens val, som myndigheten anser bör plockas bort hel, omfördelats till andra ämnen.  

– Bildlärare undervisar ofta en hel skola och möter hundratals elever varje dag, men som det ser ut i dag saknas förståelse för hur exceptionellt många elever vi möter. Det borde vara självklart att den typen av arbetssituation och ansvar är utmattande och kräver mer är 10 extra timmar, säger hon.

Förhoppningen med namninsamlingen är att problematiken uppmärksammas och att Skolverket ser över sitt förslag till ny timplan, precis som efter den stora uppståndelsen under hösten 2019 då myndigheten först föreslog att man skulle plocka bort antiken ur historieundervisningen.

– Att Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet är det som har väckt starkast reaktioner, men vi menar även att det behövs mer undervisningstid totalt för att göra arbetsmiljön hållbar.Arbetsmiljön blir inte hållbar då tiden rent faktiskt inte räcker till för det uppdrag som bildlärarna har av att undervisa i ett ämne som är ett världsspråk, i dag använder barn och unga bilder dagligen många tusen gånger per dygn för att kommunicera över hela världen, via sociala medier, spel och olika nätverk. Att skapa en hållbar arbetsmiljö för lärarna leder till hållbart lärande, säger Mia Ekström

Den aktuella namninsamlingen kompletterar en tidigare artikel om de konsekvenser som bildlärare menar att den nya timplanen riskerar att orsaka.

– Den nya tidsplanen skulle innebära att bildlärares arbetsförhållanden försämras, elevers möjligheter att lära sig att kommunicera, värdera, tolka, granska och vara källkritiska inom bildområdet kommer att begränsas och i det längre perspektivet kanske också begränsas i sin förmåga att finna yrken som framtiden har att erbjuda. Redan i dag ser vi hur svenska unga är attraktiva i många nya branscher så som e-sport, film, design och sociala medier. 

På tisdagseftermiddagen hade insamlingen 220 namnunderskrifter.​

Kommentera