isak_skogstad
VFU

”Det handlar om lärarnas arbetsvillkor”

Allvarligast när det gäller VFU är bristen på likvärdighet, säger LR Studs ordförande Isak Skogstad.

 

– Till syvende och sist handlar det om alla lärares arbetsvillkor. 

För LR Stud är frågan om en likvärdig VFU för landets lärarstudenter viktig.

– En viktig kvalitetsaspekt är att införa nationellt likvärdiga kriterier för bedömningen av VFU:n. Vi vill till exempel ha en nationell professionsutvecklingsmatris som ska användas som utgångspunkt och stöd under VFU:n. Dessutom vill vi att handledaren ska vara en legitimerad lärare som genomgått handledarutbildning och som får kontinuerlig fortbildning. Jag tänker mig att man skulle kunna se VFU-handledning som en pedagogisk karriärtjänst, där handledaren får ett utökat ansvarsområde.

LR Stud framhåller också vikten av att lärarstudenten får genomföra sin VFU i rätt ämnen och i rätt åldersgrupp.

– Men man ska ha klart för sig att i grund och botten handlar den här frågan om lärarnas arbetsvillkor. Har lärarna rimliga arbetsförhållanden och villkor så gör de ett bättre jobb som handledare. Det är av största vikt att handledaren får tillräckligt med tid avsatt till uppdraget, säger Isak Skogstad. 

Varför är det viktigt att VFU:n fungerar bra? 

– Det är då studenten får pröva kopplingen mellan teori och praktik. På universitetet får vi den teoretiska delen, men det är under VFU:n som man får lära sig själva hantverket. Det blir ett test på om man passar och trivs som lärare. VFU:n blir också, när den fungerar som den ska, en kvalitetsstämpel på att man klarar lärarjobbet.

Finland har övningsskolor, en variant som testas på flera håll i Sverige nu. Är det rätt väg att gå?

– Jag tror att övningsskolorna kanske är bättre på att fånga upp det teoretiska stoffet från utbildningen, men jag är rädd att det blir en skyddad verkstad och att praxischocken blir större om man inte gjort praktik på en vanlig skola. I Sverige prövar man övningsskolor bara på vissa platser och det bidrar också till olikvärdighet. Jag tror inte att det är det som behövs mest just nu, säger Isak Skogstad.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm