aldre_larare
Löner

Erfarna lärare lockas till andra kommuner med högre lön

I Ljungby tjänar en lärare med över 20 års erfarenhet inte mycket mer än kommunens nya lärare.
I stället lockas erfarna lärarna till grannkommunerna där de kan tjäna upp till 8 000 kronor mer i månaden.

Skolvärldens lönegranskning visade hur erfarna lärare som slutar ersätts av yngre kollegor med flera tusen kronor högre lön. I granskningen finns exempel på hur äldre och erfarna lärare, som väljer att vara sin arbetsgivare trogen, straffas när det kommer till löneutveckling.

Liknade problem brottas man med i småländska Ljungby. Precis som på många håll i landet har man en hel del obehöriga lärare och inför hösten är ett 70-tal tjänster utlysta.

– Vi har en jättebra verksamhet, som vi är stolta över. Men vi har ett rekryteringsproblem och vi har problem med att behålla de lärare som kommit upp lite i ålder och verksamhetsår och som börjar se att de som nyanställs kommer in på en ganska bra lön, säger Sven-Arne Björåker som är kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Ljungby.

Lokalt kämpar man för att erfarenhet och kontinuitet ska löna sig. Konkurrensen om lärare har gjort att nyutexaminerade och nyanställda lärare får en bra ingångslön. Men trotjänarna halkar efter och får inte den uppskattning de förtjänar, enligt Sven-Arne Björåker.

Hans kollega Tina Alhbin, biträdande kommunombud och lärare på Sunnerbogymnasiet, berättar att en nyutexaminerad kollega gick in med en lön på 32 000 kronor.

– Och jag som undervisat sedan 1996 har en lön strax under 34 000 kronor. Det är viktigt med hög ingångslön, men sen måste lönen fortsätta utvecklas, säger hon.

Erfarenhet premieras inte, tycker de.

– Jag har jobbat som lärare i 35 år och tjänar 7 500 kronor mer i månaden än en nyutexad. Det blir ingen utveckling alls, säger Sven-Arne Björåker.

Sven-Arne Björåker och Tina Alhbin
Sven-Arne Björåker och Tina Alhbin

Som en konsekvens av löneläget har mer erfarna lärare börjat söka sig till kranskommunerna, där löneläget är bättre. Sven-Arne Björåker och Tina Alhbin ger exempel på lärare som fått upp till 8000 kronor mer i månaden efter att bytt till Markaryd eller Värnamo.

Ligger ni lägre jämfört med samtliga kommuner runt omkring?

– Inte alla, det beror lite vilka ämnen det handlar om och vilka stadier. Men generellt sett ligger vi lägre, säger Sven-Arne Björåker.

Skälen till att byta är flera. Högre lön är ett av dem.

– Tidigare vare det i bristämnen man kunde få upp lönen men nu är det oavsett ämne, säger Tina Alhbin.

Vad får det för konsekvenser att erfarna lärare slutar?

– Lärarna på skolorna är trötta på det merarbete det innebär med nya och oerfarna kollegor. Vi som är trogna vår kommun och vår skola får en ökad arbetsbelastning, säger Sven-Arne Björåker.

Han poängterar att det naturligtvis är viktigt med nya lärare. Men när en nyutexad lärare till exempel ska ha en mentor så måste i så fall uppdraget ingå i den etablerade lärarens tjänst.

– Våra medlemmar lyfter detta. Hur ska jag hinna och orka med? Det här är sådant som ska göras utöver allt annat. Och det blir bristande kontinuitet för eleverna då lärare slutar.

Obehöriga lärare bidrar också till merarbete eftersom de inte självständigt får sätta betyg.

– Och igen, det handlar inte om att de gör ett dåligt jobb. Det är bra att vi får personal till skolorna även när det saknas behöriga lärare. Men det leder till merjobb.

Vad skulle kommunen behöva göra?

– Vi skulle aldrig låta en olegitimerad läkare undersöka oss, men vi godkänner att icke legitimerade lärare undervisar våra barn. Det är ganska illa. Vi måste börja värdesätta skolan och jag tycker faktiskt att föräldrar och elever borde driva på här, säger Sven-Arne Björåker och tillägger.

– Och vi måste ha en lönestruktur som premierar erfarenhet.

– Jag tror att folk börjar vakna. Vi har nog varit lite skyddade innan och inte varit utsatta för konkurrens, det har ändrats nu, säger Tina Alhbin.

Kommunen är stolt över att ha permanentat lärarlönelyftet, säger Sven-Arne Björåker. 

– Men det är ju statliga pengar. Kommunerna måste också skjuta till medel själva.

De båda lärarna betonar att de har en bra skola i Ljungby kommun och kommunens lärare har varit stolta över det de gör och över verksamheten. Det är inte bara lön som är viktigt, utan även arbetsmiljön. Nu gäller det att hålla fast vid det.

– Vi måste behålla kvaliteten. Om man måste lägga för mycket tid på att ta hand om obehöriga lärare och nya lärare så orkar man inte och slutar, säger Sven-Arne Björåker.

Tina Alhbin:

– Tidigare har kollegor skämtat litet om att ”man kanske ska söka sig någon annanstans”. Nu börjar det bli på allvar.

Kommentera