horby_arbetsmiljoverket
Arbetsmiljö

Efter kränkningarna – facken anmäler Hörby till Arbetsmiljöverket

Facken köper inte kommunens svar på kritik om kränkningar och skräckvälde.
– De tar inte kränkningarna på allvar, säger Maria Westlund, kommunombud för LR.

Fackens begäran

Skrivelsen är en begäran om utredning och åtgärder enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen.

Facken begär att:

En neutral part gör en utredning och en riskbedömning av arbetsmiljön, arbetsbelastningen och förekomsten av kränkningar.

Arbetsgivaren ska visa på rutiner och åtgärder för att minska arbetsbelastningen samt visa prioriteringslistan som gäller för de anställda.

Ohälsa och sjukskrivningar hanteras professionellt så att drabbad personal får det stöd som behövs för att återhämta sig.

Skyddsombud och huvudskyddsombud får tillgång till resultat och åtgärder från de senaste årens medarbetarenkäter.

Hörby kommun försäkrar sig om att det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar på kommunledningsförvaltningen, t ex att APT och lokal samverkan hålls.

Skolvärlden har tidigare skrivit om sju fackliga organisationers skriftliga anklagelse av kommunledningen i Hörby. Genom skvaller, förtal, undanhållande av information och rena avskedningar eller utköp av den som säger ifrån ska ledningen ha skapat ett tystnadkultur som bygger på rädsla.

När kommunledningen nu kommer med ett skriftligt svar, undertecknat kommunens HR-chef Paul Eklund, väljer facken att gå vidare och anmäla kommunen till Arbetsmiljöverket. I dokumentet skriver kommunledningen att en neutral part ska utreda arbetsmiljön, men man tar inte på sig något ansvar för de upplevda kränkningar ett flertal medarbetare har rapporterat till facket. Istället hänvisar ledningen till att medarbetarenkäter inte visat på något behov av åtgärder.

– Vi upplever inte att de tar kränkningarna på allvar, och de har inte svarat på det vi skrivit. Det är inte konstigt om den som upplever sig kränkt uppifrån inte vågar rapportera det till sin chef. Det är ju precis därför vi har valt att agera från fackligt håll. Det känns som att vi står väldigt långt ifrån varandra och vi behöver någon som kommer in utifrån och läser igenom och ser om vi har fått svar på våra frågor och begäranden, säger Maria Westlund som är kommunombud för LR och huvudskyddsombud för SACO i Hörby.

Det står ju i kommunens svar att en neutral part ska undersöka arbetsmiljön?

– De har inte presenterat någon plan. De har bara sagt att ”vi ska titta på det”. Vi har bett om en plan och om att det hela sker skyndsamt.

Den 14 februari bjöds de fackliga företrädarna in till dialog med kommunledningen. Väl på plats fick de kommunledningens skriftliga svar presenterat för sig, och ombads att gå hem och läsa. Frågor fick de inte ställa.

– Någon dialog blev det inte, även om det var det vi blev inbjudna till. Det var sju minuter där de presenterar vad det står i det skriftliga svaret. Vi fick inte ställa några frågor, utan de klippte direkt, säger Maria Westlund.

Hon drar slutsatsen att kommunledningen inte är så intresserad av vad facket har att säga om medarbetarnas upplevelser av Hörby kommun som arbetsgivare.

– Jag ser såklart att vi ska jobba tillsammans för att åstadkomma en bra arbetsmiljö, men just nu har vi inget fungerande samtalsklimat. Vår upplevelse från fackligt håll är att man inte är intresserad av att prata med oss.

Paul Eklund på Hörby kommun avböjer att kommentera saken närmare.

– Facken har gått vidare till Arbetsmiljöverket och nu får vi avvakta vad de säger, säger han till Skolvärlden.

Kommunledningens svar

Skrivelsen är ett svar på de fackliga organisationernas begäran om utredning och åtgärder enligt 6 kap 6 a § Arbetsmiljölagen.

Ledningen anger att:

  • En neutral part ges uppdrag att utreda arbetsmiljön.
  • APT är ett forum för att diskutera arbetsmiljö och arbetsbelastning. Medarbetare ska upplysas om möjligheten att få en prioriteringslista.
  • Arbetsgivaren har i varje enskilt fall upprättat rehabiliteringsplaner.
  • Resultat i medarbetarenkät ger inte underlag för åtgärder.
  • Arbetsgivaren kommer att kalla till förvaltningssamverkan den 13 mars.
Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm