Annons
Bristande underhåll gör att skolor förfaller, samtidigt som elevkullarna växer för varje år. Sju av tio kommuner uppger i Skolvärldens enkät att de behöver nya lokaler inom de närmaste fem åren. Foto: Erik Nylund/Magnus Glans

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Publicerad 19 februari 2020

Relaterat

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.
– Många av dagens skolor är mycket slitna med stort underhållsbehov. I dag fixar man ofta bara det mest akuta med resultat att skolorna förfaller ytterligare, säger Magnus Henell, LR:s huvudskyddsombud i Norrköpings kommun.

Ungefär var tredje lärare anser att dåliga lokaler är ett av de absolut största arbetsmiljöproblemen i skolan, visar en undersökning bland 6 360 lärare (varav 58 procent svarade) som ingår i LR:s lärarpanel.

– Problemen kan bland annat bero på att lokalerna är slitna, dåligt underhållna, för små eller inte ändamålsenliga, säger Erik Ekström som är ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

– Det gjordes nyligen en studie bland lärare i praktisk-estetiska ämnen som visar att bara ungefär 40 procent av lärarna i bild har tillgång till en adekvat ämnessal.

Beror dåliga lokaler på att många kommuner är hårt pressade ekonomiskt?

– Det är inget argument. Alla har rätt till en god arbetsmiljö, även lärare.

Pierre Raquette, SO-lärare på Pettersbergsskolan i Västerås och huvudskyddsombud för LR, berättar att flera av kommunens äldre skolor under de senaste åren har renoverats och rustats upp.

– Samtidigt finns det skolor vars underhåll är eftersatt. Det börjar också bli ordentligt trångt på vissa enheter och allt fler elever i klasserna, ofta i lokaler som inte är byggda för så många människor. Framför allt i samband med årstidsväxlingar har vi på en del skolor problem med ventilationen.

Enligt en undersökning av branschorganisationen Svensk ventilation som publicerades i höstas, är det bara tre av tio kommuner som under de senaste tre åren genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i samtliga skolor trots att det är ett lagstadgat krav.

I var fjärde kommun fick minst 25 procent av skolorna anmärkning eller icke godkänt vid den senaste ventilationskontrollen.

När Folkhälsomyndigheten för några år sedan undersökte inomhusmiljön i svenska skolor visade det sig att ungefär 15 procent av skolorna hade en dålig eller ganska dålig luftkvalitet. Städningen behövde förbättras i en femtedel av skolorna.

2013–2016 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 30 procent av Sveriges grund- och gymnasieskolor. Granskningen visar bland annat på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på nio av tio skolor.

– När det gäller skollokalerna brukar det framför allt vara två områden som är problematiska. Det ena är luftkvaliteten. Det är inte ovanligt att det i klassrummen och andra skollokaler är för mycket folk i förhållande till vad ventilationen klarar av. Följden kan bli sämre luftkvalitet, säger Kristian Hansson som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

– Det andra problemområdet är bra rutiner för underhåll och drift, inte minst kontroll av städkvaliteten.  

Fönstren var så anfrätta av fukt att de riskerade att ramla ut.

Magnus Henell.Magnus Henell, LR:s huvudskyddsombud i Norrköping, berättar att det i kommunen finns såväl nybyggda skolor av hög kvalitet som skolor med mycket stort underhållsbehov.

– Kommunen har varit tvungen att totalrenovera ett antal skolor under de senaste åren. Två skolor har rivits på grund av fukt- och arbetsmiljöproblem. På en skola fick man förbjuda alla att öppna fönstren. De var så anfrätta av fukt att de riskerade att ramla ut.

– På många skolor är det illa ställt med det återkommande underhållet, till exempel byte av olika filter, kontroll och rensning av hängrännor, målning av fönster och liknande. Jag tror att en stor del av problemen hade kunnat undvikas med bättre rutiner.

Varför har man inte sådana?

– Bland annat för att många vaktmästartjänster är indragna eller begränsade. I stället förlitar man sig på att fel anmäls av lärare eller annan personal som redan är överhopade av arbete. Det är felanmälningar som går till något serviceföretag som kommer ut och åtgärdar just det som är anmält. Men företaget kontrollerar inte om allt övrigt fungerar som det ska eller behöver åtgärdas.

Vad säger de ansvariga?

– Många som jag har pratat håller med om att underhållet behöver förbättras, men säger samtidigt att det inte finns pengar till det.  

Under januari i år frågade Skolvärlden de svenska kommunerna om deras lokalsituation (grund- och gymnasieskolan). Av de kommuner som svarade på vår enkät (78 procent) uppgav en majoritet att de har brist på permanenta skollokaler, vilket de bland annat försöker lösa genom att öka antalet elever per klass eller genom att använda sig av tillfälliga lokaler, till exempel av olika typer av barack- eller paviljonglösningar.

– Det är ett stående skämt här i Norrköping att man borde ha sysslat med uthyrning av baracker/paviljonger till kommunen i stället för att arbeta som lärare. Då hade man tjänat bra med pengar, säger Magnus Henell.

Den växande bristen på undervisningslokaler har även gjort att kommuner hyr in sig i allt från butiker till religiösa samfund. En kommun låter eleverna skriva nationella prov i en ishall.

Många kommuner har inte byggt en skola på väldigt länge, en del inte på 50 år.

68 procent av de svarande kommunerna uppger att de inom de närmaste fem åren är i behov av nya lokaler.

I våras konstaterade dåvarande SKL att det bara fram till 2022 behöver byggas motsvarande 390 nya grundskolor och 40 nya gymnasieskolor.

Behovet av nya skolor beror på en kombination av kraftigt ökande barn- och ungdomskullar och av att många av dagens skolor är slitna, bristfälligt underhållna och inte anpassade för ett modernt lärande.

– Nya skollokaler kommer att vara en viktig fråga för kommunerna under lång tid framöver. Det är inte bara en ekonomisk fråga. Många kommuner har inte byggt en skola på väldigt länge, en del inte på 50 år. Då är det inte så lätt att veta hur man ska göra för att få till lokaler som är bra ur ett pedagogiskt perspektiv, säger Christin Appel som är utredare på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– En förstudie som vi genomförde förra året visar att många kommuner är i behov av stöd när det gäller planering och utformning av den fysiska lärmiljön, särskilt vid nybyggnation. Ett förslag som framförs i förstudien är att Skolverket ska få i uppdrag att förmedla ett sådant stöd. Liknande nationella stöd finns bland annat i Norge, Danmark och Finland.

Christin Appel berättar att SKR arbetar med att ta fram ett ramavtal för produktion och inköp av förskolebyggnader.

– Vi håller som bäst på att upphandla leverantörer. Byggnaderna kommer att finnas i flera storlekar och utföranden. Med hjälp av en gemensam upphandling kan kommunerna enkelt och snabbt få en förskola av god kvalitet på plats, det går dessutom att pressa priserna, inte minst när det gäller projektering och planering.

Kommer det även ett ramavtal för skolor?

– Det är inte aktuellt just nu. Vi har tagit fram ett ramavtal för förskolan som kommer att följas upp och utvärderas. Det är inte säkert att ett ramavtal passar lika bra inom grund- och gymnasieskolan.

Har kommunerna råd att bygga nya skolor med tanke på deras tuffa ekonomiska läge?

– Det är ett tufft läge för kommunerna att skapa de utbildningsplatser som behövs. Många skolor behöver byggas renoveras eller byggas om. Vi ser att det pågår ett stort antal investeringsprojekt i hela landet och det är viktigt att dessa är genomtänkta och utgår ifrån ett pedagogiskt perspektiv. Kommunerna har inget val, det behöver byggas och det blir dyrt att bygga fel. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons