johan_astrom_0

Johan Åström, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Malmö stad, svarar på grundskoledirektören Anders Malmquists replik.

| Foto: Andreas Hillergren
Slutreplik

”Våra medlemmar gav oss ett tydligt svar”

Slutreplik ”Om lärarnas arbetsmiljöproblem funnits i 40 år så borde det vara hög tid att adressera och lösa dem nu”, skriver Johan Åström, vice ordförande i Lärarnas Riksförbund i Malmö stad.

Precis som Anders Malmquist skriver så är arbetet i skolan viktigt och utmanande. Men lärarnas arbetsmiljö och hälsa är lika viktig, uppenbarligen är den också en utmaning att hantera. Om det är som Anders Malmquist säger att en del av dess arbetsmiljöproblem funnits i 40 år så borde det vara hög tid att adressera och lösa dem nu!

Tillsammans med förvaltningen i Malmö har vi och Lärarförbundet gjort stora ansträngningar att nå en samsyn kring arbetsmiljön. Vi har tagit fram en checklista som skall följas vid schemaläggning. Gott så! Men nu måste förvaltningen se till så att den implementeras och att lärarnas arbetsmiljö på riktigt blir bättre. Därtill måste vi börja prata om de stora frågorna; undervisningstid och elevtid samt hur mycket förberedelsearbete som krävs för att kunna hålla hög kvalitet i klassrummet.

En del av punkterna på ovan nämnda checklista är saker som stipuleras i arbetstidslagen och arbetsmiljölagen, rätt till paus och rast tillexempel. De arbetsmiljöproblemen borde kunna undanröjas utan ett HÖK18-arbete…

Som man frågar får man svar. Vi ställde relevanta och sakliga frågor utifrån arbetsmiljölag, organisatorisk och social arbetsmiljö – OSA och arbetstidslagen. Inga omskrivningar, inga försköningar och våra medlemmar gav oss ett tydligt svar! Det svaret och undersökningen borde inte reduceras till en debatt utan borde kunna ligga till grund för skyndsamma arbetsmiljöåtgärder, i Malmö och i resten av Sverige.

Johan Åström

Kommentera