svenska_helt_enkelt_full
Lärarpris

Vinnare av Helgepriset skriver bok i Svenska 2

Annika Nilsson och Lena Winqvist heter vinnarna av Helgepriset i klassen gymnasiet/vuxenutbildning. 

Helgepriset

Helgepriset är ett stipendium som delas ut till lärare i förskola, grundskola, gymnasiet och vuxenutbildning för att utveckla och utvärdera pedagogiskt utvecklingsarbete baserat på forskning och beprövad erfarenhet i syfte att förbättra undervisningen och höja elevernas kunskapsnivå.

Prissumman är på 125 000 kronor och kan sökas av lärare och delas ut på Skolforum.

Helgepriset delas ut av Helge Ax:son Johnsons stiftelse i samarbete med bland annat Lärarnas Riksförbund.

Källa:
Helge Ax:son Johnsons stiftelse

Annika Nilsson och Lena Winquist får dela på 125 000 kronor för att skriva en lärobok i svenska 2, en fortsättning på den redan utgivna bokserien Svenska 1 och 3. Till vardags undervisar de tillsammans i svenska vid Einar Hansengymnasiet i Malmö. Den nya boken ska hjälpa eleverna att nå målen i ämnet svenska 2 och samtidigt lära ut lässtrategier som utvecklar elevernas läsförståelse. Boken ska genomsyras av formativ bedömning som förhållningssätt och anknyta till modern pedagogisk forskning. 

– Vi är fantastiskt glada över priset. Det känns grymt ärofyllt. Vi hade nästan glömt bort att vi hade lämnat in en ansökan och när de ringde och berättade skrek vi rakt ut av glädje, säger de.

Prissumman innebär att de kan vara fortsatt tjänstlediga en dag i veckan för att skriva klart den sista delen i serien. 

– Lärare är ju inte de högst betalda och självklart betyder den här skattefria summan en hel del för oss, konstaterar Lena Winqvist.

De medger att det kanske låter ologiskt att de skrev Svenska 3 före Svenska 2. Men det finns en naturlig förklaring. 

– Det beror på att den kursen inte fanns innan. Nu finns den och då uppstår också en efterfrågan på boken, förklarar Annika Nilsson.

Svenska 2 ska utgå från en vetenskaplig grund och skolans styrdokument. Boken ska, liksom de andra, bestå av exempeltexter, övningsuppgifter, slutuppgifter och betygsmatriser från kursens centrala innehåll och kunskapskrav.

– Kärnan är att det centrala innehållet finns med i alla kapitel och att övningarna är kopplade till kunskapskraven. Varje kapitel lutar sig mot bedömningsmatriser för att eleverna ska veta vilka färdigheter de ska träna på, säger Lena Winqvist.

– Vi arbetar med formativ bedömning där eleverna tar ansvar för sitt eget lärande, säger Annika Nilsson.

Att kollegorna började skriva undervisningslitteratur tillsammans beror på en enda sak: de saknade själv bra böcker i klassrummet.

– I alla år har vi fått kopiera saker ur andra böcker. Det har tagit mycket tid och har fungerat dåligt. Nu samlar vi allt i en bok som lärare kan använda praktiskt. Det blir bättre och säkrare för lärarna, säger Lena Winqvist.

Liksom de tidigare två böckerna ska den tredje också testas på deras egna elever. Boken kommer ut någon gång i vår.

Samtliga 2015 års pristagare är:

Kategori A, förskolan 
Anton Fagergren, Västerås. Stipendiaten vill förverkliga ett projekt som syftar till att utveckla det digitala lärandet inom förskoleverksamheten i hela Västerås stad.

Kategori B, åk 1-6
Christina Eklund, Uppsala. Stipendiaten vill med sitt projekt vidareutveckla en specialpedagogisk metodhandbok. 

Kategori C, åk 7-9
Per Berggren, Stockholm. Stipendiaterna vill med sitt projekt stärka svensk matematikundervisning.

Kategori D, gymnasieskolan/vuxenutbildningen
Lena Winquist och Annika Nilsson, Malmö. Stipendiaterna vill författa en lärobok som ska hjälpa eleven att nå målen i gymnasiekursen svenska 2.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm