Friskolor

Efter alla turer – kritiserade Römosseskolan får skolpeng igen

pengar skola

På ett extrainsatt möte beslutade sig grundskolenämnden i Göteborg för att betala ut november månads skolpeng.

Römosseskolan
 • Skolan är uppdelad i Römossens förskola i Hammarkullen, Lilla Römosseskolan i Rannebergen, Römosseskolan i Gårdsten och Römosseskolan Agnesberg.
 • De har även tillstånd att starta en skola i Borås. Sammanlagt handlar det om 600 elever.
 • Skolan drivs av föreningen Framstegsskolan och har en muslimsk profil.

Grundskolenämnden har ändrat sig och betalar ut pengar till de omskrivna Römosseskolorna.
– Beslutet är att förvaltningen kommer att betala ut november månads elevpeng, säger Marie Åhman kommunikationschef på förvaltningen i Göteborgs kommun till SVT Väst.

Det senaste kapitlet i följetongen Römosseskolorna skrevs i tisdags eftermiddag. På ett extrainsatt möte beslutade sig grundskolenämnden för att betala ut november månads skolpeng.

Bakgrunden är en ny riskanalys som tar hänsyn till de effekter det skulle kunna få om friskolan inte får pengar till sin verksamhet.

Bland annat görs bedömningen att Göteborgs stad riskerar att få betala ett så stort skadestånd att man skulle blivit tvungen att sänka skolpengen i hela kommunen.

Dessutom skulle det kunnat påverka uppväxtvillkoren och förutsättningarna för fortsatta studier för de elever som går på Römosseskolorna, enligt SVT Väst.

Totalt handlar det om 40 miljoner kronor som Göteborg stad inte betalat ut till Römosseskolorna sedan juni.

– Det är olika processer i olika domstolar, just nu gällde det bara november månad, säger Marie Åhman på grundskoleförvaltningen.

Turerna kring Römosseskolan:

 • 2011: Skolan kritiseras på en rad punkter av Skolinspektionen. Det finns brister i arbetet med att skapa en trygg miljö och förhindra kränkande behandling.
 • 2015: Skolinspektionen riktar kritik mot tryggheten och studieron på skolan, brister som sedan bedöms som åtgärdade.
 • Juli 2020: Skolinspektionen slår fast att eleverna delats upp i grupper efter kön och undervisats separat i idrott, slöjd och engelska. Enligt rapporten har skolan haft könsseparerade lektioner i 22 år, sedan starten 1998.
 • Juni 2021: Den före detta moderata riksdagsman som är rektor och skolchef sparkas och polisanmäls av styrelsen som hittat tvivelaktigheter i skolans ekonomi. Römosseskolans konto spärras och utbetalningen av skolpeng för maj kommer tillbaka till Göteborgs kommun. Ordföranden i grundskolenämnden – liberalen Axel Darvik – stoppar utbetalningarna för maj och juni. Det handlar om sammanlagt 13,8 miljoner kronor. Samtidigt utreder Skolinspektionen ägarna och ledningen på skolan.
 • Augusti 2021: Tingsrätten slår fast att pengarna måste betalas ut, men kommunen överklagar till hovrätten där ärendet nu ligger.
 • September 2021: Den tidigare rektorn och en person till åtalas för grovt bokföringsbrott. Enligt åklagaren har den före detta riksdagsmannen genom en egen förening, tagit betalt av skolan för tjänster som inte genomförts. Sammanlagt handlar det om 4,5 miljoner kronor. För dessa pengar ska mannen sedan ha rest till Somalia.
 • Oktober 2021: Tillståndet dras in av Skolinspektionen – skolorna ska enligt beslutet stängas 19 november.
 • November 2021: Riksdagsmannen och en annan person åtalas för grov förskingring. Även nu nekar han till brott. En granskning i Expressen visar att skolans pengar ska ha gått till sexklubbar. Enligt tidningen har stora summor använts för att finansiera utlandsresor, med hotell och uppehälle för en av de åtalade. Resorna har gått till Malaysia, Thailand, Saudiarabien, Storbritannien och Kenya.
  I förhör har mannen uppgett att han gjort resorna för att knyta kontakter med entreprenörer. Tanken var att de skulle hjälpa till med välgörenhetsprojekt i Somalia.
 • Samtidigt demonstrerar elever och föräldrar mot att skolorna ska stängas i Göteborg. Römossekolans föräldraråd JO-anmäler Skolinspektionen. De menar att Skolinspektionens beslut inte har tagit hänsyn till barnens bästa och därmed brustit i att förankra beslutet i Barnkonventionen, som sedan januari 2020 är svensk lag. ”Våra barn har sedan de tog emot Skolinspektionens beslut via nyhetsnotiser varit otröstliga och oroliga. Något som är särskilt svårt för barnen att förstå är varför de tvingas byta från sin fungerande skola där de trivs och dessutom med så kort varsel” skriver föräldrarådet i ett pressmeddelande.

(Källa SVT Väst)

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm