Annons
”Fler och fler föräldrar lägger sig i och försöker påverka lärares arbete och bedömningar”, skriver Jonas Nilsson.

”Så kan vi lärare förebygga konflikter med föräldrar”

Publicerad 24 januari 2020

Relaterat

Debatt. ”Vad kan vi tänkas göra för att försöka förebygga situationer som leder till att föräldrar agerar påstridigt eller rent av otrevligt?”, frågar sig läraren Jonas Nilsson. Här är hans förslag.

Fler och fler föräldrar lägger sig i och försöker påverka lärares arbete och bedömningar. I vissa fall möts lärare av otrevligheter och hån via sociala medier. Hur kunde vi hamna här?

På 1990-talet genomfördes en omfattande omstrukturering av den svenska skolan, dominerad av decentralisering, målstyrning och valfrihet. Det fria skolvalet infördes, närhetsprincipen slopades och föräldrar tilläts fritt välja skola åt sina barn.

I de två senaste läroplanerna för grundskolan betonas samarbetet mellan hem och skola, både vad gäller elevernas fostran och den verksamhet som bedrivs. Föräldrar har alltså bjudits in till detta samarbete efter hand. Flera lärare upplever det jobbigt att utföra det arbete styrdokumenten kräver samtidigt som de ska vårda relationen med föräldrar; det kan finnas en rädsla i att förlora en ”kund” åt skolan.

Som lärare kan vi önska ett bättre läge, men samtidigt behöver vi arbeta där vi står. Vad kan vi tänkas göra för att försöka förebygga situationer som leder till att föräldrar agerar påstridigt eller rent av otrevligt?

Börjar vi tulla på detta finns det en risk att gränserna flyttas fram.

Först och främst behöver vi vara tydliga ledare som bygger goda relationer med eleverna. Det är i mötet med just eleverna vi också stärker bandet till föräldrarna. Vinner vi klassens förtroende så sparar vi mycket tid på undvikandet av presumtiva småfrågor. De litar helt enkelt på att vi löser situationen i klassrummet och kan vårt jobb. 

Vidare behöver vi säkerställa att eleverna vet hur de ligger till inom ämnet. De elevarbeten vi graderat under året bör sparas och dokumenteras ifall någon förälder skulle undra. I de årskurser nationella prov genomförs kan vi luta oss mot dessa resultat under betygssamtal samt peka på att vissa delar rättats av flera lärare.

Om föräldrar kontaktar oss på kvällar eller helger så behöver vi inte svara förrän nästkommande arbetsdag. Börjar vi tulla på detta finns det en risk att gränserna flyttas fram och att vi förväntas vara standby för jämnan.

Om elever hamnar i konflikt med oss och avviker från situationen behöver vi agera proaktivt och kontakta föräldrarna innan eleverna hunnit hem. Då kan vi förklara att ”nu kommer säkert ditt barn att vara lite sur på mig, men det grundar sig helt enkelt i…”. Detta kväver nämligen flera oroshärdar i sin linda. Låter vi en upprörd elevs ord stå oemotsagt så blir det en ensidig bild som föräldrarna får ta del av.

Om vi konfronteras av en förälder bör vi svara sakligt och belysa att vårt gemensamma mål självklart är att eleven ska lyckas i skolan. Genom att ha detta förhållningssätt läggs grunden för ett lugnare och bättre samtal. Att våga se vår egen roll i uppståndelsen är jobbigt men viktigt; kanske har vi agerat slarvigt och då får vi tåla viss kritik utan att gå i försvarsställning. Tvärtom framstår det som mänskligt att be om ursäkt om vi exempelvis missat att delge föräldern information.

Sedan finns fall där föräldrar och vi lärare inte alls kommer överens. Här måste vi söka stöd hos kollegor och skolledning och under eventuella möten behöver rektor eller annan skolledare vara med.

Sist men inte minst behöver nämnas att den stora majoriteten av föräldrar är trevliga, förstående och tillmötesgående med samma mål som oss lärare; att barnen ska lära sig mycket och må fint i skolan. Dessa talas det dock väldigt lite om i debatten.

Jonas Nilsson, förstelärare på Stordammens skola i Uppsala. Föreläser om klassrumsledarskap och om lärares kommunikation med föräldrar

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons