helene_hellmark_knutsson_puff
Foto: Socialdemokraterna
Kommentar

”Vi måste satsa även på vux-lärarna”

Lärarlönelyftets syfte är att höja resultaten i grund- och gymnasieskolan, kommenterar Helene Hellmark Knutsson (S).

Regeringens lärarlönesatsning gäller inte alla lärarkategorier. Helene Hellmark Knutsson (S) är minister för högre utbildning och forskning och den som lett lönesamtalen med bland annat lärarfacken.

Varför är inte alla lärarkategorier inkluderade i lärarlönelyftet?

– Syftet med satsningen är att vända skolresultaten i grund- och gymnasieskola. Det var utgångspunkten och det har påverkat avvägningen om vilka grupper som skulle komma att omfattas av just den här reformen, säger Helene Hellmark Knutsson

Ni har suttit i förhandlingar med lärarfacken och andra parter. Var det några diskussioner om vilka som ska omfattas av satsningen?

– Det vi framförallt jobbade med i förhandlingarna var vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att man ska komma i fråga för lärarlönelyftet och det är det som vi har kommit överens om. Det är regeringen som berett frågan om vilka grupper som ska inkluderas. Det har funnits synpunkter om detta men det är regeringen som har berett frågan, utifrån utgångspunkten att lärarlönelyftet ska leda till höjda resultat i grundskola och gymnasieskola, genom att man satsar på särskilt yrkesskickliga lärare.

Sverige står inför stora utmaningar både när det gäller integrationen av nyanlända och hög ungdomsarbetslöshet. I båda dessa utmaningar är Komvux och sfi viktiga aktörer. Hur tänker du kring det i relation till att dessa grupper inte omfattas av lärarlönelyftet?

– Vi är väl medvetna om att vi måste göra satsningar, inte minst på sfi-lärare och på ämnet svenska som andraspråk och det gör vi också. Vi har avsatt 15 miljoner redan i år på kompetensutveckling och insatser för fler sfi-lärare inom ramen för Lärarlyftet II och nästa år avsätter vi 100 miljoner för de här kompetensutvecklingsinsatserna men också för att få fram fler lärare i svenska som andraspråk och för Komvux.

Kan du förstå att det finns lärare i andra kategorier som är besvikna?

– Absolut och det är därför som jag tycker att det är viktigt att framhålla att vi ser vikten av de yrkena. De behövs för att vi ska klara etableringsprocessen av nyanlända mycket bättre framöver. Språkutbildningen är en av nycklarna för att korta den tiden och därför behöver vi göra stora insatser för att få fram fler sfi-lärare och satsa på svenska som andraspråk. Det gör vi inom ramen för andra satsningar.

Men då handlar det inte om satsningar på lärarnas löner?

– Nej då handlar det om kompetensutveckling och att få fler behöriga inom svenska som andraspråk. Även det gör vi tillsammans med parterna eftersom arbetsgivarna är väldigt viktiga för att möjliggöra att man kommer iväg på kompetensutveckling och kan få den behörighet man behöver. 

Kommentera