Sävastgården, Boden

”Många av våra elever är väldigt begåvade, men har växt upp under väldigt svåra omständigheter”, säger läraren Maria Lundqvist.

| Foto: Simon Eliasson
SIS

De bortglömda lärarna: ”Inte många vet att vi finns”

Det talas om dem som sista skyddsnätet för elever med en trasig bakgrund. Men lärarna inom SIS får inte ta del av statliga satsningar som Lärarlönelyftet och andra kompetenshöjande satsningar. 
– Tyvärr har våra lärare inte samma möjligheter som andra. Vi är små och jag tror att man glömmer bort att vi finns, säger utredaren Daniel Eskilson. 

Statens institutionsstyrelse (SIS)
  • SIS är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård och behandling. 
  • SIS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. Det finns 23 ungdomshem med 700 platser fördelade på akutplatser, utredningsplacering och behandlingsplacering.
  • Flertalet platser är låsbara. 
  • Alla SIS ungdomshem tillhandahåller skolverksamhet. SIS grundskolor har en gemensam timplan på 23 timmar i veckan. Hos SIS tillhandahålls även undervisning sommartid. 

Omkring 250 lärare, två tredjedelar inom gymnasieskolan, resten på högstadiet, har sin arbetsplats på något av landets ungdomshem. Varje år tas närmare 1 500 ungdomar emot inom Statens institutionsstyrelse (SIS)

– Uppdraget som våra lärare har är otroligt viktigt. Det finns flera studier som visat att en avklarad skolgång är en väldigt stark faktor för att inte hamna i utanförskap. Det är en stark motivator för oss, säger Daniel Eskilson, utvecklingsstrateg skola inom SIS. 

För att jobba som lärare inom SIS måste man ha ett stort engagemang och flexibilitet, vara duktig på kommunikation och samarbete, säger han.

– Fast det gäller ju lärare på andra skolor också. Men miljön på ett ungdomshem är annorlunda och det måste man tycka om. 

Daniel Eskilson.
Daniel Eskilson.

Sammanhangen är mindre, med ett tätt och nära arbete kring varje enskild elev. En fullstor ”klass” är på sex, kanske sju elever. 

– Det är många lärare som uppskattar just det och söker sig till oss av de skälen. Man känner kanske att man inte räcker till i ett större sammanhang med uppemot 30 elever i klassrummet. Det blir ett för svårt uppdrag. På det sättet kan det vara lättare att vara lärare hos oss.

Lärarna jobbar mycket med att ungdomarna ska förstå varför de ska vara i skolan.

Precis som alla andra lärararbetsgivare har SIS en utmaning att hitta behöriga lärare, man ligger på ungefär samma behörighetsgrad som den ordinarie skolan. Även lönemässigt ligger man i paritet med riket generellt, lite beroende på vilka kategorier man väljer att titta på säger, Daniel Eskilson. 

Men utmaningarna är flera. Lärarna träffar ungdomarna en relativt kort tid, snittvistelsetiden på ett ungdomshem är fem månader och omsättningen på elever är stor. Lärarna måste därför vara ”proffs på att bygga relationer – och på att släppa relationer”.  Nästan alla elever har också ett skolmisslyckande bakom sig. 

– Våra lärare jobbar massor med support, stöd, motivation och att återskapa lusten till lärande. Vi jobbar också mycket med elevernas skolidentitet som kan vara skral – om de ens har någon. Lärarna jobbar mycket med att ungdomarna ska förstå varför de ska vara i skolan, och vad de kan få ut av det.  Mycket handlar om att stärka ungdomarnas tilltro till det egna kunnandet och lärandet. Och det är ju ett superspännande pedagoguppdrag. 

Men trots sitt viktiga uppdrag hamnar lärarna inom SIS vid sidan om när det kommer till statliga satsningar som karriärtjänster och diverse lyft. Något som får negativa konsekvenser för lärarna, säger Daniel Eskilson. 

– Det spelar stor roll. Vi arbetar utifrån samma mål och regler som grundskolan och gymnasieskolan och har den allra mest utsatta elevgruppen. Det är djupt olyckligt att SIS lärare och elever inte ges likvärdig tillgång till satsningar och insatser som andra. Jag har väldigt svårt att se vilka skäl som rimligen kan ligga till grund för att undanhålla våra lärare och våra elever det man från staten väljer att satsa på för alla andra. 

Det är inte många som känner till att vi finns.

– Konsekvensen blir att vi tyvärr inte har samma möjligheter som andra lärare, eftersom vi inte omfattas av karriärreformen och, än viktigare, de olika lyften. Vi utesluts från många kompetensutvecklande satsningar och får inte samma möjlighet till utveckling. 

Är det samma sak bland lärare generellt, att ni är lite okända som arbetsgivare? 

– Ja, det skulle jag vilja säga. Det är inte många som känner till att vi finns. 

Men givet att förutsättningar ser ut som de gör, kan lärarna göra mycket för att påverka ungdomarna i rätt riktning, säger Daniel Eskilson. 

– Extremt mycket skulle jag säga. Med de här begränsningarna som finns med kort tid, svaga förkunskaper, ingen skolidentitet och så vidare, så finns det ändå så himla mycket att göra. För varje elev vi lyckas med är det en stor vinst för den eleven, för elevens familj och för samhället. Det finns ett otroligt incitament där för oss och det är en viktig motivator för oss som jobbar inom SIS med skola. Vi kan ge ungdomarna stora möjligheter framåt. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm