Annons

Utmaning att rekrytera förstelärare

Publicerad 6 mars 2014

Södertälje lyfts fram som ett gott exempel när Skolverket, SKL och Friskolornas riksförbund samlar huvudmän för att ge stöd för rekrytering och urval av förstelärare. Kommunen satsar på fyra typer av försteläraruppdrag och hoppas att 45 000 kronor i månaden ska locka fler skickliga lärare till kommunen.

Relaterat

I Skolverkets utvärdering av karriärreformen visade det sig att en fjärdedel av regeringens förstelärartjänster aldrig tillsattes av huvudmännen. I år har karriärreformen dessutom skalats upp från dagens drygt 3000 förstelärare till 15 000 – och det ställer ännu större krav på huvudmännen att rekrytera och utforma de nya tjänsterna. Skolverket, SKL och Friskolornas riksförbund anordnar nu fem konferenser för att ge huvudmännen stöd och inspiration i arbetet. På onsdagen gick startskottet i Stockholm.

En av talarna var Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje, som berättade hur kommunen utformat förstelärartjänsterna.

Arbetet har utgått från fyra faktorer som ska höja elevernas resultat i kommunen – stärkt ledarskap i skolan och klassrummet, mer samarbete och kollegialt lärande, bättre resultatstyrning och en mer likvärdig undervisning med metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att skapa förtroende mellan förstelärare och övriga lärare. Först måste man mötas och diskutera sig fram till vad man ska utveckla tillsammans. Det här är en process som bygger på att alla deltar, tar ansvar och har förtroende för varandra. Då kan man utveckla hur mycket som helst, säger han.

Södertälje har utformat fyra modeller för förstelärare. Den första är utvecklingslärarna som arbetar halva tiden på sin skola och halva tiden på andra skolor med att utveckla lärares undervisning. Man testar nu även en typ av utvecklingslärare som utvecklar lärare på egna skolan på halvtid.

– Det är viktigt att utvecklingslärarna arbetar med kollegorna i klassrummet. Lärare är ensamma i sitt arbete och de behöver få syn på något annat. Det är ofta först då som man förstår att det går att göra bättre. Utvecklingslärarna har verkligen blivit en succé. Jag möter lärare som säger att de aldrig fått bättre kompetensutveckling och stöd, säger Peter Fredriksson.

Kommunen har också en typ av förstelärare som inte har någon reducerad undervisningstid, men däremot ansvar att leda samtal med ämneskollegorna varannan vecka. Syftet att utveckla och göra undervisningen i ämnet mer likvärdig på skolan.

– Varje samtal måste avslutas med någon form av beslut, att man prövar något, kanske någon metod eller redskap för att få ny erfarenhet att förhålla sig till, säger Peter Fredriksson.

Han har ansvar för alla förstelärare och möter dem i ett nätverk en gång i månaden för att utveckla och utvärdera arbetet.

Just nu rekryterar han en fjärde typ av förstelärare som ska placeras på de skolor som har störst behov där de ska få tid till att utveckla undervisningen.

– Vi söker framför allt en ganska stor grupp lärare som är duktiga på läs- och skrivutveckling och matematik i de tidiga åren. Vi tittar också på skolornas måluppfyllelse i andra ämnen både i grundskolan och gymnasiet, och ser vi att en skola har låg måluppfyllelse i till exempel NO så kan vi ju stärka upp med en förstelärare i NO som får i uppdrag att jobba med kollegorna.

Kommer ni att flytta lärare mellan skolor?

– Ja, det är möjligt. Lärare som vill bli förstelärare kan inte själv välja vilken skola de vill vara förstelärare på utan behöver vara på de skolor som har störst behov av lärarens kompetens.

Skolor med större utmaningar kommer att ha fler förstelärare medan andra skolor kanske inte har någon.

Målet är att anställa ett 70-tal förstelärare nästa läsår utöver dagens 45.

– Att rekrytera förstelärare är en omfattande process med flera intervjuomgångar och tester. Vi vill säkra att lärarna inte bara är skickliga i klassrummet utan också kan leda sina kollegor och prata om läraruppdraget. Nu har vi lagt till klassrumsobservationer och vi har fem kriterier för det goda ledarskapet i klassrummet.

Nästa vecka startar Södertälje en kampanj som ska locka skickliga lärare med hög lön.

– Vi inser ju att vi inte är den enda kommunen i Stockholmsområdet som behöver rekrytera duktiga förstelärare så vi måste skapa någon form av intresse redan i annonsen för att lärare ska tänka tanken att åka till Södertälje och jobba. Vi erbjuder en lön på 40 000-45 000 kronor för dem vi anställer nu. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Arbetsmiljö

Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

Arbetsmiljö

Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation. Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskolelärare måste fylla i kring sina elever.

 

Annons
Annons

Skarapolitiker vill satsa på professionell frihet – skolchef avgår

Professionell frihet

En satsning på lärares professionella frihet eller detaljstyrning av rektorer? I Skaras nya budget skriver politikerna att skolorna inte ska behandla reglerad arbetstid som arbetsplatsförlagd tid. Det fick skolchefen att säga upp sig.

Annons

Så hittade Fredrik tillbaka till läraryrket: ”Jag var nära att krascha”

Läraryrket

Fredrik Andersson lämnade läraryrket för tillverkningsindustrin – en paus som gav nytändning att jobba i skolan.

Statsbidrag

Fler huvudmän kan bli återbetalningsskyldiga

Granskning

Skolhuvudmän som tar emot statsbidrag med ena handen och skär i personalkostnader med den andra kan tvingas betala tillbaka pengarna. Nästa vecka faller de första domarna.

Annons
Annons
TALIS

Ekström om Talis: Vi måste fortsätta stärka läraryrket

Talis

Utbildningsminister Anna Ekström är nöjd med resultaten i Talis-undersökningen, men ser trenden där lärare och rektorer byter arbetsplats som oroande.

Så ser svenska lärare på sitt arbete

Talis

Hur är det att vara lärare i Sverige idag? Under onsdagen presenteras resultaten från världens största internationella lärarenkät – Talis.

Annons

”Jag orkar inte vara lärare längre”

Debatt

"Nedskärningar, dokumentation, kundtänk och täckande för kollegor har dragit all lust ur mig, det går inte längre. Efter fem år har jag nu firat min sista skolavslutning" skriver före detta läraren Douglas Rinaldo.

Kommentera

Forskning: Så mycket påverkar konflikter lärarna

Forskning

Hur mycket påverkar konflikter med elever och kollegor i skolan en lärare? Henrik Lindqvist vid Linköpings universitet har undersökt vad lärarstudenter och nyblivna lärare upplever som känslomässigt svåra situationer och hur de manövrerar i dem.

Nya lagar och regler för skolan träder i kraft i sommar

Lagar

Ett antal nya lagar och regler för skolan träder i kraft den 1 juli, inte minst den länge debatterade läsa-skriva-räkna-garantin.

"Med skolans styrning är det omöjligt att leva upp till lagen"

Debatt

Helt rätt av LR-skyddsombuden att anmäla flera kommuner till Arbetsmiljöverket och Skolinspektionen. Det skriver representanter för Tankesmedjan Balans, Skolledarupproret och Elevens rätt i en debattartikel.

Kommentera
NPF

Expertens råd: Så blir din skola bättre på att möta elever med NPF

NPF

Vad bör en skola göra för att bli bättre på att möta elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar? Linda Petersson, rådgivare på SPSM och specialiserad på NPF, ger sina bästa råd. 

Nedskärningar i skolan

Lärare protesterar mot nedskärningar – klär sig i rött

Nedskärningar

Genom att klä sig i rött vill lärarna i Hässleholm protestera mot nedskärningarna i skolan.
– Känslan av att komma in i ett lärarrum där alla är rödklädda är ganska mäktig, säger läraren Henrik Hedman som är en av initiativtagarna.

Skyddsombud anmäler kommuner – har fått nog av besparingar

Nedskärningar

Tre skyddsombud har fått nog av besparingarna på skolan i Karlshamn, Trelleborg och Sjöbo. Nu anmäler ombuden kommunerna.

Studie- och yrkesvägledning

Skolinspektionen: Elever får inte tillräcklig studievägledning

Syv

Elever på yrkesprogram får inte tillräckligt med studie- och yrkesvägledning, det slår Skolinspektionen fast i en ny rapport. 

Lärarnas kritik mot HÖK 18 växer: ”Vi kan inte vänta”

Avtal

Efter aviserade besparingar på skolan i en majoritet av landets kommuner växer kritiken mot det avtal som slöts mellan lärarfacken och SKL i höstas.
Vissa lärare kräver att avtalet sägs upp, andra menar att strejk är enda utvägen.

LR-ordföranden i upprop: ”Kommunerna vanvårdar skolan”

Nedskärningar

Skolan vanvårdas av kommunerna. Det menar samtliga distriktsordföranden i Lärarnas Riksförbund som nu vill se krafttag för ett förstatligande av skolan.

Kommunen vill ta bort lärartjänst på skola: ”Strider mot skollagen”

Arbetsmiljö

Ljusdal vill ta bort speciallärare på en skola på grund av kommunens budgetunderskott. Facket anser att man bryter mot skollagen.

”Jag är lärare för att jag vill – inte för att jag måste”

Debatt

”Jag har lovat mig själv att inte bli en ständigt trött, sur och stressad lärare för då skulle jag antagligen göra ett klart sämre arbete samt riskera att gå hårt in i väggen. Vem gynnas av det?”, skriver läraren Jonas Nilsson efter sitt 18:e avverkade läsår.

Kommentera
Betyg

Forskaren: Rättvisa betyg är en skadlig utopi

Betyg

Försök att administrera fram rättssäkra betyg är meningslösa och skapar problem för lärarna, menar forskaren Lars Melin.
– Betyg kommer aldrig vara rättvisa och det får vi leva med.

”SFI behöver fackliga stödinsatser”

Debatt

Uppror och protestlistor i all ära men de äger ingen förhandlingsrätt. SFI-lärare behöver ett levande fack som identifierar motståndet, verkar för aktivt medlemsskap och går till förhandlingsbordet, skriver SFI-läraren Kristina Sjöberg.

Kommentera

Jesper: Därför är jag lärare

Läraryrket

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med utmaningar och glädjeämnen. Här berättar Jesper Inegård i Åre varför han är lärare – och vad han skulle vilja förändra.

Skolavslutning: Du vet att du är lärare när...

Lista

Snart är sommaren här, och 2018/19 förpassas till historien. Skolvärlden har samlat 11 situationer vi tror att flera av er upplevt under läsåret. Känner du igen dig?

TIMPLAN

Stadieindelad timplan blev nådastöt för moderna språk

Timplan

Moderna språk håller på att förblöda. Orsaken: Den stadieindelade timplanen tillsammans med skriande lärarbrist och kortsiktiga politiska beslut.

Kommunerna prioriterar olika för språkundervisning

Moderna språk

Olika kommuner prioriterar språkundervisningen olika högt.

Forskning

Forskaren: Så gör du undervisningen meningsfull

Undervisning

Ibland kan elever uppleva skolgången som meningslös. Så hur gör man som lärare för att höja elevernas känsla av meningsfullhet? 

Nytt avtal: LR ska stötta obehöriga lärare

Fackligt

Genom ett samarbetsavtal med Akademikerförbundet SSR ska Lärarnas Riksförbund bland annat företräda obehöriga akademiker i förhandlingar.

OECD-chefen: ”Det kommer att bli svårare att vara lärare”

OECD

Vad gör en lärare i framtiden? Och hur ser en vanlig skoldag ut? 
– Det kommer bli svårare att vara lärare, men också mycket mer intressant, säger Andreas Schleicher, högste chef för organisationens utbildningskontor, till Skolvärlden.

Så reste sig skolorna – mot alla odds

Reportage

Båda skolorna ligger i socioekonomiskt utsatta områden, båda har haft Skolinspektionen efter sig – och båda har vänt utvecklingen. Skolvärlden besökte dem för att ta reda på hur det gick till.  

Uppdraget: Så ska de rädda problemskolan

Reportage

Går det att vända en problemskola på åtta månader? Skolvärlden besökte Storvretskolan, där Skolinspektionen för första gången använt sitt yttersta maktmedel och låtit staten gå in och bestämma.

Skolverkets nya satsning sågas: ”Sanktionerar obehöriga i skolan”

Legitimation

Skolverket lanserar ett nytt stödverktyg för obehöriga lärare som är tänkt att avlasta legitimerade lärare. Men satsningen möts av kritik bland behöriga lärare.

Granskning: Lärarassistenter

Satsningen på lärarassistenter räcker bara till en kvart per dag

Granskning

En kvart om dagen per klass – eller sex minuter per lärare. Det är vad regeringens satsning på lärarassistenter räcker till om alla lärare och elever i grundskolan ska få del av den.
– Det är en droppe i havet, säger Margit Koppari, SO-lärare på Sjöparksskolan i Gällivare.

Forskaren om lärarassistenter: ”Arbetsbelastningen är lika stor”

Lärarassistenter

Den stora satsningen på skolan i vårändringsbudgeten stavas lärarassistenter. Men vad innebär den för lärarna? Per Lindqvist genomför just nu en av de första svenska studierna på området.

Läraren: ”Vårt behov av kopieringshjälp är begränsat”

Lärarassistenter

Inför höstterminen planerar Östersunds kommun att anställa 15 lärarassistenter.
– Det vore mycket bättre om man satsade på de yrkesgrupper som redan finns i skolan, säger läraren Claes Hoglert.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons