webbkamera_videosamtal_distans
Nyanlända

Vädjar till regeringen om lagändring

Både Skolinspektionen och SKL uppmanar regeringen att lätta på regelverket för fjärrundervisning i skolan eftersom lagen drabbar elever som behöver studiehandledning.

Många kommuner ställs stora utmaningar när det gäller hur man ska klara undervisningen av nyanlända elever. Enligt lag har eleverna rätt till studiehandledning på sitt modersmål, en viktig resurs för att eleven ska kunna följa med i undervisningen.

Men i mindre kommuner är det många gånger svårt att hitta studiehandledare som talar samma språk som eleverna. För att följa lagen om studiehandledning väljer därför en del kommuner att använda sig av fjärrundervisning, men då bryter man istället mot en annan lag. Lärare måste vara anställda av den kommun de undervisar i.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om dilemmat och idag berättar Svt om Kramfors, en kommun som tidigare fått kritik av Skolinspektionen för att använda sig av fjärrundervisning. Mikael Wiklund, rektor på Ådalskolan, säger till Svt att de skulle behöva lärare i elva olika språk, bland annat Amhariska, Dari och Tigrinja.

– Lärare med de språkkunskaperna finns i storstäderna och på universitetsorterna. Det går inte att locka dem till Kramfors.

Istället undervisas eleverna via internet av lärare i Uppsala.  

– Det har blivit ett moment 22. Hur jag än gör så bryter jag mot lagen. Vi kan helt enkelt inte följa lagen om fjärrundervisning. Eleverna måste komma i första hand.

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) reagerar nu på situationen och vädjar till regeringen om att lätta på regelverket.

– I en sådan här extraordinär situation skulle man behöva sänka kvalitetskraven och få tillfälliga undantag i regelsystemet.  Det gäller inte bara skolan, det handlar även om socialtjänsten, primärvården, i kontakterna med Arbetsförmedlingen och Boverket till exempel, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL till Svt.

Även Skolinspektionen anser att situationen är orimlig och har skickat en skrivelse till regeringen där man ber den om att se över lagstiftningen.

– Ytterst så drabbar lagen om fjärrundervisning barnen som behöver den här undervisningen. Vi har nu uppmärksammat regeringen på de problem vi ser i allt fler kommuner och hoppas att lagstiftaren så snabbt som möjligt ser till att hitta lösningar, säger Marie Axelsson, chefsjurist på Skolinspektionen.

Kommentera