BACCALAUREAT 2007
Foto: Colourbox
Utredning

”Tionde skolår kan spela stor roll”

Obligatorisk tioårig grundskola för elever utan gymnasiebehörighet. Det är ett av förslagen som grundskoleutredningen i dag lämnar – och det kan spela stor roll för att höja kunskapsresultaten, menar utredaren Ann-Marie Begler.

UPPDATERAD.

Ann-Marie Beglers grundskoleutredning har nu överlämnats till regeringen – en utredning som tillsattes av Alliansen.

En av dess slutsatser är att förskoleklassen ska bli obligatorisk, men kvarstå som egen skolform. Skolplikten ska enligt förslaget införas vid sex års ålder.

– De allra flesta barn börjar i dag i förskoleklass och får på det sättet goda förberedelser inför skolan. Men det finns ett några tusen barn som inte gör det. Om alla barn får börja resan in i skolan vid samma ålder, som utredningen föreslår, så uppnås större likvärdighet, säger Ann-Marie Begler.

Att förskoleklassen fortsätter som egen form, istället för som en del i grundskolan, gör ingen skillnad i innehåll, menar hon.

– Att låta förskoleklassen ingå i grundskolans regelverk hade inneburit en märklig juridisk konstruktion som hade krånglat till det. Så det fanns inga skäl till att göra så, säger Ann-Marie Begler.

Ytterligare ett förslag som lämnas är att skolplikten ska förlängas för de grundskoleelever som inte uppnått behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet. Förlängningen skulle då ligga på ett år och innebära tioårig grundskola.

– Det här kan spela stor roll för att höja kunskapsresultaten. Det finns i dag omkring 2000 elever som inte börjar någonstans efter årskurs nio som i och med detta förslag skulle bli tvungna att gå ett tionde år. Jag hoppas att det kan innebära att deras kunskaper höjs och att de blir bättre förberedda på livet.

Huvudmännen beslutar själva huruvida förlängningen sker i grundskolan eller inom ett introduktionsprogram i gymnasieskolan.

Slutligen föreslår utredningen att huvudmännen inför två veckors lovskola. Det skulle gälla elever i årskurs 8 och 9 som riskerar att misslyckas med att nå kunskapskraven, eller elever som inte är behöriga till gymnasiet. Lovskolan skulle vara obligatorisk för huvudmännen att erbjuda, men frivillig för eleverna.

– Lovskolan syftar till elever som ligger rätt nära att komma in på ett gymnasieprogram. Det här kan ge eleverna bättre förutsättningar att komma in på gymnasiet.

Varför är inte lovskolan obligatorisk för eleverna?

– Eftersom det bara är två veckor det handlar om så ska det vara en rimlig mängd kvar att göra för att eleven ska klara det. Och då är elevens motivation väldigt viktig som drivkraft, anser vi.

Utbildningsminister Gustav Fridolin anser, enligt ett pressmeddelande, att Ann-Marie Begler har gjort ett bra jobb med utredningen.

– Hon har gjort ett gediget och grundligt arbete med att undersöka hur vi kan säkerställa att alla sexåringar får börja sin kunskapsresa i en likvärdig skola och hur skolan kan ge bättre stöd till elever i högstadiet som riskerar att missa målen. Utredningen kommer nu remitteras och när remissomgången är färdig avser regeringen bjuda in oppositionen till samtal om hur vi tillsammans kan gå vidare. Den här typen av förändringar i skolans organisation förtjänar samsyn för skolans bästa, säger han.

Enligt förslagen i utredningen skulle lovskolan införas från 1 januari 2017 och övriga förslag läsåret 17/18.

Kommentera