nollan-tian
Politik

Förskoleklassen blir obligatorisk

Regeringen föreslår i dag att förskoleklassen blir obligatorisk – antingen som en egen skolform eller som en del av grundskolan. Det skriver Lärarnas Tidning. 

Det var den tidigare regeringen som i mars förra året tillsatte en utredning för att dels titta på skolstart från sex år och tioårig grundskola, dels förlängd skolplikt för elever som inte når behörighet till gymnasiet i årskurs 9 och obligatorisk sommarskola för elever i årskurs 8 som riskerar att inte nå gymnasiebehörighet.

Ann-Marie Begler, generaldirektör för Skolinspektionen, är den som leder utredningen, som ska vara klar till sommaren.

Alliansregeringen ville också att förskollärarna skulle få en skräddarsydd obligatorisk fortbildning för att få behörighet att undervisa i det nya, fyraåriga, lågstadiet.

Nu föreslår nuvarande regeringen att förskoleklassen blir obligatorisk, men att den kan bli det som en egen skolform och inte som en del av grundskolan. De vill också att förskollärarna ska vara fortsatt behöriga att undervisa i förskoleklassen.

Utbildningsminister Gustav Fridolin säger till Lärarnas Tidning att förskoleklassen även fortsättningsvis ska fungera som en brygga mellan förskola och grundskola.

– Förskoleklassens styrka är mötet mellan förskolans och grundskolans pedagogik. Vi vill att alla barn ska få möjlighet att få del av förskolans pedagogik, säger han till Lärarnas Tidning.

Han säger också att regeringen har för avsikt att se över ett eventuellt införande av kursplaner och kunskapskrav i förskoleklassen. Och att den läsa-skriva-räkna-garanti som regeringen har föreslagit för lågstadiet ska omfatta även förskoleklassen.

Frågan är dock om det blir den sittande regeringens förslag eller Alliansens förslag om tioårig grundskola som går igenom.

Redan i december avsattes pengar i Alliansens budget, som ju är den som gäller för 2015, för obligatorisk vidareutbildning av förskolelärare som undervisar i förskoleklass. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm