peter_fredriksson
Karriärreformen

Utmaning att rekrytera förstelärare

Södertälje lyfts fram som ett gott exempel när Skolverket, SKL och Friskolornas riksförbund samlar huvudmän för att ge stöd för rekrytering och urval av förstelärare. Kommunen satsar på fyra typer av försteläraruppdrag och hoppas att 45 000 kronor i månaden ska locka fler skickliga lärare till kommunen.

I Skolverkets utvärdering av karriärreformen visade det sig att en fjärdedel av regeringens förstelärartjänster aldrig tillsattes av huvudmännen. I år har karriärreformen dessutom skalats upp från dagens drygt 3000 förstelärare till 15 000 – och det ställer ännu större krav på huvudmännen att rekrytera och utforma de nya tjänsterna. Skolverket, SKL och Friskolornas riksförbund anordnar nu fem konferenser för att ge huvudmännen stöd och inspiration i arbetet. På onsdagen gick startskottet i Stockholm.

En av talarna var Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje, som berättade hur kommunen utformat förstelärartjänsterna.

Arbetet har utgått från fyra faktorer som ska höja elevernas resultat i kommunen – stärkt ledarskap i skolan och klassrummet, mer samarbete och kollegialt lärande, bättre resultatstyrning och en mer likvärdig undervisning med metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Den absolut viktigaste framgångsfaktorn är att skapa förtroende mellan förstelärare och övriga lärare. Först måste man mötas och diskutera sig fram till vad man ska utveckla tillsammans. Det här är en process som bygger på att alla deltar, tar ansvar och har förtroende för varandra. Då kan man utveckla hur mycket som helst, säger han.

Södertälje har utformat fyra modeller för förstelärare. Den första är utvecklingslärarna som arbetar halva tiden på sin skola och halva tiden på andra skolor med att utveckla lärares undervisning. Man testar nu även en typ av utvecklingslärare som utvecklar lärare på egna skolan på halvtid.

– Det är viktigt att utvecklingslärarna arbetar med kollegorna i klassrummet. Lärare är ensamma i sitt arbete och de behöver få syn på något annat. Det är ofta först då som man förstår att det går att göra bättre. Utvecklingslärarna har verkligen blivit en succé. Jag möter lärare som säger att de aldrig fått bättre kompetensutveckling och stöd, säger Peter Fredriksson.

Kommunen har också en typ av förstelärare som inte har någon reducerad undervisningstid, men däremot ansvar att leda samtal med ämneskollegorna varannan vecka. Syftet att utveckla och göra undervisningen i ämnet mer likvärdig på skolan.

– Varje samtal måste avslutas med någon form av beslut, att man prövar något, kanske någon metod eller redskap för att få ny erfarenhet att förhålla sig till, säger Peter Fredriksson.

Han har ansvar för alla förstelärare och möter dem i ett nätverk en gång i månaden för att utveckla och utvärdera arbetet.

Just nu rekryterar han en fjärde typ av förstelärare som ska placeras på de skolor som har störst behov där de ska få tid till att utveckla undervisningen.

– Vi söker framför allt en ganska stor grupp lärare som är duktiga på läs- och skrivutveckling och matematik i de tidiga åren. Vi tittar också på skolornas måluppfyllelse i andra ämnen både i grundskolan och gymnasiet, och ser vi att en skola har låg måluppfyllelse i till exempel NO så kan vi ju stärka upp med en förstelärare i NO som får i uppdrag att jobba med kollegorna.

Kommer ni att flytta lärare mellan skolor?

– Ja, det är möjligt. Lärare som vill bli förstelärare kan inte själv välja vilken skola de vill vara förstelärare på utan behöver vara på de skolor som har störst behov av lärarens kompetens.

Skolor med större utmaningar kommer att ha fler förstelärare medan andra skolor kanske inte har någon.

Målet är att anställa ett 70-tal förstelärare nästa läsår utöver dagens 45.

– Att rekrytera förstelärare är en omfattande process med flera intervjuomgångar och tester. Vi vill säkra att lärarna inte bara är skickliga i klassrummet utan också kan leda sina kollegor och prata om läraruppdraget. Nu har vi lagt till klassrumsobservationer och vi har fem kriterier för det goda ledarskapet i klassrummet.

Nästa vecka startar Södertälje en kampanj som ska locka skickliga lärare med hög lön.

– Vi inser ju att vi inte är den enda kommunen i Stockholmsområdet som behöver rekrytera duktiga förstelärare så vi måste skapa någon form av intresse redan i annonsen för att lärare ska tänka tanken att åka till Södertälje och jobba. Vi erbjuder en lön på 40 000-45 000 kronor för dem vi anställer nu. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm