larare_fb
Forskning

Forskaren: Föräldrar kan bli en arbetsmiljörisk för lärare

Ett nytt forskningsprojekt ska förebygga att lärare hängs ut av missnöjda föräldrar i sociala medier.

I skolan är det lärarna och rektorn som sitter på den formella makten. Men den makten kan förskjutas när missnöjda och högljudda föräldrar tar till sociala medier för att lufta vad de anser om lärare.

Rebecka Owen Forsell
Rebecka Owen Forsell | Foto: Malmö universitet

– Föräldrar skapar grupper på Facebook i avsikt att diskutera och påverka undervisning och beslut. Det kan också handla om aggressiva mejl eller meddelanden på messenger, säger Rebecka Cowen Forssell, forskare vid Malmö universitet, till Skolvärlden.

Bakgrunden till det nya forskningsprojektet är att skolan är en institution som utsätts för våld och hot i ökande grad, utan att det finns så mycket forskning på det.

Rebecka Cowen Forsell ser en röd tråd mellan marknadslogiken som rått i skolan ett par decennier och föräldrars stigande benägenhet att brösta upp sig gentemot lärarna. I sin tidigare forskning om kränkningar på jobbet har hon visat att kränkningar blir mer direkta och aggressiva när de kommer från någon som inte jobbar inom samma organisation.

– Skolan idag kännetecknas av en marknadslogik genom new public management. Skolor bedrivs i hög grad i konkurrens med andra skolor både inom och utanför den egna kommunen. Det är viktigt för skolan att vara lyhörd inför omvärldens krav för att attrahera elever. Samtidigt ställer skolvalet krav på föräldrar att engagera sig i sina barns skolgång. Det följer en utveckling i samhället som handlar om alltmer om individen, säger hon.

Betyder det att du kopplar ihop vissa föräldrars problematiska beteende med friskolereformen och det fria skolvalet?

– Nja, vi är precis i inledningen av projektet så vi se vilka slutsatser det kommer leda till. I dagsläget är det spekulationer. Men för att förstå beteendet kan vi se att man fostrats in i någon typ av kundrelationer med föräldrar. Och kunder ställer krav. Det är inte fel i sig, men när det går över gränsen blir det ett arbetsmiljöproblem.

Med forskningsprojektet vill hon kartlägga komplexiteten bakom de här attackerna från föräldrar – när och varför de sker, och hur skolan kan förebygga dem.

– Vi kommer titta på i vilka situationer det här uppstår och utveckla metoder för att arbeta förebyggande, samt ha en beredskap i verksamheten för när det sker. Jag tror generellt att den beredskapen saknas, även om vissa skolor nog jobbar mer aktivt med detta.

Hur kan ett sådant förebyggande arbete se ut?

– Dels handlar det om en kunskapsspridning, och även att ha riktlinjer och en checklista när det sker. Men vi får se vad vi landar i när projektet är igång, säger hon.

Projektet ”Digitala kränkningar och nätmobbning – en ny arbetsmiljörisk inom skolan” drivs i samarbete med fyra skolor och pågår på Malmö universitet fram till och med 15 januari 2023.

Kommentera