svartedalsskolan

På vad som tidigare var Svartedalsskolans skolgård byggs nu en ny skola som ska vara klar till sommaren. En partikelrenare har ställts ut på ett av de mest drabbade klassrummen.

| Foto: Petter Trens
Skolornas lokalkris

De drabbades av näsblod och hudsprickor i skolans miljö

Elever, lärare och annan personal på Svartedalsskolan på Hisingen i Göteborg drabbas återkommande av bland annat onormal trötthet, näsblod och sprickor i huden.
– Inget vet vad som är orsaken, berättar Niklas Eriksson som är huvudskyddsombud för Lärarnas Riksförbund i Göteborg.

Exempel på anmälningar till Arbetsmiljöverket det senaste året

1–3-lärare:

 • Irriterad hosta i samband med vistelse i det gamla skolhuset. Hostan upphörde under sommarlovet. Tre dagar efter att jag började vistas i lokalerna igen kom den tillbaka.

Grundskollärare:

 • Irritation i ögonen när jag är i skolan. Kan ej ha linser på jobbet.

Grundskollärare:

 • Får besvär med ögonen när jag är i en viss skolbyggnad.

Grundskollärare:

 • Efter att ha arbetat ett par månader på skolan fick jag problem med hosta och irriterade ögon.

Grundskollärare:

 • Får huvudvärk, klåda i ögonen och nysningar när jag arbetar i en viss skolbyggnad.

Grundskollärare:

 • Problemen ökar ju längre tid in på höstterminen det har gått. Mina besvär är bland annat pirrningar och svullnad i näsa och ansikte.

Gymnasielärare:

 • Problem med rinnande näsa och trötthet. Problemen försvinner under lov.

Gymnasielärare:

 • Klåda och utslag på kroppen på grund av dålig luft i skolan.

Grundskollärare:

 • När jag vistas i den nya byggnaden uppkommer besvär i luftvägarna samt klåda på huden. 

Grundskollärare:

 • Besvärlig hosta och huvudvärk på grund av fuktskadad skolbyggnad.

Klasslärare grundskolan:

 • Halsrodnad, huvudvärk, magont och trötthet efter att ha arbetat i fuktskadade lokaler.

Problemen började på allvar hösten 2018 i samband med att en värmepanna på skolan togs bort.

– Det behövdes för att ge plats åt den nya skolan som håller på att byggas. Tyvärr var ersättningspannan alldeles för liten med resultatet att det blev för kallt i lokalerna. Någon morgon kunde inomhustemperaturen ligga på sex grader, berättar Lena Naperotti som är rektor för Svartedalsskolan 4–6.

Jag kallar det för ”sjuka hus”-syndromet

– Då satte man in stora byggfläktar, vilket gjorde att damm började virvla runt i huset. Jag tror att det var då våra problem började på allvar, även om de nog fanns redan tidigare.

Under de senaste 18 månaderna har personal såväl som elever klagat över rinnande ögon, problem med slemhinnor, halsont, onormal trötthet, svidande och röda ögon, huvudvärk, sprickor i huden, näsblod, spänningar i nacke och käke och värk i kropp och leder.

Ingen kan dock säga varför.

– Jag kallar det för ”sjuka hus”-syndromet, säger huvudskyddsombudet Niklas Eriksson.

Han berättar att kommunen har hyrt in experter på ventilation och inomhusmiljö som har genomfört mätningar, undersökningar och letat efter rimliga förklaringar till vad det är som orsakar problemen. Men utan resultat.

– Ingen har hittat något som avviker. Alla värden som uppmäts är okej och ligger under gränsvärdena. Ändå mår folk så här dåligt. Det finns alltså ingen enskild faktor som förklarar varför folk får näsblod, onormal trötthet, röda ögon, problem med slemhinnor och en massa andra saker.

Niklas Eriksson.
Niklas Eriksson.

Ventilationsfilter har bytts ut, städningen förbättrats och delar av byggnaden till och med ångtvättats. Men även det utan resultat.

Personalen har gjort flera arbetsskade- och tillbudsanmälningar.

– Det finns ingen konflikt med den lokala arbetsledningen om problemen. Vi är överens om att det är något i byggnaden som gör människor sjuka, även om vi inte vad det är, säger Niklas Eriksson.

Han är dock inte nöjd med Göteborgs kommuns åtgärdsplaner. Tillsammans med Lärarförbundets huvudskyddsombud lämnade han därför i december in en begäran till Arbetsmiljöverket om att myndigheten ska pröva ett föreläggande eller förbud.

”Situationen är oacceptabel för personal och elever på skolan ur arbetsmiljösynpunkt, problematiken med ohälsan som innemiljön skapar kvarstår, och åtgärder behöver göras snarast”, skriver de i sin anmälan.

För några veckor sedan besökte två inspektörer från Arbetsmiljöverket skolan. I skrivande stund har något beslut inte fattats.

På vad som tidigare var Svartedalsskolans skolgård byggs nu en ny skola som ska vara klar till sommaren.

– Vi får en av Göteborgs finaste och största 4–9-skolor, som dessutom byggs utifrån en tydlig pedagogisk idé. Det känns jättebra. När den nya skolan är klar kommer den gamla att rivas, berättar Lena Naperotti.

Några vägrade till slut att gå dit.

Svartedalsskolan är långt ifrån den enda skola i Sverige med stora arbetsmiljöproblem. I höstas öppnade Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet i Umeå efter att ha under flera år ha varit stängd för renovering.

– Den stängdes på grund av mycket stora inomhusmiljöproblem, säger Pernilla Person som är huvudskyddsombud för LR i Umeå.

– Elever och lärare drabbades av bland annat utslag, andningssvårigheter och rinnande ögon. Det var många som mådde väldigt dåligt av att vistas i lokalerna. Några vägrade till slut att gå dit.

Då bestämdes det att skolan skulle totalrenoveras. Alternativet hade varit att riva den.

Maja Beskowskolan/Maja Beskowgymnasiet är i dag en kombinerad högstadie- och gymnasieskola som beräknas ha 1 600 elever om några år.

– Renoveringen är, vad vi hittills vet, en stor framgång, med undantag för skolans mycket stora aula med plats för 1 000 åhörare. Den har bara bommats igen. Vad som kommer att hända med den är ännu oklart. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm