Annons
Bristande underhåll gör att skolor förfaller, samtidigt som elevkullarna växer för varje år. Sju av tio kommuner uppger i Skolvärldens enkät att de behöver nya lokaler inom de närmaste fem åren. Foto: Erik Nylund/Magnus Glans

Sju av tio kommuner är i akut behov av nya skollokaler

Publicerad 19 februari 2020

Relaterat

Under de kommande fem åren behöver sju av tio kommuner nya skollokaler, bland annat för att klara växande elevkullar. Det visar en ny undersökning av Skolvärlden.
– Många av dagens skolor är mycket slitna med stort underhållsbehov. I dag fixar man ofta bara det mest akuta med resultat att skolorna förfaller ytterligare, säger Magnus Henell, LR:s huvudskyddsombud i Norrköpings kommun.

Ungefär var tredje lärare anser att dåliga lokaler är ett av de absolut största arbetsmiljöproblemen i skolan, visar en undersökning bland 6 360 lärare (varav 58 procent svarade) som ingår i LR:s lärarpanel.

– Problemen kan bland annat bero på att lokalerna är slitna, dåligt underhållna, för små eller inte ändamålsenliga, säger Erik Ekström som är ombudsman på Lärarnas Riksförbund.

– Det gjordes nyligen en studie bland lärare i praktisk-estetiska ämnen som visar att bara ungefär 40 procent av lärarna i bild har tillgång till en adekvat ämnessal.

Beror dåliga lokaler på att många kommuner är hårt pressade ekonomiskt?

– Det är inget argument. Alla har rätt till en god arbetsmiljö, även lärare.

Pierre Raquette, SO-lärare på Pettersbergsskolan i Västerås och huvudskyddsombud för LR, berättar att flera av kommunens äldre skolor under de senaste åren har renoverats och rustats upp.

– Samtidigt finns det skolor vars underhåll är eftersatt. Det börjar också bli ordentligt trångt på vissa enheter och allt fler elever i klasserna, ofta i lokaler som inte är byggda för så många människor. Framför allt i samband med årstidsväxlingar har vi på en del skolor problem med ventilationen.

Enligt en undersökning av branschorganisationen Svensk ventilation som publicerades i höstas, är det bara tre av tio kommuner som under de senaste tre åren genomfört obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i samtliga skolor trots att det är ett lagstadgat krav.

I var fjärde kommun fick minst 25 procent av skolorna anmärkning eller icke godkänt vid den senaste ventilationskontrollen.

När Folkhälsomyndigheten för några år sedan undersökte inomhusmiljön i svenska skolor visade det sig att ungefär 15 procent av skolorna hade en dålig eller ganska dålig luftkvalitet. Städningen behövde förbättras i en femtedel av skolorna.

2013–2016 inspekterade Arbetsmiljöverket drygt 30 procent av Sveriges grund- och gymnasieskolor. Granskningen visar bland annat på brister i det systematiska arbetsmiljöarbetet på nio av tio skolor.

– När det gäller skollokalerna brukar det framför allt vara två områden som är problematiska. Det ena är luftkvaliteten. Det är inte ovanligt att det i klassrummen och andra skollokaler är för mycket folk i förhållande till vad ventilationen klarar av. Följden kan bli sämre luftkvalitet, säger Kristian Hansson som är sakkunnig på Arbetsmiljöverket.

– Det andra problemområdet är bra rutiner för underhåll och drift, inte minst kontroll av städkvaliteten.  

Fönstren var så anfrätta av fukt att de riskerade att ramla ut.

Magnus Henell.Magnus Henell, LR:s huvudskyddsombud i Norrköping, berättar att det i kommunen finns såväl nybyggda skolor av hög kvalitet som skolor med mycket stort underhållsbehov.

– Kommunen har varit tvungen att totalrenovera ett antal skolor under de senaste åren. Två skolor har rivits på grund av fukt- och arbetsmiljöproblem. På en skola fick man förbjuda alla att öppna fönstren. De var så anfrätta av fukt att de riskerade att ramla ut.

– På många skolor är det illa ställt med det återkommande underhållet, till exempel byte av olika filter, kontroll och rensning av hängrännor, målning av fönster och liknande. Jag tror att en stor del av problemen hade kunnat undvikas med bättre rutiner.

Varför har man inte sådana?

– Bland annat för att många vaktmästartjänster är indragna eller begränsade. I stället förlitar man sig på att fel anmäls av lärare eller annan personal som redan är överhopade av arbete. Det är felanmälningar som går till något serviceföretag som kommer ut och åtgärdar just det som är anmält. Men företaget kontrollerar inte om allt övrigt fungerar som det ska eller behöver åtgärdas.

Vad säger de ansvariga?

– Många som jag har pratat håller med om att underhållet behöver förbättras, men säger samtidigt att det inte finns pengar till det.  

Under januari i år frågade Skolvärlden de svenska kommunerna om deras lokalsituation (grund- och gymnasieskolan). Av de kommuner som svarade på vår enkät (78 procent) uppgav en majoritet att de har brist på permanenta skollokaler, vilket de bland annat försöker lösa genom att öka antalet elever per klass eller genom att använda sig av tillfälliga lokaler, till exempel av olika typer av barack- eller paviljonglösningar.

– Det är ett stående skämt här i Norrköping att man borde ha sysslat med uthyrning av baracker/paviljonger till kommunen i stället för att arbeta som lärare. Då hade man tjänat bra med pengar, säger Magnus Henell.

Den växande bristen på undervisningslokaler har även gjort att kommuner hyr in sig i allt från butiker till religiösa samfund. En kommun låter eleverna skriva nationella prov i en ishall.

Många kommuner har inte byggt en skola på väldigt länge, en del inte på 50 år.

68 procent av de svarande kommunerna uppger att de inom de närmaste fem åren är i behov av nya lokaler.

I våras konstaterade dåvarande SKL att det bara fram till 2022 behöver byggas motsvarande 390 nya grundskolor och 40 nya gymnasieskolor.

Behovet av nya skolor beror på en kombination av kraftigt ökande barn- och ungdomskullar och av att många av dagens skolor är slitna, bristfälligt underhållna och inte anpassade för ett modernt lärande.

– Nya skollokaler kommer att vara en viktig fråga för kommunerna under lång tid framöver. Det är inte bara en ekonomisk fråga. Många kommuner har inte byggt en skola på väldigt länge, en del inte på 50 år. Då är det inte så lätt att veta hur man ska göra för att få till lokaler som är bra ur ett pedagogiskt perspektiv, säger Christin Appel som är utredare på Sveriges kommuner och regioner (SKR).

– En förstudie som vi genomförde förra året visar att många kommuner är i behov av stöd när det gäller planering och utformning av den fysiska lärmiljön, särskilt vid nybyggnation. Ett förslag som framförs i förstudien är att Skolverket ska få i uppdrag att förmedla ett sådant stöd. Liknande nationella stöd finns bland annat i Norge, Danmark och Finland.

Christin Appel berättar att SKR arbetar med att ta fram ett ramavtal för produktion och inköp av förskolebyggnader.

– Vi håller som bäst på att upphandla leverantörer. Byggnaderna kommer att finnas i flera storlekar och utföranden. Med hjälp av en gemensam upphandling kan kommunerna enkelt och snabbt få en förskola av god kvalitet på plats, det går dessutom att pressa priserna, inte minst när det gäller projektering och planering.

Kommer det även ett ramavtal för skolor?

– Det är inte aktuellt just nu. Vi har tagit fram ett ramavtal för förskolan som kommer att följas upp och utvärderas. Det är inte säkert att ett ramavtal passar lika bra inom grund- och gymnasieskolan.

Har kommunerna råd att bygga nya skolor med tanke på deras tuffa ekonomiska läge?

– Det är ett tufft läge för kommunerna att skapa de utbildningsplatser som behövs. Många skolor behöver byggas renoveras eller byggas om. Vi ser att det pågår ett stort antal investeringsprojekt i hela landet och det är viktigt att dessa är genomtänkta och utgår ifrån ett pedagogiskt perspektiv. Kommunerna har inget val, det behöver byggas och det blir dyrt att bygga fel. 

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

Enade fack tvingar fram utredning om sexuella trakasserier i Hörby

Fackligt

Först efter en gemensam anmälan från sex fackliga organisationer ska kommunen utreda eventuella sexuella trakasserier från toppchefer på förvaltningen.
”Folk undrar vad tusan det är som händer i vår kommun”.

Annons
Annons

Facken kritiserar kommunens varsel: ”Måste tänka på konsekvenserna”

Arbetsmiljö

Fyra fackförbund som har medlemmar från skolans värld kritiserar Ystad kommuns agerande där tre anställda inom en grundskola skulle varsla om avsked och varning.

Annons
Debatt

”Ska vi tala om ungas läs- och skrivförmåga måste vi tala om internet”

Debatt

”Allt fler vittnar om att dagens unga läser och skriver för dåligt. Hur hamnade vi här? Ska vi tala om ungas läs- och skrivförmåga måste vi tala om internet”, skriver läraren Joakim Sveland.

Kommentera

”Bra läromedel är ett krav för att öka likvärdigheten”

Debatt

Bra läromedel är en nyckel för ökad likvärdighet och stärkta kunskapsresultat i skolan, skriver debattörerna.

Kommentera
Annons
Annons
Annons

Facket om nya sparkraven: ”Det känns orimligt”

Nedskärningar

Besparingar på 35 miljoner både oroar och ifrågasätts. 

Personer aktiva på Skoltwitter stängdes av

Twitter

Utbildningsminister Anna Ekström vädjade att få dem tillbaka. 

LR: Skolverkets siffror kan dölja corona-effekter

Betyg

Fler niondeklassare än tidigare är behöriga till gymnasieskolan efter coronavåren. Men LR:s ordförande Åsa Fahlén varnar för att det inte är hela bilden.

Granskning: lärarbristen

”Obehöriga lärare är billigare att anställa”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Bokmässan 2020

Följ Skolvärlden live på Bokmässan

Webb-tv

I fyra direktsända studioprogram bevakar Skolvärlden de viktigaste skolfrågorna och vägleder lärare bland intressanta seminarier på Bokmässans bildningshubb.

Svenskläraren: ”I dag vill fler unga skriva än tidigare”

Läsa och skriva

Elisabeth Engvall Younsi vänder på perspektivet att unga skriver sämre i dag.

Forskare: Unga skriver inte sämre

Svenska

Elevers bristande skrivförmåga har väckt het debatt. Men Karin Forsling tror inte att unga skriver mindre, eller sämre. 

Sara Bruun: Tvinga eller locka – vi måste se till att unga läser mer

Blogg

”Om vi inte lyckas inspirera, motivera eller locka unga till frivillig läsning, ja, då måste vi sätta ner foten och faktiskt tvinga dom”, skriver Sara Bruun.

Ledarskap

Lärarna om konsten att äga sitt klassrum

Ledarskap

Vill du utveckla ditt ledarskap? Då måste du utmana dig själv och börja prata om det med dina kollegor.

Expertens kroppsknep: Så rör du dig som en ledare

Ledarskap

John Steinberg ger sina bästa tips på hur du som lärare kan bli en bättre ledare genom kroppsspråket.

Granskning: Klasskillnader hamnar i skymundan

Studie

Trots skillnader i betyg och tillgång till utbildade lärare – klassernas samlade resultat inte i fokus. 

Studie- och yrkesvägledning

Så blir lärare och syv bättre på att samarbeta

Syv och lärare

Läraren Charlotta Granath och studie- och yrkesvägledaren David Spak vet vad som krävs för att nå ett lyckat samarbete över professionsgränserna.
 

Minskad lärarstress efter treårigt forskningsprojekt

Arbetsmiljö

Lokalombudet: ”Nu slipper vi uppfinna hjulet flera gånger”.

Satsningen ska få fler att bli lärare: ”Inte ett så stort steg”

Lärarutbildning

Omställningsorganisationen TRR och Beredskapslyftet inleder samarbete för att locka fler att omskola sig till lärare.

Lärare fick fel lön – i tre år

Lön

Får 60 000 kronor efter registreringsmiss.

Kritiken mot FHM: Lärare kan vara ett riskyrke

Corona

"Läraren förtjänar att veta det mest troliga". 

Studie- och yrkesvägledning

”Vi vill öka samarbetet mellan skola och arbetsliv”

SYV

På Dalängskolan i Lidköping får eleverna sin lunch serverad med en framtidstanke.

Debatt: ”Kunskap och bildning – nej tyvärr!”

Debatt

”Fokus på kunskap och bildning” är en god ambition men tyvärr, den fullföljdes inte. Nu får vi väl dras med dessa kursplaner i tio år”, skriver professorn Hans Albin Larsson.

Kommentera
Arbetsmiljö

Ökad risk för utbrändhet bland socialt engagerade lärare

Forskning

Lärare som engagerar sig mer med elever och kollegor utöver själva undervisningen riskerar att bli utbrända i större utsträckning än lärare som är mindre engagerade. 

Rekordstor vikariebrist tär på lärarna i grundskolan

Arbetsmiljö

Kommunombudet: ”Det blir nödlösning på nödlösning”.

Debatt

”Ingen vinner på att lärare arbetar för mycket”

Debatt

"Vi måste lita på vår förmåga att värdera elevernas kunskaper utan att vi samlar in så mycket material att vi går under", skriver läraren Karin Herlitz.

Kommentera
Lön

Skolorna nobbar lärarpengar – för att undvika orättvisa

Stadsbidrag

Ulricehamn tackar nej till lönetillägg på 10 000 kronor i månaden åt fyra lärare.

”Skolans besparingskrav får förödande konsekvenser”

Debatt

"Så länge besparingskraven sitter i kommunens väggar, likt fossiler i berggrunden, kommer utbildning inte ses som viktigt", skriver läraren Elsa Jensen.

Kommentera

1,6 skolmiljarder i budgeten – ”Viktigt att de går till rätt saker”

Budget

Regeringen lägger 1,6 miljarder kronor på skolan i budgeten för 2021.

Skolinspektionen

LR om förslaget: ”Ett plåster på en öppen fraktur”

Förslag

Lärarnas Riksförbund välkomnar hårdare tag mot oseriösa aktörer, men menar att grundproblemet är ett annat.

Förslag: Gör det lättare att stänga skolor

Nya regeländringar ska stoppa oseriösa skolaktörer, menar utbildningsminister Anna Ekström. 

Debatt

Astrid: ”Jag är inte som de andra”

Debatt

”Jag är annorlunda. Jag är inte som de andra. Men jag är väl fortfarande lika mycket värd som de andra eleverna i klassrummet?”, skriver Astrid som har adhd och går andra året på gymnasiet.

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Efter kritikstormen: Regeringen släpper på hemligstämplingen

Sekretess

Nytt förslag ska öppna Skolverkets register.

Skolverkets register hemligt i Sverige – men offentligt i EU

Sekretess

Skolverkets hemligstämplade register kan enkelt laddas hem via EU-kommissionens hemsida.

Idéburna friskolor: ”Uppgifterna ska självklart vara offentliga”

Offentlighetsprincip

Offentlighetsprincipen bör även omfatta friskolor. Det menar Håkan Wiclander som är ordförande i Sveriges idéburna friskolor (ISR).
 

Skyddsombudens larm: Elev till sjukhus och avbrutna lektioner

Arbetsmiljö

Den dåliga luften på en skola i Gällivare kräver snabba åtgärder, enligt en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Debatt

”Tidsbudgetera för bättre arbetsmiljö”

Debatt

”Ett första steg för att hjälpa våra medlemmar vore att driva frågan om tydliga, tidsbudgeterade tjänstefördelningar”, skriver Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare och biträdande kommunombud och lokalombud för LR i Göteborg.

Kommentera
Fackligt

LR inleder nytt samarbete med Skolledarförbundet

Lärarfacken

Men att samverkan skulle ske istället för den omtalade organiseringen med Lärarförbundet, tillbakavisas av LR:s ordförande.

Debatt

Skolverket: Nationella proven ska genomföras som planerat

Replik

I en replik skriver Skolverket att planen är att genomföra de nationella proven som planerat.

Kommentera

”Det finns igen logik i att ställa in proven”

Debatt

"Att Skolverket skulle sakna adresser till Sveriges skolor är inte ett rimligt skäl att ställa in nationella proven", skriver debattörerna.

Kommentera
Läromedel

Lärare kan inte köpa läromedel: ”Dramatiskt olikvärdigt”

Rapport

Var femte lärare saknar nödvändiga läromedel.

Lärarförbundet röstar ja: ”Hoppas LR kommer tillbaka”

Lärarfacken

På onsdagen beslutade Lärarförbundets kongress att utreda nya sätt att organisera lärarkåren fackligt.

LR-kongressen 2020

LR: Ingen annan ska tala om för oss hur vi ska utreda

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbund tillsätter en alternativ utredning av lärarnas organisering – Eva Dekany-Ström: "Jätteviktigt att vi gör det här på vårt eget sätt."

Beslut: LR utreder lärarnas organisering

Lärarfacken

Lärarnas Riksförbunds kongress röstade på måndagen ja till att utreda en ny organisering av lärarkåren.

Per Kornhall: ”Rätt hanterat kan det bli en nystart för lärarkollektivet”

Kongress

Per Kornhall om LR:s beslut att utreda en eventuell ny organisering av Sveriges lärare.

”Trappsystem ska ge lärare lön efter beprövad erfarenhet”

Kongress

Förslag på en ny lönemodell för att säkra lärares kompetensutveckling. Det blev resultatet av LR-kongressens beslut.

Så ska LR bli mer demokratiskt

Kongress

Tätare förbundsmöten, en ny mandatfördelning och en ny avtalsdelegation ska bidra till att ge fler medlemmar mer inflytande i förbundet.

Här är LR:s nya styrelse

Kongress

Fem nya ledamöter valdes in i Lärarnas Riksförbunds styrelse på söndagen.

Årets språkliga eldsjäl

Prisade modersmålsläraren: ”Inget jag förväntat mig”

Utmärkelse

Dina Geraki har blivit utsedd till Årets språkliga eldsjäl.

NPF

NPF-krav på lärarutbildningen: Alla ska lära sig mer om adhd

NPF

Regeringen inför nya examensmål för lärarutbildningen.

Skyttes fem råd: Så ska lärare bättre förstå elever med NPF

NPF

Alexander Skytte vill hjälpa andra lärare att förstå NPF-elever bättre. 

Debatt

"Mindre undervisning och mer bedömning är en ekvation som inte går ihop"

Debatt

Elever undviker att ställa frågor i klassrummet på grund av rädslan att bli bedömd, skriver läraren Sophie Zail.

Kommentera
Lärarlegitimation

Kämpade för krav på legitimation – nu förlorar han själv jobbet

Behörighet

Sebüktay Kaan har kämpat för legitimationskrav på modersmålslärare. Nu förlorar han själv jobbet – medan icke-legitimerade lärare får ha kvar sina tjänster.

Sex och samlevnad

Läraren: ”Vi måste våga problematisera vad som händer”

Sexualundervisningen

Beslutet om att alla blivande lärare ska utbildas i sexualkunskap kan leda till en mer jämlik skola, menar Annika Sjödahl. 

Utsatta områden

Läraren om gängkriminaliteten: Saknas resurser att hjälpa elever

Brott

"Det börjar redan i lågstadiet."

Nedskärningar i skolan

Läraren om skolans sparkrav: ”Vi bryter mot lagen och barnen far illa”

Nedskärningar

När Borlänge kommun sparar på skolan står elever utan särskilt stöd och stöd på modersmål – i strid med skollagen.

Lärare smittade: Så är corona-läget i skolorna

Corona

Sex anställda på en grundskola i Lund har smittats av corona.

Så ser svensklärarna på bristande skrivkunskaper

Svenska

Unga vuxna skriver för dåligt. Konsekvenserna är att de väljs bort i arbetslivet eller får svårt att klara högre studier, enligt en ny dokumentär från UR.

Ny bok: Tvålärarsystem behöver inte kosta mer

Tvålärarsystem

I tider av nedskärningar kan ett tvålärarsystem kännas som en utopi. Men Lotta Elmbro menar att metoden inte behöver kosta mer.
 

corona i undervisningen

Han låter eleverna skriva nya kapitel i corona-historien

Corona i undervisningen

Läraren Karl Liljas valde att ägna sista tiden av vårterminen till att samla in elevernas upplevelser av pandemin.

”Det är berättelser om corona som måste samlas in”

Corona

Eleverna Verina Attalla och Julia Isaksson är två av alla som har skrivit berättelser till Stadsmuseets insamling.

Debatt

”Den tidiga läsinlärningen – samhällets livlina?”

Debatt

”Lärarna är idag i en situation där målen är otydliga och vägen dit kantad av ’hjälpmedel’ som snarare stjälper än hjälper”, skriver Martin Ingvar, professor på Karolinska Institutet.

Kommentera
Arbetsmiljö

De har hittat en nyckel till bättre arbetsmiljö

Arbetsmiljö

”Arbetsmiljöarbete är så komplext – det är en färskvara”

Skolstart

SPSM: Så blir skolstarten bättre för elever med NPF

Skolstart 

SPSM:s Lennart Hansson vet vad som krävs för att elever med NPF ska få en lyckad terminsstart.

lärarexamen

Allt färre grundskolelärare har examen

Lärarexamen

”Tragiskt att ett av Sveriges viktigaste yrken inte är tillräckligt attraktivt”

Coronaviruset

Stora skillnader i hur skolor har rustat vid skolstarten

Arbetsmiljö

”Jag vet flera kollegor som känner samma oro som jag gör”

Lönegranskning

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

Friskolor

Skolvärldens siffror visar: Födelseland styr val av skolform

Friskolor

Barn födda i länder med hög utbildningsnivå som har invandrat till Sverige går i friskola i betydligt större utsträckning än barn från fattiga länder, visar Skolvärldens granskning.

Debatt

Bättre psykisk hälsa i skolan med mental träning

Debatt

Författaren och föreläsaren Maria Braula vädjar till lärarna: Ge eleverna metoder att hantera sin stress.

Kommentera
Terminsstart

Riskgruppsläraren: ”Jag vill jobba i klassrummet”

Corona

Läraren Eva Dahlberg Cramér slits mellan kärleken till att undervisa och rädslan för att drabbas av det virus som riskerar ta hennes liv.

vuxenutbildning

Lärare om nedläggningen: ”Det känns som ett hån”

Vuxenutbildning

Växjö väljer att lägga ner all vuxenutbildning i kommunal regi.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolverket hemligstämplar vilka skolor som finns i Sverige

Beslut

Registret över vilka skolor som finns i Sverige – kommunala såväl som privata – hemligstämplas av Skolverket.

Skolverket om sekretessen: ”Hade inget alternativ”

Beslut

Skolverket uppger att man inte hade något annat val än att sluta publicera uppgifter om enskilda skolor.

Åsa Fahlén: ”Lagen behöver ändras”

Beslut

Offentlighetsprincipen bör även omfatta skattefinansierade friskolor. Det menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Så vill riksdagspartierna hantera skolstatistik i framtiden

Enkät

Politikerna i riksdagens utbildningsutskott vill göra det möjligt för Skolverket att även i framtiden publicera statistik om enskilda skolor.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons