Arbetsmiljö

Allvarligt våld har ökat med 40 procent

40 procent fler anmälningar om hot och våld på skolorna nu än för två år sedan, visar Arbetsmiljöverkets rapport. Var fjärde lärare har själv blivit utsatt, enligt Lärarnas Riksförbund.

I samband med rapporten från Arbetsmiljöverket så berättar Sveriges Radios Ekot idag om sin undersökning om hot och våld på skolor i Göteborg, Malmö och Stockholm. Ett elevskyddsombud berättar för Ekots reporter att hon blivit van vid våldet eftersom hon ser det varje dag.

– Vi vuxna måste på ett tydligt sätt vara med och sätta gränser för vad som är tillåtet i skolan, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

I Ekots reportage uttalar sig Ingela Eriksson Settergren som är Arbetsmiljöinspektör i Göteborg.

– Det är en känd ohälsorisk i skolan, riskerna kopplade till hot och våld. När siffrorna är så pass tydliga så måste det ha blivit en ökning, men skolan kan i vissa fall också ha blivit ännu duktigare på att se risken och att anmäla den, säger hon.

Bo Jansson känner igen bilden av att våldet på skolorna ökar. Lärarnas Riksförbund har dessutom siffror som visar att var fjärde lärare själv har blivit utsatt för hot, våld, trakasserier eller kränkningar på jobbet.

– Det är inte acceptabelt överhuvudtaget. Den skärpta skollagen ger lärare en rättighet, men också en skyldighet att ingripa. Då är det också viktigt att läraren får uppbackning av skolledare. Vi har märkt att på de skolor där det finns upprättade ordningsregler och trivselregler i samråd med lärare, elever, rektorer och föräldrar – där fungerar det också bättre. Men det är vi vuxna som ytterst måste vara med och sätta tydliga gränser, säger han.

Kommentera