rapport
Skolstängningen

Malmöskolan öppnar tisdag

Efter bara en dags stängning öppnar Värner Rydénskolan i Malmö igen under tisdagen. Det blir inga väktare som åtgärd på problemen, men däremot kan vissa elever komma att flyttas. 

Åtgärder

Dessa åtgärder har skolledning, personal, elever och fackliga organisationer arbetat fram tillsammans.

  • Omgående förstärka och omdisponera personalresurser på skolan.
  • Stadsområde Öster och räddningstjänsten bidrar med personalresurser.
  • Grundskoleförvaltningen förstärker ledningen på skolan med tillträdande utbildningschef och rektor från Rosengårdsskolan.
  • Elevhälsoresurser sätts in för att fånga upp de elever som skolkat och skapat oro.
  • Vi avsätter tid på tisdagsmorgonen för att eleverna ska få möjlighet att diskutera vad som hänt och kunna ställa frågor.
  • Under veckan ska elever och personal påbörja ett värdergrundsarbete.
  • En handlingsplan har tagits fram för ytterligare insatser som ska genomföras inom den närmaste tiden.

Källa: Malmö Stad

– Arbetsgivaren har kommit överens med båda facken och skolan öppnar igen imorgon tisdag. Vi hoppas att allt är lugnt och att alla kan få arbetsro imorgon, säger Catharina Niwhede.

Parterna har tillsammans gjort upp en plan i flera steg, som offentliggjordes under måndagskvällen på Malmö stads hemsida.

– Personalen har jobbat intensivt under hela dagen och jag tycker att det gick förhållandevis lätt att komma fram till en fungerande handlingsplan, säger grundskoledirektör Anders Malmquist till Sydsvenskan.

Åtgärderna innebär bland annat att skolan redan under tisdagen får förstärkning från räddningstjänsten. 

– Men jag tror inte att vi kommer att sätta in väktare, jag tror inte det blir bra, säger Anders Malmquist till Sydsvenskan. 

De oroligheter som har pågått beror främst på en grupp om tio pojkar, uppger han till Sydsvenskan. Det kan bli aktuellt med flytt av elever. 

Catharina Niwhede tror inte heller att väktare vore en bra idé, uppger hon för Skolvärlden. 

– Det här är en skola med barn från krigsdrabbade länder, så det vore inte bra. Socialtjänsten, som jag tror att Stadsområde Öster innebär, är mycket bättre. Det här är inte bara ett skolproblem utan också ett socialt problem. I området finns mycket utanförskap, kriminalitet och droger. 

Hur ser du på alternativet att flytta på vissa elever för att stävja problemen?

– Man ska inte flytta på någon för att de är orosmoment, utan för att de behöver särskilda insatser. Vi har resursskolor som är till för sådana elever, som är extra krävande. Man vill egentligen inte plocka bort någon, men det här kan vara en lösning för att ge eleverna själva en vettig skolgång. 

Ytterligare en åtgärd är att förstärka med rektor från Rosengårdsskolan. 

– Det är också en bra åtgärd. Det är rektorer som har erfarenhet från den här typen av situationer och kan hjälpa och stötta. 

Vad innebär elevhälsoresurserna, som är annan åtgärd?

– Det handlar om kuratorer och skolsköterskor. När de här eleverna skolkar går de inte hem, utan är ute och ställer till med bekymmer. Den här typen av resursinsats kan vara bra för att suga in eleverna igen och se till att de är på lektionerna istället, säger Catharina Niwhede. 

Kommentera