spsm-rapport

SPSM drar tillbaka sin rapport om insatser för elever med adhd efter kritiken.

NPF

Efter kritiken: SPSM drar tillbaka adhd-rapporten

Specialpedagogiska skolmyndighetens rapport om insatser för elever med adhd har fått kraftig kritik.
Nu drar myndigheten tillbaka rapporten.

Skolvärlden har tidigare skrivit om kritiken som uppstått mot Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) efter att myndigheten lanserat rapporten ”Insatser i skolan för elever med adhd”, som är en sammanställning av internationell forskning när det gäller insatser för elever med funktionsnedsättningen.

I en debattartikel i SvD gick 40 forskare, psykologer, pedagoger ut och kritiserade rapporten hårt, som man menade sprid en felaktig bild av adhd.

I en intervju med Skolvärlden berättade npf-pedagogen Joanna Lundin, som var en av debattörerna som skrev under debattinlägget, om varför man kritiserade rapporten.

– Vi reagerar på att det blir för mycket fokus om att det är individen som ska förändra sig. Just beteendestödet och att det mer blir en fråga om att titta på elevens störande beteende, i stället för det som vi alla som skriver under jobbar med, att vi måste få in förändringar i organisationen och bättre metoder och så vidare, sa Joanna Lundin då.

– Det blir extra olyckligt när SPSM, som en myndighet som är en hjälpfunktion för oss som jobbar i skolan och som står för en gedigen kunskap, ger ut detta.

Nu har SPSM beslutat sig för att dra tillbaka adhd-rapporten, skriver tidningen Specialpedagogik.

Johan Östman, forsknings- och utvecklingschef på SPSM, berättar för Skolvärlden att han tog beslutet att dra tillbaka rapporten redan förra veckan.

– Efter kritiken inledde vi en dialog med initiativtagarna till debattartikeln. I det samtalet så framkom det nya brister i det grundarbete som ligger till grund för rapporten, säger Johan Östman till Skolvärlden.

Vad var det för brister? 

– Det handlade om rent vetenskapliga kvalitetsbrister. Det uppdagades när vi gjorde en genomlysning tillsammans att vi inte följde de urvalskriterier som vi hade satt upp för den här forskningsöversikten. Vi har angett att vi har sökt efter studier som håller en viss nivå, sedan visade det sig vid genomgången att så var inte fallet. Det ledde till slutsatsen att vi var tvungna att dra in den och göra om jobbet – fast på ett bättre sätt, säger Johan Östman.

Önskar du att rapporten aldrig hade publicerats?

– Det hade naturligtvis varit bäst om vi hade hållit den kvaliteten som vi vill hålla redan från början. Men samtidigt kan jag säga att den informationen som finns i rapporten om de forskningsresultaten är det inget fel på i sig. De forskningsresultaten som vi har presenterat är inte oviktiga och definitivt inte felaktiga. Det är kvalitetsgranskad forskning på internationell nivå som vi har informerat om. Så i det perspektivet är det ingen katastrof, utan vi agerar på ett ansvarsfullt sätt när vi erkänner våra briser. Jag hoppas att det inte skadar vårt förtroende.

Tanken är att SPSM ska utkomma med en liknande rapport som belyser samma område. Enligt Johan Östman kommer SPSM att prioritera arbetet under 2019 och man siktar på att ha jobbet klart under första halvåret 2020.

– Man får komma ihåg att det här är en ganska komplex produktionsprocess och vi behöver anlita expertis utanför myndigheten, både när det gäller själva sakområdet men också när det gäller metoderna att göra de här översikterna, säger han. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm