catharina_niwhede

– Man måste ha en plan och förberedelse för akuta händelser och olika situationer. Det har inte funnits här, säger Catharina Niwhede, Lärarnas Riksförbund.

Kommentar

”Man har pratat om vakter”

Skolan i Malmö håller stängt under måndagen. Samtidigt ska facken, skolledningen och förvaltningen komma fram till åtgärder. Lärarnas Riksförbunds Catharina Niwhede följer utvecklingen. 

Måndag morgon anlände högstadieelever på Värner Rydénskolan i Malmö till klassrummet, bara för att vända hem igen.

– De har varit på skolan och fått information om att skolan stängs och sedan blivit hemskickade, säger Catharina Niwhede, distriktsordförande för Lärarnas Riksförbund i Malmö.

Bakgrunden är att skolan länge präglats av hot och våld i korridorer och på skolgården.

– Flera lärare har haft en obehaglig arbetssituation och upplevt arbetsplatsen som osäker. Vi har diskuterat hur vi ska lösa problemet under hela hösten.

Man har tillsatt extrainsatt personal, med syfte att hålla lugn i korridorerna.

– Vi hoppades på förbättring, men förhållandena på skolan har snarare blivit sämre. Till och med extrapersonalen har känt att de inte kunnat hantera situationen. Det hela blev så allvarligt att vi blev tvungna att stänga skolan.

Det som har brustit är, enligt Catharina Niwhede, det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– Man måste ha en plan och förberedelse för akuta händelser och olika situationer. Det har inte funnits här.

Vissa skulle kanske säga att det är kollektiv bestraffning att stänga hela skolan. Hur ser du på det?

– Vi ser snarare det här som en säkerhetsåtgärd för att de elever och lärare som utsatts för hot och våld ska skyddas. Vi gjorde en riskbedömning och kom fram till att det här var nödvändigt.

Hur påverkar stängningen elevernas skolplikt?

– Vi får försöka ta igen den förlorade tiden. Man kan säga att lärmiljöerna den senaste tiden inte heller varit de bästa, så det är tveksamt att det man kunnat göra har haft så hög kvalitet.

Men ytterligare en anledning till att skolan tömts, är att skolledningen under dagen ska kunna diskutera åtgärder tillsammans med förvaltningen och skyddsombud från både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Catharina Niwhede följer mötet under dagen.

Vilka beslut kan komma att tas?

– Det beror mycket på vad arbetsgivaren vill. Men jag har hört att de har pratat om vakter på skolan och möjligheten att flytta de elever som ställer till problem.

Är vakter en bra lösning?

– Vi tycker inte att det är jättekul utan hade hellre föredragit fler extrainsatta vuxna.

Målet är att öppna skolan igen så snart som möjligt. Allra helst redan under tisdagen.

– Men först måste man komma fram till en ordentlig plan för hur man hanterar stök, hot och våld, säger Catharina Niwhede. 

Kommentera