lerbackskolan

Idrottsläraren Jenny Ljungberg och huvudskyddsombudet Tomas Antonsson gläds åt skolans nya idrottshall.

| Foto: Andreas Hillergren
Skolornas lokalkris

Fackets kamp ledde till en ny idrottshall

Efter flera år av diskussioner och ihärdigt fackligt arbete fick Lerbäckskolan i Lund till slut en ny idrottshall som invigdes för bara några veckor sedan.
– Förändringar kommer inte av sig självt, säger Tomas Antonsson, lokalombud för LR på skolan och huvudskyddsombud.

Fram tills att den nya idrottshallen togs i bruk hölls idrottslektionerna i två slitna salar på skolområdet. Salarna var dessutom små, ungefär av en vollybollplans storlek, med dålig ventilation, akustik och ljusförhållanden, trånga och bristfälliga förrådsutrymmen och omklädningsrum. 

Med andra ord ingen bra miljö för vare sig elever eller idrottslärare.

– Salarna var så pass små att det var svårt att nå kunskapskraven med de äldre eleverna. Ytorna var helt enkelt för tajta, berättar Jenny Ljungberg som är en av skolans fyra idrottslärare.

Trots flera år av återkommande diskussioner och larm var det under lång tid svagt intresse för att verkligen göra något åt situationen.

– Redan när jag började på skolan för tio år sedan var frågan om en ny idrottshall en gammal surdeg, berättar Tomas Antonsson.

Det är en bild som delas av Fanny Martinsson, lärare i engelska och matematik på Geijerskolan i Malmö, som fram till häromåret arbetade som lågstadielärare och skyddsombud på Lerbäckskolan, en kommunal F–9-skola med drygt 800 elever i centrala Lund.

– Under lång tid påpekade idrottslärarna vad det var som var fel och inte fungerade med de gamla salarna, men utan att något hände. Det fanns dessutom sedan många år tillbaka i kommunen förslag på att bygga en ny idrottshall, men det var alltid något annat projekt som kom emellan och som prioriterades högre.

– När vi från facklig sida förde fram vad som måste åtgärdas fick vi hela tiden till svar att det fanns det inte medel till.

Vår anmälan hade definitivt en påverkan på beslutet.

Till slut fick Tomas Antonsson och Fanny Martinsson nog och anmälde Lunds kommun till Arbetsmiljöverket som under en inspektion konstaterade en rad brister.

Under hot om föreläggande genomförde kommunen en tillfällig upprustning av salarna.

– Det sattes bland annat akustikplattor i taket, belysningen förbättrades och ytskikten fixades till, berättar Tomas Antonsson.

– I ungefär samma veva beslutade kommunfullmäktige att en ny idrottshall skulle byggas på skolans område.

På grund av er kamp?

– Vi kan givetvis inte ta åt oss hela äran, men vår anmälan hade definitivt en påverkan på beslutet. En ny idrottshall har diskuterats i mer än 15 år. Vår anmälan till Arbetsmiljöverket satte helt säkert fart på beslutsprocessen. Förändringar kommer inte av sig självt.

– Ett problem med många lärare är att de finner sig i hur det är. De sätter inte ned foten och säger att detta inte är acceptabelt, vilket behövs ibland, säger Fanny Martinsson.

Det leder till ökad stress för oss förutom att vår planeringstid får stryka på foten.

Lerbäckskolans nya idrottshall har en fullstor handbollsplan som går att dela av på mitten, åtta meter i takhöjd, 300 läktarplatser, 12 omklädningsrum och goda utrymmen för lärarna.

– Den ger helt andra möjligheter till undervisning än vad den tidigare gjorde, förutom att vår arbetsmiljö har blivit mycket bättre. Det är en stor lokal med en helt annan ventilation, akustik och ljusförhållanden än de tidigare, säger en nöjd Jenny Ljungberg som dock berättar om en del inkörningsproblem.

– Vi har fått headset för att under lektioner enkelt kunna nå ut till alla elever utan att behöva höja rösten. Tyvärr går det inte att styra volymen på headseten. Antingen hörs vi inte alls eller jättehögt, men det ska nog lösa sig med tiden.

Dörrarna in till idrottsbyggnaden och omklädningsrummen är av säkerhetsskäl alltid låsta och öppnas med hjälp av brickor som lärarna har.

– Det är bra att omklädningsrummen är låsta. Det gör att eleverna kan ha sina saker där utan behöva vara rädda för stölder. Problemet för oss idrottslärare är att vi har samma schema som förra terminen. Det innebär att vi egentligen inte har tid att springa och öppna för eleverna, vilket vi måste göra i dag förutom för de yngsta eleverna. De har med sig lärare som släpper in dem.

Varför är det ett problem att ni behöver låsa upp för eleverna?

– Med tanke på hur lite tid det är mellan lektionerna leder det till ökad stress för oss förutom att vår planeringstid får stryka på foten. Dessutom kan man diskutera om det verkligen är vår arbetsuppgift.

Jenny Ljungberg tror att en del problem hade kunnat undvikas om idrottslärarna hade fått ta större aktiv del i utformningen av den nya hallen.

– Nu var vi till att börja med inte ens inbjuda till invigningen. Det var först efter att vi påpekat det märkliga i att vi inte skulle få komma som vi fick en inbjudan. 

Kommentera