Pisa 2018

Anna Ekström: Arbetet på skolorna fick inte stöd

Utbildningsministern om kritiken och utfrågningen om hanteringen av Pisa-resultatet.

anna_ekstrom_besked

Utbildningminister Anna Ekström (S).

Utbildningsminister Anna Ekström (S) hördes om turerna kring Pisa-resultatet av utbildningsutskottet på torsdagen. Efter utfrågningen menade Moderaternas utbildningspolitiska talesperson, Kristina Axén Olin, att Ekström ”medvetet mörkat för att försköna resultaten i svensk skola”.

11 procent av de svenska eleverna undantogs från att skriva den internationella kunskapsmätningen Pisa 2018. I en granskning av hanteringen som släpptes förra veckan konstaterade Riksrevisionen att exkluderingen delvis gjordes på felaktiga grunder, samt att regeringen och Skolverket inte har följt upp genomförandet. Vidare menar Riksrevisionen att det inte har gjorts någon trovärdig utredning i efterhand.

Från oppositionens sida var kritiken hård. Fler företrädare menade att regeringen och utbildningsminister Anna Ekström (S), trots sitt nekande, haft kännedom om att tjänstemän på departementet i promemorior flaggat för att andelen exkluderade var omotiverat hög. Samtidigt ansåg tjänstemännen att det övergripande (för Sverige positiva resultatet) ändå står sig.

Under en presskonferens slog Anna Ekström ifrån sig påståenden om att hon inte tagit signaler från utbildningsdepartementets tjänstemän på allvar. Hon framhöll också att både Skolverket och OECD hela tiden sagt att Pisa 2018 genomfördes korrekt.

– Efter att det interna pm:et togs fram har utbildningsdepartementet haft en dialog med Skolverket om just exkluderingsgraden, och hur den kunnat vara så hög. Skolverket har då i interna kontakter varit väldigt tydliga med att Pisa-studien genomförs på ett korrekt sätt.

I måndags kallades utbildningsministern till riksdagens utbildningsutskott för att förklara sig, och under torsdagen hölls utfrågningen. I samband med den valde regeringen att offentliggöra de omstridda promemoriorna. Av dokumenten framgår att Utbildningsdepartementet hade information om att antalet exkluderade elever var för högt.

– Skolverket har därefter gång på gång, såväl till oss som externt, varit tydliga med att Pisa-studien genomförts på ett korrekt sätt och att det inte fanns skäl att ifrågasätta resultaten, säger Anna Ekström till SVT.

Ekström beskriver utfrågningen i utbildningsutskottet som ”bra”.

– Det som är nytt för mig efter Riksrevisionens rapport är dess intressanta genomgång av hur arbetet gick till i praktiken ute på skolorna, det vill säga hur skolsamordnarna tillämpade de ganska krångliga OECD-reglerna. För mig är det en nyhet, och ger mig anledning att säga att det är uppenbart att exkluderingsarbetet på skolorna inte fick det stöd det borde ha fått, säger hon till TT.

Oppositionen gick efter utfrågningen hårt åt Anna Ekström och anklagade henne för både skönmålning och mörkning.

Moderaternas utbildningspolitiska talesperson Kristina Axén Olin sa till SVT att ”svaren Ekström gav på utskottet idag är djupt otillfredsställande”.

– Vid flera tillfällen har Ekström blånekat en för stor exkludering trots att hon känt till PM på sitt eget departement som visar på motsatsen.

Axén Olin uppgav också att Moderaterna vill att konstitutionsutskottet, KU, breddar sin granskning av Pisa-ärendet till att även omfatta de senaste veckornas uppgifter.

Kristdemokraternas utbildningspolitiske talesperson, Christian Carlsson, var ännu skarpare i en intervju med Expressen och menade att ”Skolverket har felat, regeringen har mörkat och utbildningsministern har ljugit för riksdagen”.

Anna Ekström kommenterade oppositionens hårda kritik:

– Jag har bara ett enda intresse vad gäller Pisa-undersökningen, och det är att vi i Sverige ska få tillförlitlig och korrekt information. Jag har hela tiden agerat, med de underlag jag fått, genom att ställa kritiska frågor till Skolverket om den höga exkluderingsgraden och de svar jag fått har gjort mig lugn med att Skolverket följt regelverket.

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm