Facklig seger

Academedia backar om lön

Nu vänder friskolekoncernen Academedia ifråga om Stockholmslärarnas löner.
– Vi gjorde en felbedömning och borde respekterat Stockholms stads öronmärkning från början, säger kommunikationsdirektören Paula Hammerskog. 

Stockholm stad har nyligen gjort en satsning på lärarna. I december klubbade kommunfullmäktige igenom ett beslut som innebär en generell höjning av de kommunanställda lärarnas löner med två procent. Det sker genom en höjning av skolpengen, något som även kommer friskolorna till del. Men de fristående skolorna är fria att själva välja hur pengarna ska användas och långt ifrån alla låter dem gå till lärarnas löner.

Sveriges största friskolekoncern Academedia tillhörde dem som inte hade tänkt använda pengarna till att höja lärarnas löner i Stockholm. I ett PM till Lärarnas Riksförbunds koncernförening i Academedia står det: ”I dagsläget finns emellertid inga planer på att genomföra någon separat revision av löner just för lärare i Stockholm på grund av Stockholms stads beslut”.

– Pengar ska användas till det de är avsedda för. Finns det ett politiskt medskick att de ska gå till lärarlöner då borde friskolorna fatta att det är det här som gäller, kommenterade Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm, tidigare idag.

Men nu meddelar Academedia att den öronmärka satsningen kommer att stanna i Stockholm. I ett pressmeddelande skriver man att den skolpengshöjning som följde med Stockholms stads höjning gav AcadeMedia 4 miljoner kronor i extra skolpeng varav en del gick till lärare i andra delar av Sverige.  

AcadeMedia skjuter nu till ytterligare pengar så att Stockholms stads öronmärkta pengar verkligen går till lärarna i Stockholm.

– Det är bra att Stockholms stad höjer lönerna. Vi gjorde en felbedömning och borde respekterat Stockholms stads öronmärkning från början, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia, i pressmeddelandet.

Lärarnas Riksförbund i Stockholm stad och LR:s koncernförening inom Academedia har tillsammans drivit på för att den höjda skolpengen ska komma friskolelärarna till del.

– Det är mycket tillfredsställande att Academedia omprövar sitt beslut och satsar på höjda lärarlöner i Stockholm, som de redan fått pengar för från kommunen. Detta skickar en viktig signal till andra friskoleägare och huvudmän. Det är inte OK att sitta och hålla på de pengar man får för lärarlöner säger Ragnar Sjölander.

Och han tillägger.

– Nu väntar vi på positiva besked från andra friskoleföretag angående höjda lärarlöner.

Kommentera