Stöd

Facket stöttar i Trollhättan

Efter händelserna i Trollhättan finns facket på plats för att vara ett stöd för medlemmarna. 
– De som vill kan komma hit eller ringa, säger kommunombudet Monica Larsson.

Läs mer

Skolverket har gett ut skriften ”Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer” för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan. Skriftens fokus är hur skolpersonal kan tänka och agera i en akut fas av väpnat våld.

Skriften är utgiven av Skolverket tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Rikspolisstyrelsen samt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL):

Skriften ”Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer” hittar du här

Monica Larsson är Lärarnas Riksförbunds kommunombud i Trollhättan. När beskedet om händelserna på Kronanskolan kom åkte hon tillsammans med kommunens huvudskyddsombud, Göran Bjerkevik, och ordföranden i Trollhättan, Lars Blomqvist, ut till skolan för att vara ett stöd för medlemmarna.

– Vi var på plats under eftermiddagen och pratade med medlemmar, chefer och politiker i utbildningsnämnden som också var på plats. Det vi också gjort är att vi skickat ut mejl till alla medlemmar om att vi skulle ha jourhjälp här idag på LR-expeditionen. De som vill kan komma hit eller ringa, berättar Monica Larsson.

Är det många som hört av sig?

– Vi har ju träffat flera personligen så det är inte så många som ringt eller sökt upp oss. Det är några jag ska återkomma till under dagen. Utbildningsförvaltningen har hållit i informationsmöten idag och där har vi också funnits med som ett stöd.

Kronanskolan håller stängt idag, sen är det höstlov. Eleverna kommer börja skolan igen måndag vecka 45.

Förebereder man sig för att ta hand om eleverna på något speciellt sätt?

– De kommer börja så varligt som möjligt och i alternativa lokaler. Personalen ska också träffas i en alternativ lokal nu på måndag morgon. Föräldrar och barn erbjuds stöd redan nu och under nästa vecka. Det finns en fritidsgård intill skolan och där stadens kristeam finns, säger Monica Larsson.

– Lärarna får information direkt från förvaltningsledningen och sina närmaste chefer. Som fackförbund är vi mer med som ett stöd för våra medlemmar men kommer att samarbeta med förvaltningschef och personalchef.

Attacken mot elever och personal på Kronanskolan har föranlett en diskussion om öppenhet och säkerhet på svenska skolor. Detta diskuterades bland annat på Svt debatt igår.

– Det som är speciellt med Kronan är att den ligger tillsammans med ett kafé som är öppet för alla, bibliotek och ett medborgarkontor. Kommer det in en person på en annan skola så brukar man ju som personal fråga vem personen är och vem man söker. Här är det svårare att veta vem som hör till skola och inte. Det är inte riktigt samma kontroll. Å andra sidan är de flesta skolor i Sverige lätta att gå in på, kommenterar Monica Larsson.

Att skolpersonal och elever genomför brandövningar varje år är en självklarhet. Förra året gav Skolverket också ut skriften ”Väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om det händer” för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan.

Förbereder sig skolor på något sätt för den här typen av hot och våld?

– Det vi jobbat med från LR:s sidan sedan 2013 är att vi påtalat att det ska finnas trygghet och studiero för elever och personer och tydliga rutiner vid hot och våld. En krisplan finns upprättad och, som sagt, det ska finnas rutiner för hot och våld. Brandövningar genomför man ju varje läsår men en sådan här händelse, där en person kommer in så kraftigt beväpnad, en sådan katastrofsituation tror jag inte att det är så vanligt att man övar inför. 

Kommentera