lena_landstrom_lektion

Lena Landström undervisar i bild och slöjd.

| Foto: Magnus Glans
Kritik

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Det här är ytterligare ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

På totalen ökar ämnestiden i bild från 230 till 240 timmar under grundskolans nio år i Skolverkets förslag till nya timplaner. De extra 10 timmarna förläggs till lågstadiet, och dessutom flyttar man fem ämnestimmar från hög- till lågstadiet.

Den flytten är något som upprör bildlärare på högstadiet, som menar att de redan idag har svårt att hinna med sitt uppdrag.

– En bildlärare på högstadiet kan möta 400 – 500 elever varje vecka, som vi ska skapa relationer till och sätta rättssäkra betyg på. De flesta av oss undervisar också i helklass vilket är svårt i ett praktiskt ämne där man behöver hjälpa eleverna mycket individuell. Det säger sig självt att det inte fungerar. Och nu ska vi få ännu mindre tid. Man blir upprörd, säger Lena Landström, som är bild- och slöjdlärare.

Hon driver en facebookgrupp för bildlärare med fokus på arbetsmiljö, där många medlemmar uttrycker frustration över sin situation och Skolverkets förslag:

”Det var redan illa. Detta är spiken i kistan”

”Jag blir så ledsen att jag inte ens vill läsa”

”Känns som man stridit för detta ämne sen man började. Tröttsamt.”

”Jag var tvungen att byta jobb efter 6 år”

Det är några av kommentarerna från bildlärare som reagerar på förslaget. Att bildlärare ger upp och söker ny tjänst eller byter yrke helt och hållet är något som Lena Landström känner igen.

– Många bildlärare slutar och tar ett annat yrke. De mäktar inte med så de väljer att flytta och göra något annat. Det här förslaget är ytterligare ett slag i ansiktet på oss.

Små steg mot att ta bort ämnet helt

Att flytta timmar från högre åldrar till lägre får stor inverkan på ämnesinnehållet och elevernas utveckling, menar hon.

– Man märker ganska tydligt att det är en viss mognad som krävs för att man ska kunna ta till sig det centrala innehållet i högstadiets bildämne. Det handlar inte minst om de teoretiska delarna och att kunna prata om ämnet på ett djupare sätt. När barnen är som mest mottagliga för den här utvecklingen så skär man bort möjligheter.

Ett annat problem som Lena Landström och lärarna i hennes facebookgrupp ser är att det ställs för låga krav på bildlärare i mellan- och lågstadiet.

– Det finns självklart jättemånga duktiga bildlärare på mellanstadiet. Men rektorer kan sätta en person som bara läst ett fåtal poäng på att undervisa utifrån det centrala innehållet. Då ser vi ofta på högstadiet att eleverna inte kan vad de ska, säger Lena Landström.

Det får effekten att det finns fler utbildade bildlärare än tillgängliga tjänster, samtidigt som en del elever inte får den undervisning de borde få.

Nu hoppas Lena Landström att politiker och remissinstanser hörsammar bildlärarnas kritik och att förslaget arbetas om.  

– Det är som att de tar små, små steg mot att ta bort ämnet helt. Om vi ska värna bildämnet, om det ska vara en del av elevernas skolgång, måste man också ge oss lärare förutsättningar att göra ett bra jobb, säger hon.

Kommentera